Ухвала суду № 116919637, 12.02.2024, Господарський суд Чернівецької області

Дата ухвалення
12.02.2024
Номер справи
926/487/24
Номер документу
116919637
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

п р о в і д к р и т т я п р о в а д ж е н н я у с п р а в і

м.Чернівці

12 лютого 2024 року Справа № 926/487/24

Суддя Господарського суду Чернівецької області Гушилик Світлана Миколаївна, розглянувши матеріали позовної заяви за вх.№487 від 09.02.2024 року

За позовом Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» (04080, м.Київ, вул.Кирилівська, 85)

До відповідача Путильської селищної ради (59101, Чернівецька обл., Вижницький р-н, смт.Путила, вул.Українська, 184)

Про стягнення заборгованості в сумі 302924,12 грн

Представники сторін не викликались

СУТЬ СПОРУ: Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» звернулося до Господарського суду Чернівецької області з позовом до Путильської селищної ради про стягнення заборгованості за договором постачання електричної енергії «останньої надії» в сумі 302924,12 грн, з яких: 202728,44 грн заборгованість за спожиту електроенергію у січні-лютому 2022 року, інфляційних втрат в сумі 48041,71 грн та 15% річних в сумі 52153,97 грн.

09.02.2024 року відділом документального та інформаційного забезпечення суду зареєстровано матеріали позовної заяви за вх.№487.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.02.2024 року позовну заяву передано судді Гушилик С.М.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим статті 162 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Підстави для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

Статтею 12 ГПК України встановлено, що господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку наказного провадження, позовного провадження (загального або спрощеного).

Так, спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні. Умови, за яких суд має право розглядати вимоги про стягнення грошових сум у наказному провадженні, а справи-у загальному або спрощеному позовному провадженні, визначаються цим Кодексом.

Відповідно до цього Кодексу малозначними справами є: справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб вираховується станом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється судове рішення (ч.ч.3-5, 7 ст.12 ГПК України).

Згідно з ч.ч.1-2 ст.247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будьяка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Відповідно до ч.3 ст.247 ГПК України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Згідно із статтею 249 ГПК України, позивач вправі подати клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження у письмовій формі одночасно з поданням позовної заяви або може міститися у ній.

Відповідно до ч.1 ст.250 ГПК України питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

У відповідності до ч.5 ст.252 ГПК України розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Відповідно до ч.2 ст.250 ГПК України, у випадку, передбаченому ч.2 ст.247 цього Кодексу, за наслідками розгляду відповідного клопотання позивача суд з урахуванням конкретних обставин справи може: задовольнити клопотання та визначити строк відповідачу для подання заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження; або відмовити в задоволенні клопотання та розглянути справу за правилами загального позовного провадження.

Позивач скористався своїм правом та у своїй позовній заяві зазначив про розгляд справи за правилами спрощеного провадження.

Пунктом 2 ч.3 ст.162 ГПК України передбачено, що позовна заява повинна містити, зокрема: повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта (для фізичних осіб - громадян України), якщо такі відомості відомі позивачу, вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців), відомі номери засобів зв`язку та адресу електронної пошти, відомості про наявність або відсутність електронного кабінету.

Позивачем у своїй позовній заяві зазначено, що у відповідача відсутній електронний кабінет.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов`язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами» від 29.06.2023 року №3222-IX, який набрав чинності 21.07.2023 року та введений в дію 18.10.2023 року внесено зміни до ряду статей ГПК України, які передбачають, що адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи (усіх форм власності) в обов`язковому порядку реєструють свої електронні кабінети в Електронному суді.

У відповідності до ч.6 ст.6 ГПК України адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.

При цьому, зміни до процесуального закону передбачають негативні наслідки для осіб, які зобов`язані зареєструвати електронний кабінет, але не зробили цього.

Ознайомившись з позовною заявою суд вважає за необхідне зазначити, що відповідач Путильська селищна рада не зареєстрована в системі Електронний суд, хоча відповідно до Закону України №3222-ІХ від 29.06.2023 року органи місцевого самоврядування в обов`язковому порядку реєструють свої електронні кабінети в Електронному суді, а відтак відповідачу слід виконати свій обов`язок та зареєструватися в Електронному суді.

Розглянувши матеріали позовної заяви, враховуючи характер спірних правовідносин та значення справи для сторін, зазначена позовна заява є справою малозначною, незначної складності, пріоритетом якої є швидке вирішення, а відтак, господарський суд вважає за необхідне здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження та у відповідності до ст.252 ГПК України, розгляд справи слід проводити в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Керуючись статтями 12, 176, 234, 235, 247, 249, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1.Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2.Здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження.

3.Призначити розгляд справи по суті на 04 березня 2024 року на 11 годину 00 хвилин.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Чернівецької області за адресою: м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 14, зал судових засідань №2 (другий поверх), телефон 52-47-40, за участю представників сторін.

4.Відповідачу:

у разі наявності заперечень проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження подати суду заяву із обґрунтуванням своїх заперечень протягом 5 (п`яти) днів з дня вручення даної ухвали. У разі неподання відповідачем у встановлений строк обґрунтованих заперечень щодо розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження, він має право ініціювати перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження лише у випадку, якщо доведе, що пропустив строк з поважних причин.

в порядку ст.ст.165, 251 ГПК України, надати суду протягом 15 (п`ятнадцяти) календарних днів з дня вручення цієї ухвали відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову; копію відзиву та доданих до нього документів надіслати позивачу, докази такого направлення надати суду до початку засідання.

Попередити відповідача, що згідно з ч.9 ст.81 ГПК України у разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами.

5.Запропонувати позивачу - в порядку ст.ст.166, 251 ГПК України, протягом 5 (п`яти) календарних днів з дня отримання відзиву на позов подати суду відповідь на відзив, копію відповіді надіслати відповідачу, докази такого направлення надати суду.

Позивачу роз`яснити, що відповідно до п.2 ч.2 ст.46 ГПК України позивач вправі збільшити або зменшити розмір вимог до початку першого судового засідання якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, а також відповідно до ч.3 ст.46 ГПК України позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви не пізніше ніж за 5 (п`ять) днів до початку першого судового засідання у справі, що розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

6.Відповідачу - в порядку ст.ст.167, 251 ГПК України, протягом 5 (п`яти) календарних днів з дня отримання відповіді на відзив подати суду заперечення, копію заперечення надіслати позивачу, докази такого направлення надати суду.

7.Відповідно до ч.7 ст.42 ГПК України суд повідомляє учасників справи про їх обов`язок зареєструвати свій електронний кабінет в Єдиній інформаційно-телекомунікаційній системі (ЄСІТС) та можливість ознайомлення з матеріалами справи через ЄСІТС або її окрему підсистему (модуль), що забезпечує обмін документами.

Відповідно до ч.7 ст.6 ГПК України особі, яка зареєструвала електронний кабінет в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, суд вручає будь-які документи у справах, в яких така особа бере участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення до електронного кабінету такої особи, що не позбавляє її права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Згідно з ч.8 ст.6 ГПК України особа, яка зареєструвала електронний кабінет в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, може подавати процесуальні, інші документи, вчиняти інші процесуальні дії в електронній формі виключно за допомогою ЄСІТС або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, з використанням власного електронного підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до ЗУ "Про електронні довірчі послуги", якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Реєстрація в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, не позбавляє права на подання документів до суду в паперовій формі.

Роз`яснити, що в разі ненадання відповідачем у встановлений судом строк без поважних причин відзиву, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Суд звертає увагу, що при направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст.60 ГПК України документи, що підтверджують повноваження представників.

Довести до відома сторін, що відповідно до ч.8 ст.80 ГПК України докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

З урахуванням положень статті 3 Конституції України про те, що людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю рекомендувати у випадку загрози життю, здоров`ю та безпеці відвідувачів суду подавати до суду заяви про розгляд справи в їхній відсутності за наявними матеріалами.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб адресою: http://cv.arbitr.gov.ua/sud5027/

Суддя С.М. Гушилик

Часті запитання

Який тип судового документу № 116919637 ?

Документ № 116919637 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 116919637 ?

Дата ухвалення - 12.02.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116919637 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116919637 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 116919637, Господарський суд Чернівецької області

Судове рішення № 116919637, Господарський суд Чернівецької області було прийнято 12.02.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 116919637 відноситься до справи № 926/487/24

Це рішення відноситься до справи № 926/487/24. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 116919636
Наступний документ : 116919638