Ухвала суду № 117759673, 18.03.2024, Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
18.03.2024
Номер справи
160/445/23
Номер документу
117759673
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

18 березня 2024 року Справа 160/445/23

Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Серьогіна О.В., перевіривши матеріали адміністративного позову Головного управління ДПС у Харківській області до Товариства з обмеженою відповідальністю Укрхімтрейдінг про накладення арешту на кошти, -

ВСТАНОВИВ:

У січні 2023 року Головне управління ДПС у Харківській області звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрхімтрейдінг», в якому просило накласти адміністративний арешт на кошти на всіх рахунках у банках та банківських установах, що обслуговують платника податків - Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрхімтрейдінг» (код ЄДРПОУ 43626164).

Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17 квітня 2023 року (суддя Олійник В.М.), залишеним без змін постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 15 червня 2023 року, у задоволенні позову відмовлено.

Не погодившись із вказаними судовими рішеннями позивач звернувся із касаційною скаргою.

Постановою Верховного Суду від 21.02.2024 року касаційну скаргу Головного управління ДПС у Харківській області, як відокремленого підрозділу ДПС України, задоволено частково. Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17 квітня 2023 року та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 15 червня 2023 року скасовано, а справу №160/445/23 направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.03.2024 року адміністративна справа №160/445/23 передана судді Серьогіній О.В.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 171 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя після одержання позовної заяви з`ясовує, зокрема, чи відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161 цього Кодексу.

Вивчивши матеріали поданого адміністративного позову, суд приходить до висновку про те, що зазначений позов слід залишити без руху на підставі ч. 1 ст. 169 Кодексу адміністративного судочинства України, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 122 КАС України позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Для звернення до адміністративного суду суб`єкта владних повноважень встановлюється тримісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб`єкту владних повноважень право на пред`явлення визначених законом вимог. Цим Кодексом та іншими законами можуть також встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду суб`єкта владних повноважень.

Відповідно до частини шостої статті 161 КАС України у разі пропуску строку звернення до адміністративного суду позивач зобов`язаний додати до позову заяву про поновлення цього строку та докази поважності причин його пропуску.

В позовній заяві позивач просить суд поновити строк звернення до суду із цим позовом.

В обґрунтування поважності причин пропуску строку звернення до суду позивач зазначив, що обчислення тримісячного строку для звернення до адміністративного суду розпочалось з 19.05.2022 року. Однак, у зв`язку із військовою агресією російської федерації та запровадженням з 24.02.2022 року воєнного стану в Україні, Харківська міська територіальна громада входить до Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 року № 75 (зі змінами). З огляду на постійні ворожі артилерійські та ракетні обстріли, з метою збереження життя та здоров`я працівників ГУ ДПС у Харківській області, наказом Головного управління ДПС у Харківській області від 15.04.2022 року № 15-о/ВС, запроваджено простій у роботі структурних підрозділів підпорядкованого територіального органу, який станом на подання адміністративного позову не припинено. Враховуючи вищевикладене, у зв`язку кадровим дефіцитом, надмірним навантаженням та значної кількості процесуальних документів, що надходять до контролюючого органу Харківської області від судів різних інстанцій та юрисдикцій, позивач просив визнати причини пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними та поновити Головному управління ДПС у Харківській області строк звернення із вказаною позовною заявою.

Дослідився доводи позивача щодо поважності причин пропуску строку звернення до суду суддя зазначає наступне.

Дотримання строку звернення до адміністративного суду є однією з обов`язкових умов для реалізації суб`єктом владних повноважень відповідного повноваження на звернення до суду у визначених Конституцією та законами України випадках, є чинником, який запобігає зловживанням та сприяє достягненню юридичної визначеності у відповідних правовідносинах.

Слід зазначити, що суд може встановити наявність підстав для поновлення строку звернення до суду виключно з ініціативи та в межах наведених доводів особи, яка подала позовну заяву. При цьому поважними причинами пропуску строку звернення до суду можуть бути визнані лише такі, підтверджені належними доказами, обставини, які є об`єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення особи, що звертається до суду, та пов`язані з дійсно істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення процесуальних дій. Поважність причин пропуску строку звернення до суду суд оцінює у кожному конкретному випадку з метою визначення правових наслідків.

Необхідно зауважити на тому, що інститут строків у адміністративному процесі сприяє досягненню юридичної визначеності у публічно-правових відносинах та стимулює суд і учасників адміністративного процесу добросовісно ставитися до виконання своїх обов`язків. Строки звернення до адміністративного суду з позовом обмежують час, протягом якого такі правовідносини вважаються спірними.

Законодавче обмеження строку звернення до суду з позовом, насамперед, обумовлено специфікою спорів, які розглядаються в порядку адміністративного судочинства, а запровадження таких строків обумовлене досягненням юридичної визначеності у публічно-правових відносинах.

Поняття поважності причин пропуску процесуальних строків є оціночним, а його вирішення покладається на розсуд судді (дана позиція суду узгоджується з постановою Верховного Суду від 31.03.2020 року по справі № 807/235/16).

При цьому, з наведених положень КАС України вбачається, що у випадку пропуску строку звернення до суду підставами для його поновлення та розгляду справи є лише наявність поважних причин, тобто обставин, які є об`єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення особи, та пов`язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення відповідних дій та підтверджені належними доказами.

З пояснень, викладених в позовній заяві щодо поновлення строку звернення до суду, вбачається, що відповідно до ухвали Харківського окружного адміністративного суду від 19.05.2022 року позовну заяву було повернуто позивачу у зв`язку з невиконанням вимог ухвали суду від 11.01.2022 року про залишення позовної заяви без руху.

Отже тримісячний строк звернення з цим позовом розпочинається з 19.05.2022 року.

До суду із цією позовною заявою позивач звернувся через підсистему "електронний суд" 04.01.2023 року, тобто більш ніж через сім місяців.

Доводи позивача щодо встановлення простою в роботі Головного управління ДПС у Харківській області не заслуговують на увагу, оскільки позивачем до суду не надано жодних доказів на підтвердження встановлення в Головному управлінні ДПС у Харківській області простою в роботі.

Щодо посилання позивача на введення воєнного стану на території України, що призвело до ускладнення роботи управління, слід зазначити, що Верховний Суд в постанові від 03.11.2022 у справі № 560/15534/21 (адміністративне провадження № К/990/12441/22) вказав, що лише факт введення воєнного стану на території України не може слугувати безумовною та достатньою підставою для визнання поважними причин пропуску процесуального строку для органу державної влади, за відсутності відповідних обґрунтувань та доказів того, як саме введення воєнного стану, вплинуло на роботу цього державного органу.

За твердженням позивача, неможливість своєчасного звернення до суду з даним позовом обумовлена тим, що в роботі Головного управління ДПС у Харківській області встановлено простій, лише невелика кількість працівників Головного управління ДПС у Харківській області виведена з простою, при цьому, значна кількість виведених співробітників перебуває поза межами свого робочого місця на віддаленій роботі.

Разом із тим, згідно наданих позивачем пояснень та письмових доказів можна дійти висновку, що встановлений простій не припинявся, принаймні станом на 04.01.2023 (дата подання позовної заяви до суду).

При цьому, позивач не надає жодних пояснень стосовного того, які фактичні обставини дійсності змінились станом на 04.01.2023 року, що надало можливість позивачу за сплином майже п`яти місяців після завершення строку звернення до суду з даним позовом все ж таки реалізувати своє повноваження та подати позов до суду.

Крім того, не можуть бути прийняті до уваги посилання позивача на встановлення простою в роботі установи, оскільки такі обмеження не можуть зупиняти організаційну діяльність державного органу на необмежено тривалий строк, особливо в контексті того, що в умовах воєнного стану та встановленого простою звернення до суду все ж таки відбулось, що спростовує твердження позивача про те, що наведені ним обставини становлять перешкоду для звернення до суду.

При цьому, неналежна організація процесу із звернення до суду з позовною заявою, виникнення організаційних складнощів у суб`єкта владних повноважень для своєчасного подання позовної заяви є суто суб`єктивною причиною, а негативні наслідки, які настали у зв`язку з такою причиною, є певною мірою відповідальністю за неналежне виконання своїх процесуальних обов`язків, які для усіх учасників справи мають бути рівними. Особа, що діє від імені держави, як суб`єкт владних повноважень, не може та не повинна намагатись отримати вигоду від організаційних складнощів, які склались у неї на поточний день, шляхом уникнення або зволікання виконання ним своїх процесуальних обов`язків, в тому числі і щодо вчасного подання позовної заяви.

Зазначене узгоджується з позицією Верховного Суду, викладеною в постанові від 03.11.2022 року у справі №560/15534/21 (адміністративне провадження № К/990/12441/22).

Відтак, причини пропуску строку звернення до суду з даним позовом, зазначені позивачем, не можуть бути визнані поважними. Належних доказів на підтвердження існування обставин, які є об`єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення особи та пов`язані з дійсними істотними перешкодами та труднощами для своєчасного звернення до суду, позивач не надав.

З огляду на таке, причини пропуску строку звернення до суду, наведені позивачем у позовній заяві, суддя вважає не поважними.

Відповідно до ч.1 ст.123 КАС України у разі подання особою позову після закінчення строків, установлених законом, без заяви про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані судом неповажними, позов залишається без руху. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду з заявою про поновлення строку звернення до адміністративного суду або вказати інші підстави для поновлення строку.

Враховуючи викладене, позивачу необхідно надати до суду обґрунтоване клопотання про поновлення строку звернення до суду, зазначивши інші причини пропуску строку звернення до суду, а також докази поважності причин пропуску відповідного строку, оформлене відповідно до вимог статей 161, 167 Кодексу адміністративного судочинства України (в примірниках відповідно до кількості учасників справи).

Таким чином, позовна заява Головного управління ДПС у Харківській області подана до суду без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 КАС України.

Згідно частин 1, 2 статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

З урахуванням вищевикладеного, суддя вважає за необхідне адміністративний позов залишити без руху та надати позивачу строк для усунення недоліків протягом десяти днів з моменту отримання копії ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 169, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Визнати не поважними причини пропуску Головним управлінням ДПС у Харківській області строку звернення до суду із цим адміністративним позовом.

В задоволенні клопотання Головного управління ДПС у Харківській області про поновлення пропущеного строку звернення до суду з даним адміністративним позовом - відмовити.

Адміністративний позов Головного управління ДПС у Харківській області до Товариства з обмеженою відповідальністю Укрхімтрейдінг про накладення арешту на кошти - залишити без руху.

Позивачу у десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позову без руху надати до канцелярії суду обґрунтоване клопотання про поновлення строку звернення до суду, зазначивши інші причини пропуску строку звернення до суду, а також докази поважності причин пропуску відповідного строку, оформлене відповідно до вимог статей 161, 167 Кодексу адміністративного судочинства України (в примірниках відповідно до кількості учасників справи).

Роз`яснити позивачу, що відповідно до пункту 1 частини 2, частини 8 статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України, позовна заява повертається позивачеві, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху. Повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

Копію ухвали про залишення позовної заяви без руху надіслати особі, що звернулась із позовною заявою.

Звернути увагу позивача, що відповідно частини 7 статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Ухвала суду не підлягає оскарженню окремо від ухвали про повернення заяви згідно до вимог ст. ст. 294, 295 Кодексу адміністративного судочинства України та набирає законної сили у строки, встановлені ст. 256 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя О.В. Серьогіна

Часті запитання

Який тип судового документу № 117759673 ?

Документ № 117759673 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 117759673 ?

Дата ухвалення - 18.03.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 117759673 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 117759673 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 117759673, Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 117759673, Дніпропетровський окружний адміністративний суд було прийнято 18.03.2024. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 117759673 відноситься до справи № 160/445/23

Це рішення відноситься до справи № 160/445/23. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 117759671
Наступний документ : 117759674