Рішення № 116033754, 29.12.2023, Ленінський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
29.12.2023
Номер справи
553/3507/23
Номер документу
116033754
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 553/3507/23

Провадження № 2-о/553/151/2023

Р І Ш Е Н Н Я

Іменем України

29.12.2023м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого - судді Москаленко В.В.,

за участю секретаря судового засіданняМикуці К.В.,

без участі сторін, розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку окремого провадження цивільну справу за заявою ОСОБА_1 , заінтересована особа: Подільський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Полтаві Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території України,-

встановив:

28.12.2023 заявниця звернулась до Ленінського районного суду м. Полтави з вищезазначеною заявою посилаючись на такі обставини.

ІНФОРМАЦІЯ_1 помер її батько ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на час смерті був зареєстрований та проживав у АДРЕСА_1 .

Оскільки смерть батька відбулась на тимчасово окупованій території України, ця обставина позбавляє заявника можливості зареєструвати факт смерті в органах ДРАЦС на підконтрольній території України та отримати свідоцтво про смерть українського державного зразку.

Просить встановити факт смерті ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 в м Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області від лівосторонньої пневмонії.

Ухвалою Ленінського районного суду м. Полтави від29.12.2023 цю заявуприйнято до розгляду,відкрито провадження у справі, та призначено до розгляду у судовому засіданні з викликом сторін.

У судове засідання заявниця не з`явилась, у поданій заяві просила розглянути справу без її участі.

Представник заінтересованої особи Подільського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Полтаві Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, письмові пояснення щодо заяви ОСОБА_1 про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території України, суду не надав.

Згідно ч.2 ст.247ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цьогоКодексурозгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд, розглянувши справу в межах заявлених вимог, оцінивши докази, які містяться у справі дійшов таких висновків.

Відповідно ч. 1ст. 317 ЦПК Українизаява про встановлення факту смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, може бути подана членами сім`ї померлого, їхніми представниками або іншими заінтересованими особами (якщо встановлення факту смерті особи впливає на їхні права, обов`язки чи законні інтереси) до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання (перебування) заявника.

Суд зазначає, що відповідно до листа Голови Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 22.04.2021 року № 985/0/208-21, під час розгляду судами справ про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, вимога щодо отримання письмової відмови органів реєстрації актів цивільного стану у здійсненні реєстрації таких фактів не ґрунтується на положеннях чинного законодавства.

У судовому засіданні встановлено, що відповідно до копії свідоцтва про народження серії, виданого 14.04.2011 відділом державної реєстрації актів цивільного стану Кремінського районного управління юстиції у Луганській області, 10.01.2005 у м. Кремінна Кремінського району Луганської області, народилась ОСОБА_1 , батьками якої вказані: батько ОСОБА_2 , мати ОСОБА_3 ( а.с.-5).

Отже, заявниця є дочкою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підтвердження факту смерті ОСОБА_2 , заявниця надала копії документів, які не відповідають вимогам чинного законодавства України, а саме: мовою оригіналу: «Справку о смерти № 08-16-13-03/881, дата выдачи 16.08.2023» (а.с. 8) та мовою оригіналу «Свидетельства о смерти, серии НОМЕР_1 » (а.с. 9), видані установами, що розташовані та фактично діють на окупованій території Луганської області, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, і відповідно до яких ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Кремінна, Кремінського району; причина смерті: мовою оригіналу: «внегоспитальная тотальная левостороння пневмония».

Згідностатті 2 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»діяльність збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що суперечить нормам міжнародного права, є незаконною, а будь-який виданий у зв`язку з такою діяльністю акт є недійсним і не створює жодних правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, які додаються відповідно до заяви про державну реєстрацію народження особи та заяви про державну реєстрацію смерті особи.

Пунктами 2, 3 статті9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»встановлено, щобудь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2017 № 1085-р (зі змінами, станом на 02.02.2022) затверджений перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, до яких віднесені всі населені пункти Сєвєродонецького району Луганської області.

Згідно з наказом Міністерства юстиції України від 17 червня 2014 року № 953/5 «Про невідкладні заходи щодо захисту прав громадян на території проведення антитерористичної операції», було тимчасово призупинено проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та видачу витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян відділами державної реєстрації актів цивільного стану, що знаходяться на території, в тому числі Сєвєродонецького району Луганської області. Проведення зазначених дій здійснюється будь-яким відділом державної реєстрації актів цивільного стану, що знаходиться за межами вказаної території.

Крім того, наказом Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309, м. Кремінна Луганської області віднесене до переліку територій, на якій ведуться бойові дії або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Відповідно до положень п. 8 ч. 1ст. 315 ЦПК України, суд розглядає справи про встановлення факту смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті.

Отже, м. Кремінна розташоване на тимчасово неконтрольованій державною владою України території Луганської області.

Вказана обставина позбавляє заявницю можливості зареєструвати факт смерті батька у встановленому законом порядку.

Суд зазначає, що смерть особи є юридичним фактом, який має наслідки припинення, зміни або виникнення багатьох правовідносин, а тому має безпосереднє значення для реалізації особою своїх прав.

Вирішуючи питання щодо оцінки доказів у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, суд бере до уваги практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), яка відповідно до українського законодавства має застосовуватись судами при розгляді справ як джерело права. Так, під час розгляду згаданої категорії справ необхідно враховувати висновки ЄСПЛ у справах проти Туреччини (зокрема

«Loizidou v. Turkey», «Cyprus v. Turkey»), a також Молдови та Росії (зокрема, «Mozer v. the Republic of Moldova and Russia», «Ila§cu and Others v. Moldova and Russia»), де, Грунтуючись на Консультативному висновку Міжнародного суду (ООН) у справі Намібії (Namibia case), ЄСПЛ наголосив, що першочерговим завданням щодо прав, передбачених Конвенцією, завжди має бути їх ефективна захищеність на території всіх Договірних Сторін, навіть якщо частина цієї території знаходиться під ефективним контролем іншої Договірної Сторони.

Такий висновок ЄСПЛ слід розуміти в контексті сформульованого у згаданому Консультативному висновку Міжнародного суду (ООН) у справі Намібії так званого «намібійського винятку», який є винятком із загального принципу щодо недійсності актів, у тому числі нормативних, які видані владою не визнаного на міжнародному рівні державного утворення. Зазначений виняток полягає в тому, що не можуть визнаватися недійсними всі документи, видані на окупованій території, оскільки це може зашкодити правам мешканців такої території. Зокрема, недійсність не може бути застосована до таких дій як, наприклад, реєстрація народжень, смертей і шлюбів, невизнання яких може завдати лише шкоди особам, які проживають на такій території. Застосовуючи «намібійський виняток» у справі «Кіпр проти Туреччини», ЄСПЛ, зокрема, зазначив, що, виходячи з інтересів мешканців, що проживають на окупованій території, треті держави та міжнародні організації, особливо суди, не можуть просто ігнорувати дії фактично існуючих на такій території органів влади. Протилежний висновок означав би цілковите нехтування всіма правами мешканців цієї території при будь-якому обговоренні їх у міжнародному контексті, а це становило б позбавлення їх наймінімальніших прав, що їм належать.

Враховуючи наведену практику ЄСПЛ, а також ключове значення, яке має встановлення факту народження або смерті особи для реалізації майнових та особистих немайнових прав заявників, рішення суду в такій категорії справ має ґрунтуватись на дотриманні вимогст.263ЦПК Українищодо повного і всебічного з`ясування обставин справи на підставі всіх поданих особами, які беруть участь у справі, доказів у сукупності, в тому числі з урахуванням документів, які видані органами та установами, що знаходяться на такій території.

Отже, документи, видані органами та установами (зокрема, лікарняними закладами), що знаходяться на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, як виняток можуть братись до уваги судом та оцінюватись разом з іншими доказами в їх сукупності та взаємозв`язку під час розгляду справи в порядку ст. 317 ЦПК України.

Встановлення факту смерті батька має для заявника юридичне значення, оскільки це необхідно для подальшої реєстрації цього факту в органах державної реєстрації актів цивільного стану та отримання відповідного документу, а саме: свідоцтва про смерть ОСОБА_2 , відповідно до вимог чинного законодавства України.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що заява ОСОБА_1 про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території України обґрунтована та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.247,263-265,293-294,315,317,319,354 ЦПК України, суд,

ухвалив:

Заяву ОСОБА_1 , заінтересована особа: Подільський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Полтаві Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території України - задовольнити повністю.

Встановити факт смерті ОСОБА_2 , громадянина України, який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 у місті Кремінна Луганської області, визнавши датою його смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 , місто смерті: місто Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області ,причина смерті : лівостороння пневмонію.

Допустити рішення до негайного виконання.

Копію цього рішення невідкладно надіслати до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Полтавського апеляційного суду через ленінський районний суд м. Полтави або безпосередньо до Полтавського апеляційного суду, шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому рішення суду не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду.

Заявник: ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Заінтересована особа: Подільський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Полтаві Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, адреса місцезнаходження: 36037, м. Полтава, пров. Рибальський, буд. 16-а, код ЄДРПОУ 26554380.

Суддя В.В. Москаленко

Часті запитання

Який тип судового документу № 116033754 ?

Документ № 116033754 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 116033754 ?

Дата ухвалення - 29.12.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 116033754 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116033754 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 116033754, Ленінський районний суд м. Полтави

Судове рішення № 116033754, Ленінський районний суд м. Полтави було прийнято 29.12.2023. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 116033754 відноситься до справи № 553/3507/23

Це рішення відноситься до справи № 553/3507/23. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 116033752
Наступний документ : 116033758