Рішення № 117141982, 20.02.2024, Господарський суд Полтавської області

Дата ухвалення
20.02.2024
Номер справи
917/1405/23
Номер документу
117141982
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м.Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.24 Справа № 917/1405/23

Суддя Господарського суду Полтавської області Дмитро Сірош, розглянувши заяву

Товариства з додатковою відповідальністю "Маяк", вул. ім. Швецова М. Я. буд. 33, с. Боромля, Охтирський район, Сумська область, 42621

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПК Оріон Груп", вул. Половка, 87, м. Полтава, 36034

про стягнення суми основного боргу, 3 % річних та інфляційних втрат

за участю представників сторін:

від позивача: Сивенко В. М.

від відповідача: не з`явився

УСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 30.01.2024 задоволено позов товариства з додатковою відповідальністю "Маяк", стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю «ПК ОРІОН ГРУП» на користь товариства з додатковою відповідальністю «МАЯК» 7 131 318,70 грн заборгованості за договором купівлі - продажу № 15 паливно - мастильних матеріалів та договору купівлі - продажу № 4/1 паливно - мастильних матеріалів, з яких: 7 083 990,09 грн основного боргу, 264 013,00 грн - 3 % річних та 1 573 977,61 грн інфляційних втрат та 133 830,00 грн судового збору.

05.02.223 від товариства з додатковою відповідальністю "Маяк" надійшла заява про ухвалення додаткового рішення (вх. № 1520) у справі № 917/1405/23.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 08.02.2024 суд призначив судове засідання щодо ухвалення додаткового рішення в частині розподілу судових витрат на 15 год 30 хв. 20.02.2024.

Відповідно до частини 1 статті 244 Господарського процесуального кодексу України, суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, зокрема, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Згідно з частинами 3, 4 статті 244 Господарського процесуального кодексу України суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

У разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Як убачається з позовної заяви позивач зазначив попередній орієнтований розрахунок судових витрат на професійну правову допомогу у розмірі 53 000,00 грн.

Разом з цим позивач зазначив, що остаточний розмір витрат буде визначений з урахуванням вчинених процесуальних дій та докази понесення судових витрат на професійну правову допомогу будуть подані суду в порядку частини 8 статті 129 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно зі статтею 123 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Відповідно до статті 126 Господарського процесуального кодексу України, витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У разі недотримання вимог частини п`ятої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

Обов`язок доведення не співмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Право на правову допомогу гарантовано статтями 8, 59 Конституції України, офіційне тлумачення якого надано Конституційним Судом України у рішеннях від 16.11.2000 № 13-рп/2000, від 30.09.2009 № 23-рп/2009 та від 11.07.2013 № 6-рп/2013.

Склад та розміри витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі. На підтвердження цих обставин суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги, документи, що свідчать про оплату обґрунтованого гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку.

Зазначений висновок узгоджується з правовою позицією Верховного Суду, викладеною у постановах від 21.03.2018 у справі № 815/4300/17, від 11.04.2018 у справі № 814/698/16.

На підтвердження понесених витрат на оплату правничої допомоги, позивач надав наступні документи: договір про надання юридичних послуг від 25.07.2024 № 1/0122-Ю від 17.02.2022; акт прийняття - передачі наданих юридичних послуг від 30.01.2024, копії платіжних інструкцій від 01.08.2023 № 217536, № 217558.

Отже, зазначені документи є достатнім підтвердженням обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, підлягають відшкодуванню незалежно від того, чи їх уже фактично сплачено стороною чи тільки має бути сплачено, зазначена позиція узгоджується з висновком Верховного Суду у Постанові від 03.10.2019 у справі № 922/445/19.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують як джерело права при розгляді справ положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї, а також практику Європейського суду з прав людини та Європейської комісії з прав людини.

Так, у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «East/West Alliance Limited» проти України», оцінюючи вимогу заявника щодо здійснення компенсації витрат у розмірі 10 % від суми справедливої сатисфакції, виходив з того, що заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (рішення у справі «Ботацці проти Італії» (Bottazzi v. Italy), № 34884/97).

Також, суд має оцінити рівень судових та інших витрат, що мають бути присуджені з урахуванням того, чи були такі витрати понесені фактично, але й також - чи була їх сума обґрунтованою (рішення у справі «Ятрідіс проти Греції» (Iatridis v. Greece), № 31107/96).

Відповідно до частини 8 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

У позовній заяві позивач зазначив попередній орієнтований розрахунок судових витрат на професійну правову допомогу у розмірі 80 000,00 грн.

У заяві про ухвалення додаткового рішення у справі № 917/1405/23 розмір судових витрат на правову допомогу складає 53 000,00 грн, що не перевищує попередньо заявленого розміру.

Згідно зі статтею 221 Господарського процесуального кодексу України, якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог.

Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п`ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог.

У випадку, визначеному частиною другою цієї статті, суд ухвалює додаткове рішення в порядку, передбаченому статтею 244 цього Кодексу.

Виходячи зі статті 244 Господарського процесуального кодексу України, суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо: судом не вирішено питання про судові витрати.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про те, що витрати на правничу допомогу згідно з договором є доведеними у розмірі 53 000,00 грн та підлягають відшкодуванню на користь позивача.

Керуючись статтями 123, 124, 129, 244 Господарського процесуального кодексу України суд

В И Р І Ш И В:

Заяву про ухвалення додаткового рішення задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «ПК ОРІОН ГРУП» (вул. Половка, буд. 87, м. Полтава, 36034, код ЄДРПОУ 39499065) на користь товариства з додатковою відповідальністю «МАЯК» (вул. імені Швецова М. Я., с. Боромля, буд. 33, Охтирський р-н, Сумська обл., 42621, код ЄДРПОУ 03779142) 53 000,00 грн витрат на правничу допомогу.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Додаткове рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення до Східного апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено 21.02.2024 .

Суддя Дмитро СІРОШ

Часті запитання

Який тип судового документу № 117141982 ?

Документ № 117141982 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 117141982 ?

Дата ухвалення - 20.02.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 117141982 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 117141982 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 117141982, Господарський суд Полтавської області

Судове рішення № 117141982, Господарський суд Полтавської області було прийнято 20.02.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 117141982 відноситься до справи № 917/1405/23

Це рішення відноситься до справи № 917/1405/23. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 117141981
Наступний документ : 117141983