Ухвала суду № 115818117, 19.12.2023, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
19.12.2023
Номер справи
910/5460/23
Номер документу
115818117
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

19.12.2023Справа № 910/5460/23

За заявою Комунального підприємства «Ватутінськінвестбуд»

про відстрочення виконання рішення суду

у справі № 910/5460/23

за позовом Приватного підприємства «Сучасні будівельні технології-12»

до Комунального підприємства «Ватутінськінвестбуд»

про стягнення 1.258.168,00 грн

Суддя Сівакова В.В.

секретар судового засідання Ключерова В.С.

за участю представників сторін

від позивача Бутиріна І.І., самопредставництво

від відповідача не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

07.04.2023 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Приватного підприємства «Сучасні будівельні технології-12» до Комунального підприємства «Ватутінськінвестбуд» про стягнення 1.258.168,00 грн боргу за неналежне виконання взятих на себе останнім зобов`язань згідно договору підряду № 3-2021 від 29.09.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва № 910/5460/23 від 14.04.2023 вказану позовну заяву залишено без руху та встановлено десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви шляхом подання відповідних документів.

27.04.2023 позивачем усунено недоліки позовної заяви шляхом подання до суду відповідних документів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.05.2023 відкрито провадження у справі № 910/5460/23 та прийнято позовну заяву до розгляду, розгляд справи вирішено здійснювати в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи.

Рішенням Господарського суду міста Києва № 910/5460/23 від 04.07.2023 позов задоволено повністю та стягнуто з Комунального підприємства «Ватутінськінвестбуд» на користь Приватного підприємства «Сучасні будівельні технології-12» 1.258.168,00 грн боргу, 18.872,52 грн витрат по сплаті судового збору.

25.07.2023 на виконання рішення Господарським судом міста Києва видано відповідний наказ.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду № 910/5460/23 від 18.09.2023 апеляційну скаргу Комунального підприємства «Ватутінськінвестбуд» на рішення Господарського суду міста Києва від 04.07.2023 у справі № 910/5460/23 повернуто скаржнику, з доданими до неї документами.

05.12.2023 відповідачем до суду подано заяву про відстрочення виконання рішення Господарського суду міста Києва від 04.07.2023 у справі № 910/5460/23 до 01.05.2024. В обґрунтування заяви відповідач зазначає, що підприємство засновано на комунальній власності територіальної громади і фінансування отримує за рахунок бюджетних коштів. Станом на день звернення із заявою відповідач не отримав бюджетних асигнувань для здійснення розрахунків за договором підряду № 3-2021 від 29.09.2021. Підприємство має скрутне фінансове становище, що підтверджується звітом про фінансові результати за 9 місяців 2023 року. Звертає увагу, що відстрочення виконання рішення суду в даній ситуації допоможе зберегти життєдіяльність підприємства, зважаючи на мету його діяльності. Відповідач жодним чином не ухиляється від виконання рішення суду, а просить відстрочити його виконання до 01.05.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва № 910/5460/23 від 06.12.2023 розгляд заяви призначено на 19.12.2023.

18.12.2023 позивачем до суду подано заперечення на заяву відповідача про відстрочення виконання рішення суду, в якій зазначає, що з огляду на дату укладення договору підряду № 3-2021 від 29.09.2021 відповідач протягом двох років намагається будь-яким шляхом уникнути виконати свої договірні зобов`язання, що негативно впливає на господарську діяльність позивача. Вважає, що відповідач надає суду неправдиві письмові ствердження, що начебто він знаходиться в скрутному становищі. так, позивач зазначає, що відповідно до рішення Київської міської ради № 6935/6976 від 13.07.2023 вирішено реорганізувати КП «Ватутінськінвестбуд» шляхом приєднання до КП «Київжитлоспецексплуатація» та встановлено строк заявлення кредиторами своїх вимог до КП «Ватутінськінвестбуд». Відповідач не надав жодних підстав, які вказують на необхідність відстрочити виконання рішення суду, а навпаки рішенням Київради надано право заявляти вимоги до відповідача всіма кредиторами.

Відповідач в судове засідання 19.12.2023 не з`явився.

Позивач в судовому засіданні 19.12.2023 проти задоволення заяви відповідача заперечував повністю.

Розглянувши подану заяву відповідача, суд відзначає наступне

Статтею 326 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції (ч. 1 ст. 237 Господарського кодексу України).

Відповідно до ст. 331 Господарського процесуального кодексу України за заявою сторони суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, а за заявою стягувача чи виконавця (у випадках, встановлених законом), - встановити чи змінити спосіб або порядок його виконання.

Підставою для встановлення або зміни способу або порядку виконання, відстрочки або розстрочки виконання судового рішення є обставини, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим.

Вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує:

1) ступінь вини відповідача у виникненні спору;

2) стосовно фізичної особи - тяжке захворювання її самої або членів її сім`ї, її матеріальний стан;

3) стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

Розстрочення та відстрочення виконання судового рішення не може перевищувати одного року з дня ухвалення такого рішення, ухвали, постанови.

Про відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, встановлення чи зміну способу та порядку його виконання або відмову у вчиненні відповідних процесуальних дій постановляється ухвала, яка може бути оскаржена. У необхідних випадках ухвала надсилається установі банку за місцезнаходженням боржника або державному виконавцю, приватному виконавцю.

Відстрочення виконання рішення - це відтермінування у часі належного строку виконання рішення суду в цілому. Надання відстрочки судом полягає у визначенні нової конкретної, більш пізньої ніж первинна, дати, з настанням якої й після завершення строку відстрочки рішення має бути виконано повністю.

Підставою для відстрочення можуть бути конкретні існуючі, об`єктивні, виключні обставини, що ускладнюють виконання судового рішення у встановлений строк або фактично унеможливлюють таке.

При розгляді заяв щодо відстрочення виконання судового рішення необхідно виходити з міркувань доцільності та об`єктивної необхідності надання саме таких строків відтермінування виконання рішення в цілому. Наявність підстав для відтермінування має бути доведена боржником. Строки відтермінування знаходяться у прямій залежності від обставин, що викликають необхідність надання додаткового строку для повного виконання рішення суду. Надання такого не може створювати занадто або безпідставно привілейовані умови для боржника, натомість повинне базуватися на принципах співмірності і пропорційності з метою забезпечення балансу прав і законних інтересів стягувачів і боржників.

Оцінюючи доводи заяв про відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, суди повинні враховувати, що ці заходи не повинні створювати боржнику можливість ухилятися від виконання судового рішення. До уваги повинні братися не лише реальний майновий стан боржника, але й його наміри, що свідчать про бажання виконати рішення.

Отже, відстрочення виконання рішення суду є таким законодавчо врегульованим механізмом відтермінування поновлення порушеного права стягувача, який ґрунтується на об`єктивних, виняткових обставинах, застосування яких не призводить до шкоди сутності права на суд, гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, ратифікованою Законом України від 17.07.1997 № 475/97-ВР.

Господарським процесуальним кодексом України не визначено переліку обставин, які свідчать про неможливість виконання рішення чи ускладнення його виконання, у зв`язку з чим суд оцінює докази, що підтверджують зазначені обставини і за наявності обставин, які ускладнюють виконання рішення чи унеможливлюють його, господарський суд має право, зокрема, відстрочити виконання рішення, ухвали, постанови.

Підставами для задоволення заяви про відстрочку, розстрочку виконання рішення можуть бути обставини, якими його виконання ускладнюється чи видається неможливим. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, ухвали, постанови, зміна способу та порядку їх виконання допускаються у виняткових випадках і залежно від обставин справи.

Винятковість обставин, які повинні бути встановлені судом щодо надання відстрочки виконання судового рішення, повинні бути підтверджені відповідними засобами доказування.

Суд відзначає, що особа, яка подала заяву про розстрочку або відстрочку виконання рішення, повинна довести наявність обставин, що ускладнюють або роблять неможливим виконання рішення господарського суду у даній справі, тобто тягар доказування покладається саме на особу, яка подала заяву про розстрочку виконання рішення. Доказування повинно здійснюватися за загальними правилами відповідно до статей 73-77 Господарського процесуального кодексу України.

Так за змістом статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

У відповідності до ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Докази, у відповідності зі ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, повинні відповідати, зокрема, вимогам належності та допустимості.

Заявник зазначає, що обставиною яка ускладнює та унеможливлює виконання рішення суду є скрутне фінансове становище.

Між тим, всупереч положенням згаданих статей заявник під час вирішення питання про можливість відстрочки виконання рішення суду не надав доказів, які підтверджують відсутність коштів. Поданий звіт про фінансові результати за 9 місяців 2023 року не підтверджує відсутність грошових коштів на наявних у відповідача рахунках.

Згідно приписів статті 11 Господарського процесуального кодексу України суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, «державний орган або інша юридична особа не може посилатися на відсутність коштів, щоб не виплачувати борг, підтверджений судовим рішенням. У такому випадку не може прийняти аргумент Уряду, що визначає таку відсутність як «виняткові обставини» (див. § 40 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Півень проти України» від 29.06.2004).

Тобто, в будь-якому випадку відсутність коштів, тяжкий фінансовий стан боржника не є винятковими обставинами, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим та не є підставою для відстрочки або розстрочки виконання рішення.

У відповідності до п. 2 ст. 218 Господарського кодексу України не вважаються обставинами, які звільняють боржника від відповідальності, зокрема, відсутність у боржника необхідних коштів.

Тоді як, згідно ст. 124 Конституції України судові рішення є обов`язковими до виконання на всій території України.

Відповідач у заяві про відстрочку виконання рішення суду зазначає, що жодним чином не ухиляється від виконання рішення суду.

Разом з цим, з матеріалів справи вбачається, що відповідно до рішення Київської міської ради № 6935/6976 від 13.07.2023 «Про реорганізацію Комунального підприємства «Ватутінськінвестбуд» шляхом приєднання до Комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» вирішено реорганізувати відповідача шляхом приєднання до Комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»; установлено, що останній є правонаступником усього майна, всіх прав та обов`язків відповідача та установлено строк для заявлення кредиторами вимог до Комунального підприємства «Ватутінськінвестбуд».

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що відповідач шляхом подачі заяви про відстрочення виконання рішення не має на меті бажання виконати рішення суду, а навпаки ухилитися від його виконання.

Враховуючи викладене господарський суд вважає, що причини з яких відповідач не має можливості виконати рішення, не є поважними, а також враховуючи заперечення позивача, тому заява про відстрочку виконання рішення Господарського суду міста Києва № 910/5460/23 від 04.07.2023 задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 331 ГПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні заяви Комунального підприємства «Ватутінськінвестбуд» про відстрочення виконання рішення Господарського суду міста Києва від 04.07.2023 у справі № 910/5460/23 відмовити повністю.

Відповідно до статті 235 Господарського процесуального кодексу України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (частина 1 статті 256 Господарського процесуального кодексу України).

СуддяВ.В.Сівакова

Часті запитання

Який тип судового документу № 115818117 ?

Документ № 115818117 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 115818117 ?

Дата ухвалення - 19.12.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115818117 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115818117 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 115818117, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 115818117, Господарський суд м. Києва було прийнято 19.12.2023. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 115818117 відноситься до справи № 910/5460/23

Це рішення відноситься до справи № 910/5460/23. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 115818116
Наступний документ : 115818118