Постанова № 116947383, 18.01.2024, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Дата ухвалення
18.01.2024
Номер справи
359/11252/23
Номер документу
116947383
Форма судочинства
Справи про адміністративні правопорушення
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Cправа № 359/11252/23

Провадження № 3/359/245/2024

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18січня 2024року м. Бориспіль

Суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Ткаченко Д.В.,

за участю особи, яка притягається до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , захисника Куксюк А.Л., прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Гайфуліної Н.П.,

розглянувши справу про адміністративне правопорушення за матеріалами, які надійшли від Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , старости села Старе та села Васильки виконавчий комітет Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , за ч. 2 ст. 172-4 КУпАП,

в с т а н о в и в :

Суд визнає доведеним, що ОСОБА_1 , будучи особою, яка зазначена у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", порушив встановлені ст. 36 та ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» обмеження щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, тобто ОСОБА_1 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-4 КУпАП за таких обставин.

Відповідно до рішення Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області від 24.12.2020 №26-2-VIII ОСОБА_1 затверджено на посаду старости у селі Старе та селі Васильки зазначеної сільської ради із 01.01.2021. Згідно з ч. 1 ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посада старости відноситься до 5 категорії посад місцевого самоврядування. Рішенням Вороньківської сільської ради від 25.07.2023 №913-25-VIII «Про присвоєння старостам сіл Вороньківської сільської ради чергових рангів посадових осіб місцевого самоврядування» ОСОБА_1 присвоєно черговий 10 ранг посадової особи органу місцевого самоврядування в межах 5 категорії посад з 01.08.2023. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» - посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. Статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачено, що прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється: на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, старости шляхом затвердження відповідною радою.

Згідно з 541 ЗаконуУкраїни «Промісцеве самоврядування»староста затверджуєтьсясільською,селищною,міською радоюна строкїї повноваженьза пропозицієювідповідного сільського,селищного,міського голови. Старостає членомвиконавчого комітетусільської,селищної,міської радиза посадоюі працюєв ньомуна постійнійоснові. Порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою. 04.01.2021 ОСОБА_1 прийняв присягу посадової особи місцевого самоврядування.

З огляду на вказане, ОСОБА_1 , будучи старостою села Старе та села Васильки Вороньківської сільської ради, є посадовою особою місцевого самоврядування. Згідно з підпунктом «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону №1700-VII суб`єктами, на яких поширюється дія цього Закону є державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, тобто особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відповідно до ст. 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на посадових осіб місцевого самоврядування поширюються обмеження, передбачені Законом №1700-VII. Отже, ОСОБА_1 , будучи посадовою особою місцевого самоврядування, є суб`єктом, на якого поширюється дія Закону №1700-VII та є суб`єктом відповідальності за вчинення правопорушень, пов`язаних з корупцією.

2. У ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» (у редакції чинній станом на 01.01.2021 (день призначення на посаду) зазначалося, що особам, вказаним в п. 1 ч. 1 ст. 3 цього Закону, забороняється входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України. Зі змісту ч. 1 ст. 36 «Про запобігання корупції» (в редакції станом на 01.01.2021) вбачалося, що особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов`язані протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення декларування» №1443-IX від 29.04.2021 серед інших внесено зміни до статей 25 і 36 Закону №1700-VII. Статтею 25 Закону №1700-VII визначено, що особам, зазначеним у п. 1 ч. 1 ст. 3 цього Закону, забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України; входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України, крім випадку, передбаченого абзацом першим частини другої цієї статті. Особа, призначена (обрана) на посаду, зазначену в п. 1 ч. 1 ст. 3 цього Закону, зобов`язана не пізніше 15 робочих днів з дня призначення (обрання) на посаду здійснити дії, спрямовані на припинення підприємницької діяльності та припинення її повноважень у складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, якщо особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України. У строк, визначений абзацом першим цієї частини, особі, призначеній (обраній) на посаду, зазначену в пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється здійснювати підприємницьку діяльність, брати участь у діяльності та прийнятті рішень відповідними органами з дня призначення (обрання) на посаду та отримувати будь-які доходи (винагороду тощо) у зв`язку із здійсненням підприємницької діяльності або перебуванням у таких органах.

У ч. 1 ст. 36 Закону №1700-VII зазначено, що особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов`язані протягом 60 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 22 Конституції України при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Статтею 58 Конституції України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи і ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визначалися законом як правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 8 КУпАП закони, які пом`якшують або скасовують відповідальність за адміністративні правопорушення, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають.

Сутність вказаного обмеження полягає в тому, що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не може входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, а сам факт такого входження, навіть без активної поведінки особи (як у випадку заборони займатися іншою оплачуваною діяльністю) є порушенням вимог Закону №1700-VII.

При цьому хоча Закон №1700-VII прямо не забороняє входити до складу загальних зборів підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, проте з урахуванням передбаченого статтею 36 Закону №1700-VII обов`язку щодо передачі в управління корпоративних прав у випадку призначення на посаду, пов`язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, реалізація особою як членом загальних зборів підприємства права на управління підприємством має здійснюватися через уповноважену особу, якій передано в управління відповідне корпоративне право.

Таким чином, відповідальність за зазначене порушення настає за сукупності двох умов:

1) особа входить до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації;

2) підприємство або організація до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради якої входить особа згідно з установчими документами створено з метою отримання прибутку.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДРЮОФОПГФ) ОСОБА_1 з 23.12.2004 і по 14.09.2023 був засновником ТОВ «НЕКСІ АРТ» (код ЄДРПОУ 33296716). У даному випадку загальні збори ТОВ «НЕКСІ АРТ» є вищим органом товариства, оскільки наділені як правами виконавчого органу (беруть участь в управлінні товариством, призначають або звільнять директора, вирішують питання поточної діяльності товариства, на які недостатньо повноважень директора), так і контрольного (отримують інформацію (звіт) про господарську діяльність товариства).

Відповідно до інформації НАЗК, наданої листом від 20.09.2023 №30-10/21644-23 повідомлення та нотаріально засвідченої копії договору від старости села Старе та села Васильки виконавчого комітету Вороньківської сільської ради ОСОБА_1 про передачу в управління іншій особі належних йому підприємств та корпоративних прав, зокрема щодо ТОВ «НЕКСІ АРТ» до Національного агентства з питань запобігання корупції не надходило.

Разом із тим ОСОБА_1 , будучи затвердженим на посаду старости села Старе та села Васильки виконавчого комітету Вороньківської сільської ради, проігнорував вимоги ч. 1 ст. 36 Закону №1700-VII та станом на 03.03.2021 (61-й день) й до 14.09.2023 не відчужив корпоративні права ТОВ «НЕКСІ АРТ», засновником якого він є.

Відповідно до положень статей 251253 Цивільного кодексу України передбачено, що строком є певний період у часі, зі спливом якого пов`язана дія чи подія, що має юридичне значення. Він може визначатися роками, місяцями, тижнями, днями або годинами, його перебіг починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

Тобто, у ОСОБА_1 виник обов`язок після призначення його на посаду передати належні йому корпоративні права підприємства у порядку, встановленому законом упродовж періоду з 00 год. 00 хв. 02.01.2021 (з наступного дня затвердження на посаду) до 23 год. 59 хв. 02.03.2021 (протягом 60 днів).

03.03.2021 в 00 год. 00 хв. ОСОБА_1 порушив порядок, передбачений ч. 1 ст. 36 даного Закону №1700-VII.

Згідно з частиною 1 статті 62 Господарського кодексу України (далі ГК України) підприємством визнається самостійний суб`єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб`єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим кодексом та іншими законами. Відповідно до частин першої, другої статті 83 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом.

Згідно з ч. 1 ст. 80 ГК України (Види господарських товариств) до господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 80 ГК України товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов`язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов`язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

Відповідно до інформації з ЄДРЮОФОПГФ засновником ТОВ «НЕКСІ АРТ» є громадянин України ОСОБА_1 , якому належить право власності на майно підприємства та прибутки від його діяльності. Згідно з інформацією з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «НЕКСІ АРТ» створене з метою здійснення таких видів діяльності як: театральна та концертна діяльність (основний), діяльність із підтримки театральних і концертних заходів, індивідуальна мистецька діяльність, вантажний автомобільний транспорт.

Станом на момент виявлення адміністративного правопорушення, пов`язаного з корупцією, ТОВ «НЕКСІ АРТ» не ліквідовано, як юридична особа не припинено в установленому законом порядку, має на меті, перш за все, отримання прибутку від своєї господарської діяльності.

З понять форм власності підприємства та видів діяльності, які зареєстровані за ними, можна зробити висновок, що зазначене товариство створене з метою отримання прибутку, а його засновником є ОСОБА_1 .

Поняття корпоративних прав визначене у ст. 167 ГК України. Корпоративні права це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. Таким чином, корпоративні права виникають в особи, яка в обмін на майнову участь у господарській організації одержує право на частку в статутному капіталі (майні) такої організації. Корпоративні права є одним з видів майнових прав, що безпосередньо пов`язані з майном та не можуть відчужуватися окремо від майна.

ЦК України серед інших об`єктів цивільних прав називає підприємство, як єдиний майновий комплекс, зазначаючи при цьому, що до складу підприємства входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 191 ЦК України). Підприємство як єдиний майновий комплекс є нерухомістю і відповідно може бути об`єктом купівлі-продажу.

Оскільки підприємство це нерухоме майно, то на таке майно розповсюджуються вимоги ст. 182 ЦК України стосовно необхідності державної реєстрації права власності.

Підприємство є об`єктом цивільних правовідносин, отже, має оборотоздатність (ст. 178 ЦК України), тому, відповідно, може відчужуватися. Згідно з приписами ЦК України договір відчуження підприємства підлягає нотаріальному посвідченню (ст. 657), а відтак, відповідно без такого посвідчення договір вважається неукладеним (ст. 640 ЦК України). До того ж, у випадку купівлі-продажу також необхідна державна реєстрація договору.

Згідно зі ст. 1031 ЦК України договір управління нерухомим майном підлягає нотаріальному посвідченню.

Як зазначено вище, підприємство є нерухомим майном, права засновника не можуть відчужуватися окремо, а тому відчуженню підлягає в цьому випадку не майнове право, а безпосередньо майно, тобто підприємство.

Разом з тим, опрацюванням відомостей, які містяться в ЄДРЮОФОПГФ про це підприємство, ОСОБА_1 , станом на момент затвердження його на посаду старости села Старе та села Васильки виконавчого комітету Вороньківської сільської ради, є засновником ТОВ «НЕКСІ АРТ», маючи корпоративні права цієї юридичної особи, тобто входить до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів підприємства, що має на меті одержання прибутку. Позбувся він цього права, тобто вийшов зі складу засновників шляхом лише 12.09.2023 шляхом укладання нотаріально посвідченого акта приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «НЕКСІ АРТ», проте зміни до ЄДРЮОФОПГФ були внесені лише 14.09.2023.

Згідно з ч. 1 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Частиною 3 цієї статті передбачено, якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Будучи опитаним з даного приводу, ОСОБА_1 пояснив, що з 2000 року він був засновником ТОВ «НЕКСІ АРТ», фірма працювала до 2014 року, до майдану та до цього часу здійснювала свою фінансову діяльність. Із 2014 ТОВ «НЕКСІ АРТ» зупинило свою діяльність та ОСОБА_1 дав вказівку бухгалтеру закрити підприємство. Проте, оскільки в ті часи ні одна зі служб, які могли закрити підприємство, не працювали, то він не міг проконтролювати, чи було воно закрите.

Після 2014 року ОСОБА_1 не перевіряв інформацію про те, чи припинила діяльність та фірма. Документи по ТОВ «НЕКСІ АРТ» знаходились в будинку профспілок у м. Києві, де в 2014 році вся його документація була спалена. Зазначив, що комерційну діяльність з будь-якими ТОВ-вами він не вів та не веде, прибутку не отримує.

При подальшій перевірці встановлено, що зазначені пояснення ОСОБА_1 не відповідають дійсності, оскільки майдан 2014 року тривав з 18 по 21 лютого 2014 року, а він письмово подавав документи про підтвердження реєстраційних відомостей про ТОВ «НЕКСІ АРТ» 17.03.2014 та 25.03.2015. Крім того, бухгалтер підприємства не могла виконати вказівку директора про припинення юридичної особи, оскільки не наділена такими повноваженнями.

Згідно зі ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Обов`язком суб`єкта декларування є знання і безумовне виконання вимог Закону №1700-VII, у тому числі вимог його ч. 1 ст. 36 та п. 2 ч. 1 ст. 25.

Уповноваженою посадовою особою Національної поліції України під час збору доказів не встановлено будь-яких підстав та причин, які перешкоджали б ОСОБА_1 протягом 60 днів з дня затвердження на посаду до органу місцевого самоврядування вийти зі складу засновників або передати свої корпоративні права в управління третій особі.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи обізнаним щодо встановлених заборон та обмежень щодо сумісництва та суміщення виконання функцій держави з іншими видами діяльності, маючи реальну можливість не допускати визначених Законом №1700-VII обмежень, порушив вимоги ч. 1 ст. 36 та п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону №1700-VII, входячи до складу органу управління, а саме будучи засновником ТОВ «НЕКСІ АРТ».

Допитаний всуді ОСОБА_1 свою вину не визнав зазначив, що він дійсно входив до складу засновників ТОВ «НЕКСІ АРТ», код ЄДРПОУ 33296716, з 23.12.2004 року. Проте, фірма працювала до 2014 року, маючи офіс у Будівлі профспілок у м. Києві. Після подій на Майдані, вся документація по підприємству згоріла, а саме підприємство перестало функціонувати. З того часу комерційної діяльності з будь якими товариствами ОСОБА_1 не вів. Він був впевнений, що з моменту пожежі у Будівлі профспілок, були втрачені всі документи і ТОВ «НЕКСІ АРТ» перестало існувати, оскільки його діяльність не здійснювалась. ОСОБА_1 запевнив суд, що дізнавшись, про те, що він досі входить до складу засновників ТОВ «НЕКСІ АРТ», він одразу ж відчужив свою частку, що підтверджується Актом приймання передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕКСІ АРТ» від 12.09.2023 року на ТОВ «Варіант - Б», код ЄДРПОУ 43628334, та Рішенням №2023-090-13 Загальних Зборів учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕКСІ АРТ» від 13.09.2023 року, згідно якого його було звільнено з посади директора Товариства та виключення з Реєстру, як особу, яка може вчиняти будь які дії від імені юридичної особи.

Представник особищо притягаєтьсядо адміністративноївідповідальностіадвокат КуксюкА.Л. зазначив, що ОСОБА_1 був формально призначеним суб`єктом в ТОВ «НЕКСІ АРТ» і ніякого прибутку не отримував, а тому не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності заст.172-4 КУпАП. Захисник запевнив суд, що його підзахисний був впевнений, що з моменту пожежі у Будівлі профспілок, після втрати всіх документів, ТОВ «НЕКСІ АРТ» перестало існувати, оскільки його діяльність не здійснювалася. Але дізнавшись, про те, що він досі входить до складу засновників ТОВ «НЕКСІ АРТ», його підзахисний одразу ж відчужив свою частку. Крім того ОСОБА_2 , звернув увагу суду, що відповідно до Листа Державної податкової служби України №11242/5/99-00-08-01-04-05 від 11.09.2023, станом на 11.09.2023 року відомості про отримання доходів ОСОБА_1 від податкових агентів ТОВ «НЕКСІ АРТ» та ТОВ «Шоубіз Україна» за період з 1 кв. 2021 по 2 кв. 2023 відсутні. ОСОБА_2 вважає недоведеним той факт, що його підзахисний проводив підприємницьку діяльність та отримував дохід у період з 01.01.2021 року, тобто з того часу, як почав виконувати обов`язки як посадова особа місцевого самоврядування. На його думку матеріали справи про адміністративне правопорушення не містять даних про наявність прямого умислу на вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-4 КУпАП, та не містять доказів на підтвердження такого умислу. Крім того, захисник вважає, що на день розгляду даної справи сплив строк накладення на особу стягнення за інкриміноване його підзахисному правопорушення, а тому просив суд провадження відносно підзахисного ОСОБА_1 ч. 2ст.172-4КУпАП закрити за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Винуватість ОСОБА_1 у вчиненні адміністративне правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-4 КУпАП, крім його показань, наданих у судовому засіданні, підтверджується такими документами: даними його письмових пояснень; даними протоколу № 2146 про вчинення адміністративного правопорушення, пов`язаного з корупцією, передбаченого ч. 2 ст. 172-4 КУпАП від 07.11.2023 року; копією рішення Вороньківської сільської ради від 24.12.2020 № 26-2-VIIІ про затвердження ОСОБА_1 на посаду старости у с. Старе та с. Васильки Вороньківської сільської ради із 01.01.2021 року на строк повноважень Вороньківської сільської ради восьмого скликання; копією присяги посадової особи органів місцевого самоврядування ОСОБА_1 від 04.01.2021 року; копією рішення Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області восьмого скликання двадцять п`ятої чергової сесії № 913-25-VIIІ від 25.07.2023 року про присвоєння старості с. Старе та с. Васильки Вороньківської сільської ради ОСОБА_1 черговий 10 ранг посадової особи органу місцевого самоврядування в межах 5 категорії посад з 01.08.2023 року; даними витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.01.2021 р., що ОСОБА_1 є засновником (учасником) юридичної особи ТОВ «НЕКСІ АРТ»; копією акту приймання передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «НЕКСІ АРТ» від 12.09.2023 року; копією рішення № 2023-09-13 загальних зборів учасника ТОВ «НЕКСІ АРТ» від 13.09.2023 року щодо виключення ОСОБА_1 з Реєстру, як особу, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації; даними витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 06.11.2023 р., що ТОВ «ВАРІАНТ-Б» є засновником (учасником) юридичної особи ТОВ «НЕКСІ АРТ»; даними листа з НАЗК №30-10/21644-23 від 20.09.2023, відповідно до якого, повідомлення та нотаріально засвідчені копії договорів від старости Вороньківської сільської ради ОСОБА_1 про передачу в управління іншій особі належних йому підприємств та корпоративних прав у ТОВ «НЕКСІ АРТ» та ТОВ «ШОУБІЗ УКРАЇНА» до Національного агентства не надходили; даними листа ДПС України № 11242/5/99-00-08-01-04-05 від 11.09.2023 року, згідно якого до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків станом на 11.09.2023 р. відомості про доходи ОСОБА_1 , отримані від податкових агентів ТОВ «НЕКСІ АРТ» та ТОВ «ШОУБІЗ УКРАЇНА» за період з 1 кв. 2021 по 2 кв. 2023 відсутні; даними характеристики на ОСОБА_1 , видані командиром Вороньківської ДФТГ і сільського голови.

Суд приходить до висновку про те, що у справі зібрана достатня кількість достовірних, належних та допустимих доказів, які вказують на доведеність вини особи, яка притягується до адміністративної відповідальності у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-4 КУпАП. З огляду на викладене, враховуючи характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, його характеристику, доцільно накласти стягнення у виді штрафу.

Згідно відповіді ДПС від 11.09.2023 відомості про доходи ОСОБА_1 , які отримані від ТОВ «НЕКСІ АРТ» та ТОВ «ШОУБІЗ УКРАЇНА» за період з 1 кв. 2021 по 2 кв. 2023 відсутні. Інших доказів на підтвердження отримання ОСОБА_1 доходів від такої діяльності до суду не надано. З огляду на вказане, суд вважає, що правові підстави для застосування додаткового стягнення у виді конфіскації отриманого доходу від такої діяльності відсутні.

Щодо доводів захисника про закінчення строків накладення адміністративного стягнення, суд наголошує на тому, що відповідно до ст.. 38 КУпАП адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов`язаного з корупцією, а також правопорушень, передбачених статтями 212-15, 212-21 цього Кодексу, може бути накладено протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.

З матеріалів справи вбачається, що запит Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань до НАЗК направлявся 07.09.2023 року. Крім того, 11.09.2023 року під час надання пояснень ОСОБА_1 повідомив уповноважений орган про обставини вчинення правопорушення. Даних, які підтверджували б інший час обізнаності уповноваженого органу про вчинене правопорушення та який був би найбільш сприятливий для особи матеріали справи не містять. Протокол про адміністративне правопорушення складено 07.11.2023 року. З огляду на викладене, суд вважає, що з дня виявлення правопорушення станом день судового розгляду шестимісячний строк накладення адміністративного стягнення не закінчився. Судом встановлено, що правопорушення ОСОБА_1 тривало з 03.03.2021 (з моменту закінчення 60 діб з дня його затвердження на посаду старости) до 14.09.2023 (до моменту внесення інформації в ЄДРЮОФОПГФ). За таких обставин, з дня вчинення правопорушення (14.09.2023 р.) дворічний строк накладення адміністративного стягнення не закінчився.

Отже, підстави для закриття провадження, передбачені п. 7ч. 1 ст. 247 КУпАП відсутні.

Керуючись ст. ст.23,33,40-1, ч. 1, ч. 2 ст.172-4, ст.283-285 КУпАП,

п о с т а н о в и в :

ОСОБА_1 визнати винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-4 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5100 (п`ять тисяч сто) грн. 00 коп. (одержувач: ГУК у Київській області; банк: Казначейство України (ЕАП); ЄДРПОУ: 37955989; МФО: 899998; номер рахунку: UА898999980313060106000010001; код класифікації доходів бюджету 21081100).

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 на користь державного бюджету України судовий збір в розмірі 605 (шістсот п`ять) грн. 60 коп. (отримувач коштів: ГУК у м. Києві/м. Київ/22030106; код отримувача (код за ЄДРПОУ) 37993783; банк отримувача Казначейство України (ЕАП); рахунок отримувача UA908999980313111256000026001; код класифікації доходів бюджету 22030106).

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Бориспільський міськрайонний суд протягом 10 днів з дня її винесення і підлягає виконанню протягом 3-х місяців з дня набрання нею чинності.

Постанова суду набрала законної сили

Суддя Д.В. Ткаченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 116947383 ?

Документ № 116947383 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 116947383 ?

Дата ухвалення - 18.01.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116947383 ?

Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116947383 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 116947383, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Судове рішення № 116947383, Бориспільський міськрайонний суд Київської області було прийнято 18.01.2024. Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 116947383 відноситься до справи № 359/11252/23

Це рішення відноситься до справи № 359/11252/23. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 116947381
Наступний документ : 116947384