Рішення № 116886526, 30.01.2024, Господарський суд Донецької області

Дата ухвалення
30.01.2024
Номер справи
905/553/23
Номер документу
116886526
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA368999980313151206083020649

_________________

Д О Д А Т К О В Е Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2024 Справа №905/553/23

Господарський суд Донецької області у складі судді Шилової О.М.

розглянув заяву б/н від 18.01.2024 Товариства з обмеженою відповідальністю «Лоад-Тех»

про ухвалення додаткового рішення

у справі №905/553/23

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Лоад-Тех», м.Одеса

до Державного підприємства «Добропіллявугілля-Видобуток», м.Добропілля Донецької області

про: стягнення 118954,50грн боргу, 4194,37грн 3% річних, 31802,89грн інфляційних

без виклику/повідомлення сторін.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лоад-Тех», м.Одеса, звернулось до Господарського суду Донецької області з позовом до Державного підприємства «Добропіллявугілля-Видобуток», м.Добропілля Донецької області, про стягнення 118954,50грн боргу, 4194,37грн 3% річних, 31802,89грн інфляційних.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на невиконання відповідачем зобов`язання оплатити товар, поставлений за договором №1045-21ШУД від 19.08.2021 про закупівлю товару за результатами спрощеної закупівлі №UA-2021-07-19-001701-c та просив суд стягнути з відповідача борг за поставлений товар, а також річні та інфляційні, зазначивши, що крайній строк оплати усіх партій поставленої продукції відповідно до умов п.5.3. Договору (з відстроченням платежу протягом 60-ти календарних днів з дня отримання продукції) 26.02.2022, та здійснивши відповідні нарахування на сукупний борг за всіма поставками з 61-го дня від отримання останньої партії продукції.

08.01.2024 Господарський суд Донецької області розглянув у спрощеному позовному провадженні без виклику сторін справу №905/553/23, прийнявши рішення про часткове задоволення позову (повний текст рішення складений та підписаний 15.01.2024).

18.01.2024 через систему «Електронний суд» позивач подав заяву б/н від 18.01.2024 (вх.№493/24, з додатками; а.с.90-98) про ухвалення у справі №905/553/23 додаткового рішення про стягнення з відповідача 38488,24грн витрат на професійну правничу допомогу (далі Заява), в якій вказав, що у позові зазначив орієнтовний розмір витрат на правову допомогу 22495,00грн; крім того, відповідно до додатку №2 до договору про надання правової допомоги розмір гонорару успіху складає 10% від суми стягнення; фактична вартість послуг згідно з актом від 17.01.2024 про надання правової допомоги (приймання-передачі робіт та послуг) складає 38488,24грн та підлягає сплаті протягом 10-ти робочих днів.

Позивач дотримав встановлений ч.8 ст.129 Господарського процесуального кодексу (далі ГПК) України строк на подання Заяви.

Ухвалою суду від 18.01.2024 (а.с.99) розгляд Заяви призначений на 30.01.2024 без проведення судового засідання та виклику сторін; відповідачу запропоновано у строк до 25.01.2024 включно висловити свою позицію щодо поданої Заяви.

Ухвала від 18.01.2024 доставлена до електронного кабінету відповідача 19.01.2024, а також 18.01.2024 на офіційну адресу електронної пошти відповідача (міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), про що свідчать сформовані програмою «Діловодство спеціалізованого суду» довідки про доставку електронного листа (а.с.101, 103).

Станом на 30.01.2024 відповідач не скористався правом висловити свою позицію щодо поданої Заяви.

Відповідно до п.п.1, 3 ч.1 ст.129 Конституції України, ст.ст.2, 7, 13, 14, 74 ГПК України основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Дослідивши додані до позову та Заяви документи, оцінивши за своїм внутрішнім переконанням докази, які мають значення для розподілу витрат на професійну правничу допомогу, суд

В С Т А Н О В И В:

Позовну заяву у справі №905/553/23 підписав адвокат Стратулат С.Д. як представник позивача (а.с.6), який діяв на підставі ордеру серії ВН №1244838 від 03.05.2023 (а.с.61).

В розділі V позовної заяви позивач навів попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які він поніс і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи, зазначивши про сплату 2684,00грн судового збору і вказавши розмір витрат на професійну правничу допомогу 22495,00грн (а.с.5).

В матеріалах позову міститься укладений між Адвокатським об`єднанням «Сігна Лігал Груп» (Об`єднання) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лоад-Тех» (Клієнт) договір №14/01/2022 від 14.01.2022 про надання правової допомоги (далі Договір, а.с.43-50), за п.1.1. якого Об`єднання прийняло на себе повноваження та зобов`язання надавати Клієнту професійну правову (правничу) допомогу в обсязі та на умовах, встановлених Договором.

Згідно з п.1.4 Договору він набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до ухвалення судами остаточних судових рішень, якими завершується розгляд справ, зазначених в п.2.1.Договору, а в частині здійснення оплати та розрахунків до повного виконання зобов`язань за Договором.

За умовами розділу 2 Договору: за дорученням Клієнта Об`єднання забезпечує представництво, захист прав та охоронюваних законом інтересів Клієнта, зокрема, під час розгляду господарських справ у всіх судових установах та інстанціях та надає консультаційні послуги щодо перспектив можливих судових проваджень господарської юрисдикції за участю контрагентів Клієнта та третіх осіб (п.2.1.); з метою реалізації п.2.1.Договору представляє інтереси Клієнта у правовідносинах з третіми особами, складає необхідні документи правового характеру та подає їх відповідним особам, надає необхідні консультації, рекомендації і роз`яснення (п.2.2.); Об`єднання надає правову допомогу, виконує роботи та надає послуги в межах 10-ти годин на тиждень, у разі збільшення обсягу робіт та послуг сторонами вносяться відповідні зміни до Договору та узгоджується новий розмір гонорару (п.2.3.); правова (правнича) допомога надається у вигляді виконання робіт, надання послуг юридичного характеру та в інших формах, передбачених законодавством та Договором (п.2.4.).

Згідно з підп.3.1.1. п.3.1. Договору Клієнт надає Об`єднанню (в тому числі будь-якому адвокату-учаснику Об`єднання) права виступати в якості представника (захисника) Клієнта з повним обсягом всіх повноважень в усіх судових установах України всіх інстанцій з усім обсягом повноважень, наданих відповідному учаснику судового процесу.

За умовами розділу 4 Договору: розмір оплати за надання правової (правничої) допомоги визначається в Додатку 1 до Договору, який у разі його підписання сторонами є невід`ємною частиною Договору (п.4.1.); гонорар успіху визначається в Додатку 2 до Договору, який у разі його підписання сторонами є невід`ємною частиною Договору; «гонорар успіху» це домовленість, відповідно до якої Клієнт сплачує Об`єднанню окрему (додаткову) винагороду в разі досягнення позитивного результату винесення судом рішення на користь та в інтересах Клієнта; «гонорар успіху» є гонораром (або частиною загального гонорару) Об`єднання, а позитивний результат є підтвердженням належної якості наданих послуг (виконаних робіт) за Договором й підставою їх оплати; гонорар успіху в майнових спорах визначається у відсотках від суми, що фактично стягнута на користь Клієнта (або у стягненні якої відмовлено на користь Клієнта) згідно з рішенням суду; Наявність гонорару успіху за Договором та його розмір узгоджуються сторонами в Додатку 1 до Договору (підп.4.1.1.); суми гонорару зазначаються Об`єднанням в актах про надання правової допомоги (приймання-передачі робіт та послуг) за відповідні періоди та підлягають оплаті Клієнтом в строки, передбачені Договором (п.4.3.); акти про надання правової допомоги (приймання-передачі робіт та послуг) складаються та надаються Клієнту протягом 2-х робочих днів з дати ухвалення судом відповідної інстанції рішення у справі(ах), зазначеній(них) в п.2.1. Договору (п.4.4.); оплата гонорару здійснюється Клієнтом протягом 10-ти робочих днів з моменту отримання відповідного акту про надання правової допомоги (приймання-передачі робіт та послуг); Клієнт має право в якості передоплати сплатити Об`єднанню всю або частину суми гонорару (п.4.5.).

В п.10.5. Договору сторони домовились, що всі умови Договору є істотними.

У Додатку №1 до Договору (а.с.51) сторони визначили погодинні ставки гонорару за кожний вид завдання (роботи/послуги) та орієнтовну кількість годин, що може бути витрачена на виконання завдання (роботи/послуги) певного виду, зокрема: збір (в т.ч. копіювання та друк) та правовий аналіз документів, що можуть бути використані під час судового розгляду (письмові докази позивача), формування правової позиції (з урахуванням зібраних доказів та практики ВС у подібних справах) від 2 до 16год 1000грн за годину роботи; складання та подання позовної заяви, претензії від 2 до 16год 2000грн за годину роботи; складання та подання інших заяв по суті справи (відповідь на відзив, письмові пояснення) від 1 до 12год 1000грн за годину роботи; складання та подання інших процесуальних документів від 0,5 до 8год 1000грн за годину роботи.

У Додатку №2 від 24.04.2023 до Договору (а.с.52) сторони визначили розмір гонорару успіху у майновому спорі про стягнення 154951,76грн боргу за договором про закупівлю товару за результатами спрощеної закупівлі №UA-2021-07-19-001701-с від 19.08.2021 (боржник ДП «Добропіллявугілля-Видобуток», код 43895975) за позитивний результат у вигляді ухвалення судом рішення на користь Клієнта про стягнення вказаного боргу: 10% від суми стягнення, при цьому вказавши, що на досягнення позитивного результату може бути витрачено орієнтовно 100год роботи.

Договір і Додатки №1 та №2 до нього підписані обома сторонами та скріплені печаткою Об`єднання.

В доданому до Заяви акті від 17.01.2024 про надання правової допомоги (приймання-передачі робіт та послуг) за Договором (далі Акт, а.с.93), зокрема, зазначено: Об`єднання і Клієнт склали цей Акт про те, що за період з 24.04.2023 по 16.01.2024 Об`єднання надало Клієнту такі послуги (виконало роботи у справі №905/553/23):

1. Збір та правовий аналіз документів, що були використані під час судового розгляду (письмові докази позивача). Формування правової позиції (з урахуванням зібраних доказів та практики ВС у подібних справах) вартість послуги 2000,00грн (2год роботи);

2. Складання та подання/направлення позовної заяви (включаючи всі необхідні дії для її підготовки) вартість послуги 20000,00грн (10год роботи);

3. Складання та подання заяви про ухвалення додаткового рішення вартість послуги 1000,00грн (1год роботи);

4. Гонорар успіху, 10% від суми стягнення за судовим рішенням (154882,43грн) 15488,24грн.

За змістом Акту загальна сума гонорару складає 38488,24грн та включає вартість правової допомоги (23000грн) і гонорар успіху (15488,24грн).

В Акті відсутнє зазначення про наявність додатків.

Згідно з ч.ч.3, 4 ст.13 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень; кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій. Відповідно до ч.1 ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Стаття 76 ГПК України визначає, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування; предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. За приписами ст.77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування; докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Витрати на надану професійну правничу допомогу у разі підтвердження обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості підлягають розподілу за результатами розгляду справи незалежно від того, чи їх уже фактично сплачено стороною/третьою особою чи тільки має бути сплачено (абз.3 п.6.5. постанови Об`єднаної палати Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 03.10.2019 у справі №922/445/19).

Щодо стягнення 23000грн вартості правової допомоги.

За приписами ст.126 ГПК України для цілей розподілу судових витрат розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною (ч.2); для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги (ч.3).

У якості доказу на підтвердження обсягу та вартості наданих Об`єднанням послуг та виконаних робіт на суму 23000грн суду наданий Акт (а.с.93), який містить перелік таких послуг/робіт із зазначенням кількості витраченого часу та вартості послуг/робіт, виходячи із ставок, погоджених у додатку №1 до Договору.

Домовленості про сплату гонорару за надання правничої допомоги є такими, що склалися між адвокатом та клієнтом, в межах правовідносин яких слід розглядати питання щодо дійсності такого зобов`язання (п.5.39. постанови Великої Палати Верховного Суду від 12.05.2020 у справі №904/4507/18).

Наказом Міністерства юстиції України №1000/5 від 18.06.2015 затверджені Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (далі Правила №1000/5), які регламентують порядок та правила ведення діловодства, в тому числі вимоги щодо створення та оформлення документів юридичними особами приватного права.

Відповідно до п.1 розділу І Правил №1000/5 ці Правила встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських документів і роботи зі службовими документами, а також порядок їх архівного зберігання в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності (далі в тексті Правил установи). Ці Правила є нормативно-правовим актом, обов`язковим для виконання всіма установами.

За змістом п.3 глави 1 розділу ІІ Правил №1000/5 до організаційно-розпорядчої документації належить в тому числі інформаційно-аналітична, що містить інформацію, на підставі якої приймаються певні управлінські рішення (акти, довідки, доповідні записки, заяви, пояснювальні записки, протоколи, службові листи тощо).

Пунктом 11 глави 1 розділу ІІ Правил №1000/5 встановлено, що оформлення реквізитів організаційно-розпорядчої документації та порядок їх розташування здійснюються з урахуванням вимог Національного стандарту України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. ДСТУ 4163-2020», прийнятого наказом №144 від 01.07.2020 Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (далі ДСТУ 4163-2020).

Пунктом 1.2. ДСТУ 4163-2020 визначено, що цей стандарт установлює: склад реквізитів документів; вимоги до змісту та місця розташування реквізитів у документах; вимоги до бланків та оформлення документів; вимоги до виготовлення документів.

Згідно з абз.1 п.4.4. ДСТУ 4163-2020 документи, що їх створюють юридичні особи, обов`язково повинні мати такі реквізити: найменування юридичної особи (04), назва виду документа (09) (не зазначають на листах), дата документа (10), реєстраційний індекс документа (11), заголовок до тексту документа (19), текст документа (20), підпис (22).

За п.4.5. ДСТУ 4163-2020 у документах, що їх оформлюють на двох і більше сторінках, реквізити 21 28 проставляють після тексту документа (20).

Підпис має містити найменування посади особи, яка підписує документ (у повній формі, якщо документ надрукований не на бланку, у скороченій на документі, надрукованому на бланку), особистий підпис (окрім електронних документів), власне ім`я і прізвище. У разі підписання спільного документа кількома особами, які займають однакові посади, їхні підписи розміщують на одному рівні. Підпис розміщують під текстом документа або під відміткою про наявність додатків (п.5.22. ДСТУ 4163-2020).

Юридичні особи, що відповідно до положення (статуту) мають основну круглу печатку юридичної особи із зазначенням найменування та ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ, можуть засвідчувати на документі підпис посадової (відповідальної) особи. Перелік документів, підписи на яких потрібно скріплювати печаткою юридичної особи, визначає юридична особа на підставі законодавства та з унесенням в інструкцію з діловодства. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер найменування посади особи, яка підписала документ, але не особистий підпис посадової особи, або у спеціально призначеному для цього місці з відміткою «МП» (п.5.23. ДСТУ 4163-2020).

Пунктами 4.1.4, 4.1.7 Національного стандарту України «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять» ДСТУ 2732:2004, затвердженого наказом №97 від 28.05.2004 Держспоживстандарту України (далі ДСТУ 2732:2004) визначено, що реквізит (службового документа) це інформація, зафіксована в службовому документі для його ідентифікації, організування обігу і (або) надання йому юридичної сили; підпис (службового документа) реквізит службового документа, який свідчить про відповідальність особи за його зміст та є єдиний чи один з реквізитів, що надають документові юридичної сили.

Визначення поняття реквізиту службового документа наведено також в абз.28 п.2 розділу І Правил №1000/5, який визначає реквізит службового документа як обов`язковий елемент, зафіксований в документі для його ідентифікації, організації обліку та надання йому юридичної сили.

В свою чергу службовий документ це відповідним чином засвідчений документ, що одержаний чи створений установою у процесі її діяльності та має відповідні реквізити (абз.30 п.2 розділу І Правил №1000/5).

Згідно з п.3.12 ДСТУ 2732:2004 юридична сила (службового документа) це властивість службового документа, надана чинним законодавством, яка є підставою для вирішення правових питань, здійснювати правове регулювання і (або) управлінські функції.

Отже, підпис є обов`язковим реквізитом Акта як організаційно-розпорядчого/службового документа, а належне оформлення такого реквізиту надає Акту юридичної сили; в свою чергу відсутність такого обов`язкового реквізиту або його неналежне оформлення свідчить про відсутність у Акта юридичної сили.

(Схожа за змістом правова позиція викладена в постановах Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09.05.2023 у справі №873/9/23, від 20.06.2023 у справі №873/33/23 та інших.)

На порушення наведених вище правових приписів в Акті (а.с.93) після тексту відсутні будь-які складові реквізиту «підпис». Як наслідок, Акт не має юридичної сили і не підтверджує, що Об`єднання і Клієнт погодили виконання саме тих робіт саме тієї тривалості і вартості, які зазначені в Акті. При цьому неможливо встановити, чого саме стосуються викладені на окремому аркуші (а.с.94) підписи Керуючого партнера адвокатського об`єднання «Сігна Лігал Груп» і директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Лоад-Тех».

Доказів оплати витрат на професійну правничу допомогу, які (докази) могли б свідчити про згоду Клієнта зі змістом Акту, суду також не надано.

Отже, всупереч вимог процесуального закону вартість правової допомоги не доведена належними і допустимими доказами.

Щодо стягнення 15488,24грн гонорару успіху.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.124 ГПК України разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи. У разі неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат суд може відмовити їй у відшкодуванні відповідних судових витрат, за винятком суми сплаченого нею судового збору.

У додатковій постанові від 17.12.2021 у справі №10/5026/290/2011 (925/1502/20) Верховний Суд зазначив, що право сторони, яка має намір отримати за результатами розгляду спору по суті відшкодування витрат на професійну правничу допомогу за рахунок іншої сторони, виходячи з положень ст.ст.124, 129 ГПК України, кореспондується з її обов`язками: по-перше, зазначити попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла або очікує понести у зв`язку із розглядом справи у першій заяві по суті спору; по-друге, заявити про це до закінчення судових дебатів у справі; по-третє, подати до суду докази на підтвердження розміру таких витрат протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду.

У попередньому (орієнтовному) розрахунку судових витрат, які позивач очікує понести у зв`язку із розглядом справи (а.с.5), представник позивача не зазначив про будь-які домовленості між ним і Клієнтом (позивачем) щодо можливості сплати додаткового гонорару за прийняття позитивного рішення на користь Клієнта, розмір такого гонорару і до закінчення судових дебатів (для спрощеного позовного провадження до прийняття рішення) не заявив про намір стягнути з відповідача гонорар успіху. Долучення до позову повного тексту Договору, а саме тексту безпосередньо Договору та додатків №1 і №2 до нього, саме по собі не підтверджує намір позивача скористатися передбаченим додатком №2 до Договору правом та стягнути з відповідача гонорар успіху за результатами розгляду справи.

Тобто позивач пропустив один з обов`язкових етапів практичної реалізації принципу відшкодування судових витрат (зокрема, «гонорару успіху» адвоката, який надавав правничу допомогу) і тим самим не дотримав вимог ст.ст.124 (ч.1), 129 (абз.2 ч.8), 221 (ч.1) ГПК України.

За усталеною практикою Верховного Суду (постанови від 29.06.2021 у справі №922/1556/20, від 29.06.2022 у справі №161/5317/18, від 01.11.2023 у справі №905/493/22 та інші) обов`язковими умовами для вирішення питання про розподіл судових витрат (крім судового збору), є подання стороною відповідної заяви (усної чи письмової) до закінчення судових дебатів у справі, а також подання відповідних доказів про понесені витрати у строки, визначені процесуальним законом.

В постанові від 29.06.2021 у справі №922/1556/20 Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду виснував, що дотримання порядку визначення і доведення розміру судових витрат, передбаченого ч.8 ст.129 ГПК України, є обов`язковим для всіх учасників судового процесу і такий порядок та строк для подання доказів не може змінюватись чи залежати від погоджених між клієнтом та адвокатом умов та строків оплати вартості послуг, в тому числі, «гонорару успіху». При цьому вказаний порядок не обмежує учасника у праві заявити про намір відшкодування витрат, які ще не сплачені адвокату, відтак погодження в договорі такої умови як виникнення права на отримання гонорару успіху після набрання рішенням законної сили не є підставою для звільнення учасника від обов`язку своєчасно та належним чином заявити про такі заплановані витрати з дотриманням вимог, встановлених ст.ст.124, 126, 129 ГПК України.

Перша судова палата Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у постанові від 29.06.2022 у справі №161/5317/18 виснувала, що неподання чи незаявлення стороною до закінчення судових дебатів у справі про необхідність розподілу судових витрат, пов`язаних із розглядом справи, тобто крім судового збору, є підставою для відмови у задоволенні заяви про ухвалення додаткового рішення щодо таких судових витрат.

На підставі викладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для відмови в розподілі судових витрат Товариства з обмеженою відповідальністю «Лоад-Тех» на професійну правничу допомогу у зв`язку з розглядом справи №905/553/23:

- вартості правової допомоги через не доведення належними і допустимими доказами;

- гонорару успіху через не заявлення позивачем до прийняття рішення у справі про необхідність розподілу такого виду судових витрат.

Керуючись ст.ст.13, 74 (ч.1), 76, 77, 86, 123, 124, 126, 129 (ч.8), 221, 236-238, 240 (ч.4), 241, 244 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

В И Р І Ш И В:

Відмовити у задоволенні заяви б/н від 18.01.2024 Товариства з обмеженою відповідальністю «Лоад-Тех» про ухвалення у справі №905/553/23 додаткового рішення про стягнення з Державного підприємства «Добропіллявугілля-Видобуток» 38488,24грн витрат на професійну правничу допомогу.

Додаткове рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Додаткове рішення може бути оскаржене до Східного апеляційного господарського суду в порядку, передбаченому ст.ст.256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст додаткового рішення складений та підписаний 08.02.2024.

Суддя О.М. Шилова

надр. 1прим. у справу

Часті запитання

Який тип судового документу № 116886526 ?

Документ № 116886526 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 116886526 ?

Дата ухвалення - 30.01.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116886526 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116886526 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 116886526, Господарський суд Донецької області

Судове рішення № 116886526, Господарський суд Донецької області було прийнято 30.01.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 116886526 відноситься до справи № 905/553/23

Це рішення відноситься до справи № 905/553/23. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 116886525
Наступний документ : 116886527