Ухвала суду № 117279790, 23.02.2024, Київський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
23.02.2024
Номер справи
320/48141/23
Номер документу
117279790
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відкриття спрощеного провадження в адміністративній справі

без проведення судового засідання

23 лютого 2024 року Київ № 320/48141/23

Суддя Київського окружного адміністративного суду Жукова Є.О., ознайомившись з позовною заявою та доданими до неї матеріалами

за позовомОСОБА_1 доДержавної інспекції архітектури та містобудування Українитреті особи:1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Олімп-ЛТД»; 2. Об`єднання співвласників будинку «Центр»провизнання протиправними дій, скасування рішення,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Державної інспекції архітектури та містобудування України, в якому просить суд:

- визнати протиправними дії Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо видачі дозволу № ІУ 113200911914 від 31.03.2020 року на виконання будівельних робіт, об`єкта будівництва Реконструкція з надбудовою кафе по вул. Хрещатик, 23 Б у Печерському районі м. Києва та скасувати дозвіл № ІУ 113200911914 від 31.03.2020 року на виконання будівельних робіт, об`єкта будівництва Реконструкція з надбудовою кафе по вул. Хрещатик, 23 Б у Печерському районі м. Києва.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 29.01.2024 позовну заяву залишено без руху, встановлено позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви.

07 лютого 2024 року від представника позивача надійшла заява на виконання ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Дослідивши заяву представника позивача, суд дійшов висновку про те, що позивачем усунуто недоліки позову в установлений судом строк.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим статтями 160, 161, 171 Кодексу адміністративного судочинства України та підсудна Київському окружному адміністративному суду.

За приписами ч. 2 ст. 12 Кодексу адміністративного судочинства України (далі КАС України) спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Відповідно до п. 10 ч. 6 ст. 12 КАС України для цілей цього Кодексу справами незначної складності є інші справи, у яких суд дійде висновку про їх незначну складність, за винятком справ, які не можуть бути розглянуті за правилами спрощеного позовного провадження.

Частиною 2 ст. 257 КАС України визначено, що за правилами спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті, зміст якої відповідає змісту ч. 4 ст. 12 КАС України.

Згідно з ч. 1ст. 260 КАС України питання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Дослідивши позовну заяву та додані до неї документи, предмет та підстави позову, склад учасників спору, суд вбачає наявність підстав для розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Відповідно до частини другої статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки.

Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, немає наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі (ч.4 статті 49 КАС України).

Для повного та всебічного розгляду справи, суд дійшов висновку щодо необхідності залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Олімп -ЛТД» (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 23Б, код ЄДРПОУ 21586010) та в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Центр» (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 23, код ЄДРПОУ 22926318).

Щодо клопотання представника позивача про витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕДЕЛЬБУРГ АРХІТЕКТС» (код ЄДРПОУ 36727833, адреса 04086, м. Київ, вул. Ольжича, буд. 18/22) проектну документацію щодо об`єкта будівництва «Реконструкція з надбудовою кафе по вул. Хрещатик, 23-Б у Печерському районі м. Києва» реєстраційний номер: PD01:8509-2257-0141-0423, суд зазначає наступне.

Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи (частина перша статті 72 КАС України).

Відповідно до положень статті 73 КАС України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування (частина перша статті 76 КАС України).

Згідно з частиною першою статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Частиною другою статті 77 цього Кодексу передбачено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У таких справах суб`єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

В контексті наведених процесуальних норм суд зазначає, що предметом судового спору в цій адміністративній справі є правомірність дозволу на виконання будівельних робіт, отже, в ході судового розгляду належить встановити обставини, які підтверджують заявлені вимоги та заперечення чи їх спростовують співвідносно з предметом судового спору.

За приписами частини другої статті 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Таким чином, під час розгляду справи суду слід встановити такі об`єктивні обставини, які дають змогу оцінити поведінку суб`єкта владних повноважень при прийнятті оскарженого рішення на відповідність означеним критеріям правомірності. Всі інші обставини, які не впливають на таку оцінку, не відносяться до предмета доказування у справі.

З огляду на наведене, суд зазначає, що для правильного вирішення цього судового спору слід встановити: чи було дотримано відповідачем встановлену законом процедуру видачі дозволу на виконання будівельних робіт; з урахуванням яких доказів спірне рішення було прийняте суб`єктом владних повноважень; чи порушено при цьому права та законні інтереси особи, яка звернулася за судовим захистом.

Водночас документи, які стосуються господарської діяльності суб`єктів містобудівної діяльності, пов`язані з замовленням, виготовленням, затвердженням проектної документації, однак які не подавалися замовником для отримання дозволу на виконання будівельних робіт та, відповідно, не були враховані відповідачем при прийнятті оскарженого рішення, не впливають на оцінку спірних правовідносин.

Відповідно до частин першої, другої статті 94 КАС України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не визначено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Отже, суд вважає, що для об`єктивного з`ясування всіх обставин у справі, які відносяться до предмета доказування, підлягають дослідженню всі документи, які подавалися Товариством з обмеженою відповідальністю "Олімп-ЛТД" до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, на підставі яких було видано дозвіл № ІУ 113200911914 від 31.03.2020 року на виконання будівельних робіт, об`єкта будівництва Реконструкція з надбудовою кафе по вул. Хрещатик, 23 Б у Печерському районі м. Києва

Керуючись ст. ст. 171, 257, 260, 262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі за позовом

2. Розгляд справи здійснюватиметься суддею Жуковою Є.О. одноособово за правилами спрощеного позовного провадження, встановленими ст. ст. 257-262 КАС України без повідомлення (виклику) учасників справи.

3. Витребувати від відповідача:

- документи, які подавалися Товариством з обмеженою відповідальністю "Олімп-ЛТД", на підставі яких було видано дозвіл № ІУ 113200911914 від 31.03.2020 року на виконання будівельних робіт, об`єкта будівництва Реконструкція з надбудовою кафе по вул. Хрещатик, 23 Б у Печерському районі м. Києва.

Витребувані докази надати суду впродовж п`ятнадцяти днів з дня отримання цієї ухвали.

4. Встановити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позов з врахуванням положень ст. 162 КАС України. Одночасно з наданням (надісланням) відзиву до суду, його копія та додані до нього документи повинні бути надіслані (надані) іншим учасникам відповідно до ч. 3 ст. 162 КАС України.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 6 ст. 162 КАС України).

Відповідно до ч. 4 статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України, неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.

5. У разі подання відповідачем відзиву на позовну заяву, встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання відповіді на відзив з врахуванням вимог ст. 163 КАС України.

6. У разі подання позивачем відповіді на відзив, встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення з врахуванням положень ст. 164 КАС України.

7. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Олімп -ЛТД» (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 23Б, код ЄДРПОУ 21586010) та в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Центр» (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 23, код ЄДРПОУ 22926318).

Запропонувати третім особам у п`ятнадцятиденний строк з дня отримання ухвали подати пояснення щодо позовної заяви, відповідні докази, на які вони посилаються та докази надіслання пояснень іншим учасникам справи одночасно з поданням пояснень до суду.

8. Роз`яснити учасникам справи про можливість отримання інформації по справі, що розглядається, на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://adm.ko.court.gov.ua/sud1070/.

Ухвала суду не підлягає оскарженню окремо від рішення по суті позовних вимог згідно до вимог ст.ст.294, 295 Кодексу адміністративного судочинства України та набирає законної сили у строки, встановлені ст. 256 Кодексу адміністративного судочинства України.

СуддяЖукова Є.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 117279790 ?

Документ № 117279790 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 117279790 ?

Дата ухвалення - 23.02.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 117279790 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 117279790 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 117279790, Київський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 117279790, Київський окружний адміністративний суд було прийнято 23.02.2024. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 117279790 відноситься до справи № 320/48141/23

Це рішення відноситься до справи № 320/48141/23. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 117279788
Наступний документ : 117279792