Ухвала суду № 115968979, 27.12.2023, Господарський суд Житомирської області

Дата ухвалення
27.12.2023
Номер справи
910/12048/22
Номер документу
115968979
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

майдан Путятинський, 3/65, м. Житомир, 10002, тел. (0412) 48 16 20,

e-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, web: https://zt.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ 03499916

УХВАЛА

ПРО ПОНОВЛЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

"27" грудня 2023 р. м. Житомир Справа № 910/12048/22

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді: Кравець С.Г.,

розглядаючи клопотання Відокремленого структурного підрозділу Державного

підприємства "Інформаційні судові системи" "Центр судової експертизи та експертних

досліджень" №425/2023-вих від 18.12.2023 у справі

за позовом: ОСОБА_1

до: 1) Акціонерного товариства "Житомиробленерго"

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "ВС Груп Менеджмент"

про солідарне стягнення 343 003,00грн,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Житомирської області перебуває справа №910/12048/22 за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства "Житомиробленерго", Товариства з обмеженою відповідальністю "ВС Груп Менеджмент" про солідарне стягнення 343 040,21грн.

Ухвалою суду від 22.11.2023, зокрема, прийнято до розгляду заяву позивача від 19.11.2023 про уточнення позовних вимог та постановлено здійснювати розгляд справи в межах поданих змін, а саме про солідарне стягнення з АТ "Житомиробленерго" та ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" на користь позивача ОСОБА_1 343 003,00грн відшкодування збитків, спричинених визначенням заниженої ціни акцій для пред`явлення публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій АТ "Житомиробленерго", а також стягнення судових витрат - 5 145,61грн судового збору та витрат на професійну правничу допомогу; призначено у справі №910/12048/22 комплексну судову експертизу, проведення якої доручено Відокремленому структурному підрозділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи" "Центр судової експертизи та експертних досліджень"; на вирішення комплексної судової експертизи поставлено наступні питання: Чи відповідає дійсній (ринковій) вартості вартість однієї простої іменної акції AT "Житомиробленерго" станом на 16.02.2021 року у розмірі 1,67 грн? Якщо не відповідає, то яка дійсна узгоджена (ринкова) вартість однієї простої іменної акції AT "Житомиробленерго" станом на дату публічної безвідкличної вимоги від 16.02.2021 року, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність України майновим методом (методом чистих активів), дохідним та порівняльним методами? Мета оцінки: визначення дійсної (ринкової) вартості однієї простої іменної акції AT "Житомиробленерго" станом на 16.02.2021; зупинено провадження у справі №910/12048/22 до повернення до Господарського суду Житомирської області матеріалів експертного дослідження у справі №910/12048/22 з висновком комплексної судової експертизи.

26.12.2023 на поштову адресу Господарського суду Житомирської області від Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи" "Центр судової експертизи та експертних досліджень" надійшло клопотання №425/2023-вих від 18.12.2023.

У вказаному клопотанні директор експертної установи:

- просить визначити судового експерта, що співпрацює з Центром, якому безпосередньо буде доручено проведення експертизи за справою №910/12048/22: ОСОБА_2 , яка має вищу економічну освіту, стаж економічної роботи 24 роки, стаж експертної роботи 14 років (свідоцтво №1148, рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України від 19 липня 2007 року, рішенням кваліфікаційної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України від 15 червня 2020 року, термін дії до 15 червня 2023 року, подовженого на період дії воєнного стану, або протягом одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану, Наказ Міністерства України № 1138/5 від 14.03.2022 р.) і кваліфікацію судового експерта по спеціальностях: 11.1 "Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності", 11.2 "Дослідження документів про фінансово-кредитні операції". 11.3 "Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій";

- зазначає, що для вирішення поставлених питань необхідні додаткові знання, тому просить суд залучити в якості спеціаліста, що співпрацює з Центром: ОСОБА_3 - оцінювача, що зареєстрований у Державно му реєстрі оцінювачів, (свідоцтво №10603 від 06.09.2013 року, видане ФДМУ), кваліфікація оцінювача підтверджена кваліфікаційним свідоцтвом оцінювача серія ЦМЕ №844-1 від 23.06.2000 року, яке свідчить, що ОСОБА_3 має достатній фаховий рівень за спеціалізаці єю в межах напрямку "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів", а також посвідченням про підвищення кваліфікації оціню вача ЦМК № 1273-ПК від 18.02.2002 року. Стаж роботи з 2000 року;

- у разі погодження судового експерта та спеціаліста, просить надати додаткові документи, необхідні для проведення комплексної судової експертизи;

- після прийняття процесуального рішення просить суд надіслати копію ухвали на адресу Центру.

Як зазначено в абз.5 п.11 Постанови Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" (далі - Постанова ВГСУ №4) клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи.

З огляду на викладене, враховуючи необхідність вирішення клопотання директора Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи" "Центр судової експертизи та експертних досліджень" №425/2023-вих від 18.12.2023, господарський суд дійшов висновку про поновлення провадження у справі та призначення до розгляду у судовому засіданні.

Керуючись ст.ст. 120, 230, 234 ГПК України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі №910/12048/22 поновити.

2. Призначити судове засідання для розгляду клопотання директора Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи" "Центр судової експертизи та експертних досліджень" №425/2023-вих від 18.12.2023 на "18" січня 2024 р. о 12:00 в приміщенні Господарського суду Житомирської області, в залі судових засідань № 731, про що повідомити сторін.

3. Зобов`язати сторін в строк до 16.01.2024 письмово викласти свою позицію щодо призначення судового експерта, спеціаліста.

4. Зобов`язати АТ "Житомиробленерго" в строк до 16.01.2024 надати суду додаткові документи, необхідні для проведення комплексної судової експертизи, а саме:

1. Копії річної фінансової звітності Товариства за 2016-2020р (Форми №1-5);

2. Ксерокопія Статуту Товариства в редакції, що діяла на дату оцінки;

3. Реєстр акціонерів станом на дату оцінки;

4. Проміжний баланс Товариства на дату оцінки (16.02.2021 року);

5. Звіти про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності з додатками за період 2016-2020р (Форма № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії);

6. Звіти про загальну характеристику діяльності з розподілу електричної енергії з додатками за період 2016-2020р (Форма № 1-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна));

7. Звіти про характеристику користувачів системи розподілу з додатками за період з додатками 2016-2020р (Форма №2-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна));

8. Звіти про характеристику постачальників електричної енергії на території ліцензованої діяльності оператора системи розподілу з додатками 2016-2020 р.р. (Форма №3- НКРЕКП-моніторинг-розподіл (квартальна));

9. Звіти про зміну споживачами електропостачальника з додатками 2016-2020 рр (Форма №4-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна));

10. Звіти про обсяги розподілу електричної енергії з додатками 2016-2020р (Форма №5-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (місячна));

11. Звіти про рівень розрахунків з додатками 2016-2020р (Форма №6-НКРЕКГІ- моніторинг-розподіл (місячна));

12. Звіти про доступ та приєднання до системи розподілу електричної енергії з додатками 2016 - 2020р (Форма №7-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна));

13. Звіти про обсяги купівлі-продажу електричної енергії з додатками 2016-2020р (Форма №9-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (місячна));

14. Копію аудиторського звіту та висновків за 2016 - 2020р (за наявності);

15. Балансова довідка основних засобів, інвестиційної нерухомості, капітальних інвестицій та нематеріальних активів (ряд. 1000, 1005, 1010. 1015 Ф1), що перебувають на балансі підприємства, на погоджену дату оцінки, до якої необхідно включити такі дані:

a. інвентарний номер;

b. найменування;

c. дата введення в експлуатацію (реальна);

б. кількість;

е. первісна вартість на дату введення в експлуатацію відповідно до даних бухгалтерського обліку;

f. залишкова вартість (на дату незалежної оцінки) відповідно до даних бухгалтерського обліку.

16. Відповідно до інвентаризаційного опису, по кожному об`єкту необхідно надати таку інформацію:

а. за будинками та спорудами, об`єктами незавершеного будівництва - правовстановлюючі документи на нерухоме майно та документи бюро технічної інвентаризації (копії). У разі їх відсутності - документи, що (Акти) засвідчують здійснення натурних вимірювань та обстеження фізичного (технічного) стану, виконані власником майна (балансоутримувачем), скріпленим печаткою та підписом керівника підприємства. Зразки актів технічного стану для будівель та споруд будуть представлені у процесі проведення оціночних процедур.

b. за машинами та обладнанням - копії (витяги) з паспортів або інші документи з відомостями про технічні характеристики; акти технічного стану; інші документи, що містять відомості про технічні характеристики, склад, рік випуску, проект акта технічного стану нами буде надіслано додатково. Для складання акта обстеження технічного стану машин та обладнання необхідно наказом по підприємству створити комісію у складі осіб, відповідальних за експлуатацію вищезазначеного майна.

c. по виробничих лініях надати копії контрактів на поставку та ВМД (вантажні митні декларації) у разі, якщо дані виробничі лінії були придбані за кордоном України. Технічна та інша документація, зміст якої дозволяє визначити (ідентифікувати) основні вузли та агрегати виробничої лінії, її продуктивність та ін. основні робочі параметри.

d. щодо автотранспорту та спецтехніки - копії свідоцтв про реєстрацію; відомості про реальний пробіг на дату оцінки мають бути відображені в Акті обстеження технічного стану.

17. Розшифровку ряд.1035 Ф1 "Інші фінансові інвестиції", станом на дату оцінки. Після надання переліку Інших фінансових інвестицій, що перебувають на балансі Товариства, буде складено окремі інформаційні запити щодо кожного об`єкта, що знаходиться на балансі Товариства.

18. Балансову довідку запасів (ряд 1101 Ф1, 1102 Ф1, ПОЗ Ф1, 1104 Ф1), що перебувають на балансі підприємства, на погоджену дату оцінки, до якої необхідно включити такі дані:

a. найменування:

b. номенклатурний номер;

c. кількість одиниць;

б. дата останнього придбання;

е. ціна одиниці на дату останнього придбання відповідно до даних бухгалтерського обліку;

f. ціна одиниці відповідно до даних бухгалтерського обліку на дату оцінки;

g. сума за номенклатурним номером на дату оцінки;

19. Надати інвентарний перелік інвестиційних та зайвих активів, що входять до об`єкта оцінки на дату оцінки. Склад інформації, що має міститись у цьому переліку, зазначений у п. 6 цього листа.

20. Відомості про земельні ділянки, що перебувають у розпорядженні підприємства, а також документи, що засвідчують право користування земельними ділянками (договір оренди земельної ділянки), а також дані щодо фактично сплаченого земельного податку або орендної плати за користування земельною ділянкою за 2021 рік;

21. Розшифровку на дату оцінки, ряд. 1125 Ф1 "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги", з зазначенням: найменування контрагенту, суми заборгованості, підстави виникнення заборгованості, очікуваної дати погашення заборгованості, ймовірності погашення заборгованості;

22. Розшифровку на дату оцінки, ряд. 1130 Ф1 "Дебіторська заборгованість за виданими авансами", з зазначенням: найменування контрагенту, суми заборгованості, підстави виникнення заборгованості, очікуваної дати погашення заборгованості, ймовірності погашення заборгованості;

23. Розшифровку на дату оцінки, ряд. 1135 Ф1 "Дебіторська заборгованість з бюджетом", з зазначенням: найменування контрагенту, суми заборгованості, підстави виникнення заборгованості, очікуваної дати погашення заборгованості, ймовірності погашення заборгованості;

24. Розшифровку на дату оцінки, ряд. 1155 Ф1 "Інша поточна дебіторська заборгованість", з зазначенням: найменування контрагенту, суми заборгованості, підстави виникнення заборгованості, очікуваної дати погашення заборгованості, ймовірності погашення заборгованості;

25. Розшифровку на дату оцінки, ряд. 1165 Ф1 "Гроші та їх еквіваленти";

26. Розшифровку на дату оцінки, ряд. 1500 Ф1 "Відстрочені податкові зобов`язання" з зазначенням: найменування контрагенту, суми заборгованості, підстави виникнення заборгованості, очікуваної дати погашення заборгованості, ймовірності погашення заборгованості;

27. Розшифровку на дату оцінки, ряд. 1115 Ф1 "Інші довгострокові зобов`язання" з зазначенням: найменування контрагенту, суми заборгованості, валюти заборгованості, відсоткової ставки, підстави виникнення заборгованості, очікуваної дати погашення заборгованості, ймовірності погашення заборгованості;

28. Розгорнутий опис технологічного процесу підприємства; опис основних виробничих процесів;

29. Для ідентифікації та фото фіксації майна, що входить до об`єкта оцінки просимо надати можливість його огляду у погоджені строки;

30. Опис основних постачальників сировини підприємства, що використовується у виробничій діяльності, із зазначенням обсягів закупівлі в натуральному та грошовому вираженні за окремими постачальниками за 2016 - 2020р;

31. Опис основних покупців продукції (послуг) вироблених (наданих) підприємством із зазначенням обсягів закупівлі в натуральному та грошовому вираженні за окремими покупцями за 2016 - 2019р;

32. Копії ліцензій та інших дозвільних документів на провадження статутних видів діяльності (за наявності);

33. Основні показники діяльності підприємства (обсяги виробництва та реалізації за видами продукції та послуг) за 2016-2020р, у натуральному та вартісному вираженні (з розбивкою за окремими видами продукції (послуг) та роками);

34. Розшифрування собівартості виготовлення та реалізації продукції (послуг) за 2016- 2020р (з розбивкою за окремими статтями витрат та роками);

35. Розшифрування адміністративних витрат за 2016-2020р (з розбивкою за окремими статтями витрат та роками);

36. Розшифрування збутових витрат за 2016-2020р ;

37. Розшифрування інших операційних витрат за 2016-2020р ;

38. Розшифрування інших операційних доходів за 2016-2020р ;

39. Розшифрування капітальних вкладень та витрат на ремонт основних засобів на нематеріальних активів підприємства за 2016-2020р з розбивкою по групах основних засобів та років;

40. Розшифровка за групами основних засобів та нематеріальних активів їх первісної вартості, залишкової вартості, нарахованої за період зносу, суми введення та виведення основних засобів за 2016 - 2020р (з розбивкою за групами основних засобів та нематеріальних активів за роками);

41. Бізнес-плани, бюджети запланованого обсягу та структури виробництва та реалізації за видами продукції (надання послуг); собівартості продукції (послуг), загальновиробничих, адміністративних та збутових витрат на 2021-2026р (або аналогічний документ), з розбивкою за роками, у тому числі:

a. прогноз обсягу та структури виробництва та реалізації за видами продукції (надання послуг) на період 2021-2026р з розбивкою за роками та видами продукції (надання послуг);

b. прогноз доходів за видами продукції (видами послуг) на період 2021-2026р з розбивкою за роками та видами продукції (видами послуг);

c. прогноз зміни цін (розцінок) за видами продукції та послуг на період 2021- 2026р, та з розбивкою за роками.

б. прогноз окремих статей собівартості продукції (послуг), інших операційних доходів та витрат, адміністративних та збутових витрат на період 2021-2026 р.р. з розбивкою за роками та статтями витрат.

е. прогноз введення та виведення з експлуатації основних фондів та нарахування амортизації за групами основних фондів на період у податковому та бухгалтерському обліку за 2021 -2026р, з розбивкою за роками.

f. розрахунок середнього обсягу інвестицій на оновлення виробничих потужностей за 2020 рік та прогноз таких інвестицій у період 2021-2026р, з розбивкою за роками.

42. Загальні дані про підприємство:

a. - дані про чисельність персоналу підприємства:

b. - історична довідка про підприємство;

c. - дані про структуру управління підприємством (організаційної структури підприємства);

d. - інформація про входження підприємства до об`єднань підприємств;

е. - інформація про організаційну структуру підприємства, структурні підрозділи.

4. У разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні (ч.4 ст.102 ГПК України).

Ухвала суду набирає законної сили 27.12.2023 та оскарженню не підлягає.

Суддя Кравець С.Г.

Друк.

1 - в справу

2 - позивачу (рек.) та на ел.пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 + "Електронний суд",

3 - відповідачу - 1 - АТ "Житомиробленерго" - "Електронний суд",

4 - відповідачу - 2 - ТОВ "ВС Груп Менеджмент" код ЄДРПОУ 33947089 (01601, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-А) (рек.),

5 - Відокремлений структурний підрозділ ДП "Інформаційні судові системи" "Центр судової експертизи та експертних досліджень" (01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40) - рек.) та на ел.пошту inbox@ics.gov.ua.

Часті запитання

Який тип судового документу № 115968979 ?

Документ № 115968979 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 115968979 ?

Дата ухвалення - 27.12.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115968979 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115968979 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 115968979, Господарський суд Житомирської області

Судове рішення № 115968979, Господарський суд Житомирської області було прийнято 27.12.2023. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні дані.

Судове рішення № 115968979 відноситься до справи № 910/12048/22

Це рішення відноситься до справи № 910/12048/22. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 115968978
Наступний документ : 115968980