Ухвала суду № 117077087, 12.02.2024, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
12.02.2024
Номер справи
755/14402/23
Номер документу
117077087
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №:755/14402/23

Провадження №: 1-кс/755/536/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" лютого 2024 р. м.Київ

Суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, заяву судді Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_3 про самовідвід від участі у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42021101040000026 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні судді Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження №42021101040000026 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України.

05.02.202 року суддею Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_3 було заявлено самовідвід від розгляду даного кримінального провадження, оскільки адвокатом, який здійснює захист обвинуваченої ОСОБА_6 , є адвокат ОСОБА_7 , з яким вони разом працювали в одному підрозділі органів прокуратури міста Києва, та з тих пір у них склались дружні та добрі стосунки, регулярно спілкуються до теперішнього часу. Про дані обставини відомо великій кількості людей, у тому числі спільним знайомим та друзям. Враховуючи викладене, задля уникнення сумнівів у його об`єктивності та неупередженості під час розгляду даного кримінального провадження, суддя ОСОБА_3 вважає за необхідне заявити самовідвід.

05.02.2024 року дану заяву про самовідвід судді після автоматичного розподілу передано головуючому - судді ОСОБА_1 .

Прокурор, захисники та обвинувачені, будучи належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явились, обвинувачена ОСОБА_6 подала до суду заяву, в якій просила дану заяву про самовідвід розглядати за її відсутності. Інші учасники судового провадження про причини неявки суду не повідомили.

Суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_3 в судове засідання, будучи належним чином повідомленим про судове засідання згідно вимог ст.135 КПК України, не з`явився, у заяві про самовідвід викладено письмові пояснення, в яких він просив задовольнити дану заяву.

Враховуючи вимоги ст.ст.22, 26 та 81 КПК України, суд вважає за можливе розглянути заяву про самовідвід у відсутність осіб, що не з`явилися, та, дослідивши заяву від 05.02.2024 року, приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні судді Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження №42021101040000026 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, в ході судового розгляду якого головуючим у справі було заявлено самовідвід з вказаних вище підстав.

Згідно із ч.1 ст.80 КПК України за наявності підстав, передбачених статтями 75-79 цього Кодексу, слідчий суддя, суддя, присяжний, прокурор, слідчий, захисник, представник, експерт, спеціаліст, перекладач, секретар судового засідання зобов`язані заявити самовідвід.

Відповідно до ч.1 ст.81 КПК України, у разі заявлення відводу судді, який здійснює судове провадження одноособово, його розглядає інший суддя цього ж суду, визначений у порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.75 КПК України суддя не може брати участь у кримінальному провадженні:

1) якщо він є заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, близьким родичем чи членом сім`ї слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, заявника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача;

2) якщо він брав участь у цьому провадженні як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, слідчий, прокурор, захисник або представник;

3) якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім`ї заінтересовані в результатах провадження;

4) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його неупередженості;

5) у випадку порушення встановленого частиною третьою статті 35 цього Кодексу порядку визначення слідчого судді, судді для розгляду справи.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, при оцінці безсторонності суду слід розмежовувати суб`єктивний та об`єктивний аспект. Так у справі «Гаусшильдт проти Данії», «Мироненко і Мартиненко проти України» зазначається, що наявність безсторонності, для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції, має визначатися за допомогою суб`єктивного та об`єктивного критеріїв. Щодо суб`єктивної складової даного поняття, то у справі «Гаусшильдт проти Данії» вказано, що потрібні докази фактичної наявності упередженості судді для відсторонення його від справи. Причому суддя вважається безстороннім, якщо тільки не з`являються докази протилежного. Таким чином, існує презумпція неупередженості судді, а якщо з`являються сумніви щодо цього, то для його відводу в ході об`єктивної перевірки має бути встановлена наявність певної особистої заінтересованості судді, певних його прихильностей, уподобань стосовно однієї зі сторін у справі. У кожній окремій справі слід визначити, чи мають стосунки, що розглядаються, таку природу та ступінь, що свідчать про те, що суд не є безстороннім (рішення у справі «Мироненко і Мартиненко проти України»). Зазначену позицію Європейського суду підтримав і Верховний Суд України у справі №5-15п12 (ухвала Верховного Суду України від 01.03.2012 року, у справі №5-15п12).

Згідно зі п.1.1. Бангалорських принципів поведінки судді, суддя повинен здійснювати свою судову функцію незалежно, виходячи виключно з оцінки фактів, відповідно до свідомого розуміння права, незалежно від будь-якого стороннього впливу, спонукань, тисків, погроз або втручання, прямого чи опосередкованого, здійснюваного з будь-якої сторони та маючого на меті будь-які цілі.

Відповідно до п.12 висновку №1 (2001) Консультативної ради європейських судів для Комітету Міністрів Ради Європи про стандарти незалежності судових органів і незмінності суддів, при винесенні судових рішень, у відношенні сторін в судовому розгляді судді повинні бути безсторонніми, тобто вільними від будь-яких зв`язків, упередженості, які впливають або можуть сприйматися як такі, що впливають на здатність судді приймати незалежне рішення. Значення цього принципу виходить далеко за конкретні інтереси визначеної сторони в якому-небудь спорі. Судова влада повинна користуватися довірою не тільки зі сторони сторін в конкретному розгляді, але і зі сторони суспільства в цілому. І суддя повинен бути не тільки реально вільним від будь-якого невідповідного зв`язку, упередженості або впливу, але він повинен бути вільним від цього і в очах розумного спостерігача. Інакше довіру до незалежної судової влади буде підірвано.

Суд зазначає, що поведінка судді ОСОБА_3 не дає жодних об`єктивних підстав вважати, що він не є безстороннім або що йому бракує неупередженості під час розгляду данного кримінального провадження.

Однак, для того, щоби за суб`єктивним критерієм з боку стороннього спостерігача не виникали сумніви у неупередженості судді під час розгляду даного кримінального провадження, суд вважає, що викладені у заяві судді ОСОБА_3 доводи щодо необхідності його відводу від участі в зазначеному кримінальному провадженні є обґрунтованими, а заява про самовідвід судді Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_3 підглягає задоволенню з метою недопущення недовіри сторін у сприйнятті справедливості судового рішення.

Керуючись ст. ст.1-2, 7-29, 35, 75-76, 80-81, 369-372 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Заяву судді Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_3 про самовідвід від участі у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42021101040000026 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України,- задовольнити.

Відвести суддю Дніпровського районого суду м.Києва ОСОБА_3 від розгляду кримінального провадження №42021101040000026 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України.

Копію ухвали вручити присутнім учасникам судового провадження та направити для відома судді Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 117077087 ?

Документ № 117077087 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 117077087 ?

Дата ухвалення - 12.02.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 117077087 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 117077087 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 117077087, Дніпровський районний суд міста Києва

Судове рішення № 117077087, Дніпровський районний суд міста Києва було прийнято 12.02.2024. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні дані.

Судове рішення № 117077087 відноситься до справи № 755/14402/23

Це рішення відноситься до справи № 755/14402/23. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 117077078
Наступний документ : 117077089