Ухвала суду № 115873396, 22.12.2023, Сумський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
22.12.2023
Номер справи
480/9849/23
Номер документу
115873396
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про закриття провадження у справі

22 грудня 2023 року Справа № 480/9849/23

Сумський окружний адміністративний суд у складі судді - Савицької Н.В., розглянувши в приміщенні суду в м. Суми заяву Керівника Конотопської окружної прокуратури Сумської області в інтересах держави про закриття провадження у справі за позовом Керівника Конотопської окружної прокуратури Сумської області в інтересах держави в особі Конотопської районної державної адміністрації Сумської області (Конотопська районна військова адміністрація Сумської області), Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області до Відділу освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, третя особа - Попівська сільська рада Конотопського району Сумської області про зобов`язання вчинити дії,-

В С Т А Н О В И В:

Керівник Конотопської окружної прокуратури Сумської області в інтересах держави в особі Конотопської районної державної адміністрації Сумської області (Конотопська районна військова адміністрація Сумської області), Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області звернувся до Сумського окружного адміністративного суду з позовом до Відділу освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області (вул. Миру, 1, с. Попівка, Конотопський район, Сумська область, 41627), яким просить зобов`язати відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області (вул. Миру, 1, с. Попівка, Конотопський район, Сумська область, 41627, код ЄДРПОУ: 44147076) привести у стан готовності захисну споруду цивільного захисту - протирадіаційне укриття № 69709, що знаходиться за адресою: Конотопський район, с. Соснівка, вул. Шкільна, 1, з метою використання її за призначенням у відповідності до «Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту», затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України № 579 від 09.07.2018.

Ухвалою суду від 12.09.2023 позовну заяву було прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

Від відповідача до суду надійшло клопотання про закриття провадження у справі на підставі п.8 ч.1 ст. 238 КАС України, вмотивоване тим, що вимоги керівника Конотопської окружної прокуратури Сумської області у справі №480/9849/23 виконані у добровільному порядку, на підтвердження чого долучено оригінал Акту оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту від 08.12.2023 з оцінкою захисної споруди № 69709 «ГОТОВО» до використання за призначенням на 100%, згідно з Вимогами щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом МВС № 579 від 09.07.2018, що знаходиться за адресою: Сумська область, Конотопський район. с.Соснівка, вул.Шкільна, 1.

В свою чергу, керівник Конотопської окружної прокуратури Сумської області подав заяву, в якій також просив на підставі п.8 ч.1 ст. 238 КАС України закрити провадження у справі та повернути судовий збір, сплачений Сумською обласною прокуратурою при поданні даного позову, на наступні банківські реквізити: код ЄДРПОУ 03527891, р/р НОМЕР_1 в ДКСУ у м. Київ, МФО 820172. Заява вмотивована тим, що відповідачем у справі - відділом освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, добровільно усунуто виявлені під час попередніх перевірок порушення та стан захисної споруди № 69709 зі статусу «обмежено готове» приведено до статусу готового до використання за призначенням, тобто мета відновлення інтересів держави досягнута, тому провадження у даній справі підлягає закриттю.

Перевіривши матеріали справи та подану заяву керівника Конотопської окружної прокуратури Сумської області, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч.1 ст.47 КАС України крім прав та обов`язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову.

Згідно ч.1 ст.189 Кодексу адміністративного судочинства України позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві.

Відповідно до ч.5 ст.189 Кодексу адміністративного судочинства України суд не приймає відмови від позову, визнання позову і продовжує розгляд адміністративної справи, якщо ці дії позивача або відповідача суперечать закону чи порушують чиї-небудь права, свободи або інтереси.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 238 Кодексу адміністративного судочинства України суд закриває провадження у справі щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності суб`єкта владних повноважень, якщо оскаржувані порушення були виправлені суб`єктом владних повноважень і при цьому відсутні підстави вважати, що повне відновлення законних прав та інтересів позивача неможливе без визнання рішень, дій або бездіяльності суб`єкта владних повноважень протиправними після такого виправлення.

Враховуючи зазначене, перевіривши матеріали справи, подану заяву керівника Конотопської окружної прокуратури Сумської області, враховуючи, що відповідачем самостійно усунено оскаржувані порушення та відсутні підстави вважати, що повне відновлення законних прав та інтересів позивача неможливе без визнання рішень, дій або бездіяльності суб`єкта владних повноважень протиправними після такого виправлення, суд визнає можливим закрити провадження у цій справі.

Щодо клопотання керівника Конотопської окружної прокуратури Сумської області повернення судового збору, суд зазначає наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, Сумською обласною прокуратурою за подачу керівником Конотопської окружної прокуратури Сумської області цього позову було сплачено судовий збір в розмірі 2684 грн згідно платіжної інструкції від 28.08.2023 №1424 (а.с.140).

Згідно ч.2 ст.132 КАС України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Враховуючи вказані приписи, приймаючи до уваги, що суд дійшов висновку про закриття провадження у справі на підставі п.8 ч.1 ст. 238 КАС України, вбачається можливим задовольнити клопотання керівника Конотопської окружної прокуратури Сумської області про повернення судового збору та повернути Сумській обласній прокуратурі з державного бюджету судовий збір у розмірі 2684 грн, сплаченого за подання позову керівником Конотопської окружної прокуратури Сумської області.

Разом з тим, щодо клопотання керівника Охтирської окружної прокуратури Сумської області в частині повернення судового збору на конкретно визначені у клопотанні реквізити, суд зауважує, що відповідно до п.5 розділу I Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 №787 заява про повернення коштів з бюджету складається та подається платником до органу, що контролює справляння надходжень бюджету, з платежу, який підлягає поверненню (крім повернення судового збору, за виключенням помилково зарахованого), із обов`язковим зазначенням інформації в такій послідовності: найменування платника (суб`єкта господарювання) (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) фізичної особи (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті), реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті) та номер контактного телефону (для фізичної особи за її згодою), причина повернення коштів з бюджету, найменування та місцезнаходження банку, в якому відкрито рахунок отримувача коштів, та реквізити такого рахунка (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті), номер карткового рахунка отримувача коштів (за наявності).

Відтак, платник судового збору має зазначити такі реквізити, в тому числі і відповідний рахунок для зарахування коштів, у відповідній заяві під час звернення до органів Казначейства, тому підстави для зазначення відповідного рахунку та інших реквізитів для зарахування коштів в ухвалі суду відсутні та в цій частині клопотання керівника Конотопської окружної прокуратури Сумської області не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 238, 248, 256, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

У Х В А Л И В:

Заяву Керівника Конотопської окружної прокуратури Сумської області в інтересах держави - задовольнити частково.

Провадження у справі №480/9849/23 за позовом Керівника Конотопської окружної прокуратури Сумської області в інтересах держави в особі Конотопської районної державної адміністрації Сумської області (Конотопська районна військова адміністрація Сумської області), Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області до Відділу освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, третя особа - Попівська сільська рада Конотопського району Сумської області про зобов`язання вчинити дії - закрити.

Повернути Сумській обласній прокуратурі (40000, Сумська область, місто Суми, вулиця Г.Кондратьєва, будинок 33, код ЄДРПОУ 03527891) з Державного бюджету сплачений судовий збір у розмірі 2684 грн (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири) грн 00коп., сплачений згідно платіжної інструкції від 25.08.2023 №1424.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена до Другого апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня складення повного тексту ухвали.

Суддя Н.В. Савицька

Часті запитання

Який тип судового документу № 115873396 ?

Документ № 115873396 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 115873396 ?

Дата ухвалення - 22.12.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115873396 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115873396 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 115873396, Сумський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 115873396, Сумський окружний адміністративний суд було прийнято 22.12.2023. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 115873396 відноситься до справи № 480/9849/23

Це рішення відноситься до справи № 480/9849/23. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 115873395
Наступний документ : 115873397