Ухвала суду № 115817968, 20.12.2023, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
20.12.2023
Номер справи
910/6156/23
Номер документу
115817968
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

20.12.2023Справа № 910/6156/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Турчина С.О. за участю секретаря судового засідання Божко А.І., розглянувши

заяву Комунального підприємства "ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД"

про відстрочення виконання рішення

у справі за позовом Приватного підприємства "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ-12"

до Комунального підприємства "ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД"

про стягнення 54206,72 грн

представники учасників процесу:

від заявника: Ялова М.О.

від стягувача: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ-12" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Комунального підприємства "ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД" про стягнення 54206,72 грн заборгованості.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань за договором підряду №16-2021 від 01.12.2021 в частині повної та своєчасної оплати за виконані позивачем роботи.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 26.06.2023 позов задоволено повністю, стягнуто з Комунального підприємства "ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД" на користь Приватного підприємства "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ-12" 54206,72 грн заборгованості та судовий збір у сумі 2684,00 грн.

25.07.2023 на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 26.06.2023 у справі №910/6156/23 видано судовий наказ.

05.12.2023 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Комунального підприємства "ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД" надійшла заява про відстрочення виконання рішення у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.12.2023 розгляд заяви Комунального підприємства "ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД" про відстрочення виконання судового рішення призначено на 20.12.2023.

У судове засідання 20.12.2023 прибув представник заявника, надав пояснення по суті заяви про відстрочення виконання рішення суду, просив суд її задовольнити.

Представник позивача у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлявся ухвалою суду від 06.12.2023, направленою на адресу місцезнаходження позивача, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Розглянувши у судовому засіданні 20.12.2023 заяву Комунального підприємства "ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД" про відстрочку виконання судового рішення, суд дійшов висновку про таке.

Згідно із статті 326 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Відповідно до ч. 1 ст. 331 Господарського процесуального кодексу України, за заявою сторони суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, а за заявою стягувача чи виконавця (у випадках, встановлених законом), - встановити чи змінити спосіб або порядок його виконання.

Відповідач у своїй заяві просить суд відстрочити виконання рішення Господарського суду міста Києва від 26.06.2023 у справі № 910/6156/23 до 01.05.2024. В обґрунтування своєї заяви КП "ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД" зазначає, що відповідач заснований на комунальній власності територіальної громади і безпосередньо підпорядковується Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації, а тому фінансування отримує за рахунок бюджетних коштів.

Відповідач вказує, що станом на дату звернення із заявою не отримав бюджетних асигнувань для здійснення розрахунків за договором підряду №16-2021 від 01.12.2021.

Заявник також посилається на скрутне фінансове становище, на підтвердження чого надає Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2023 .

Відповідно до ч. 3 ст. 331 Господарського процесуального кодексу України підставою для встановлення або зміни способу або порядку виконання, відстрочки або розстрочки виконання судового рішення є обставини, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим.

Частиною 4 статті 331 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує: 1) ступінь вини відповідача у виникненні спору; 2) стосовно фізичної особи - тяжке захворювання її самої або членів її сім`ї, її матеріальний стан; 3) стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

Господарським процесуальним кодексом України не визначено переліку обставин, які свідчать про неможливість виконання рішення чи ускладнення його виконання, у зв`язку з чим суд оцінює докази, що підтверджують зазначені обставини і за наявності обставин, які ускладнюють виконання рішення чи унеможливлюють його, господарський суд має право, зокрема, відстрочити виконання рішення, ухвали, постанови.

З аналізу вказаної норми права вбачається, що підставою для відстрочки, розстрочки, зміни способу та порядку виконання рішення можуть бути конкретні обставини, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим у строк або встановленим господарським судом способом.

Підставами для задоволення заяви про відстрочку, розстрочку виконання рішення можуть бути обставини, якими його виконання ускладнюється чи видається неможливим. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, ухвали, постанови, зміна способу та порядку їх виконання допускаються у виняткових випадках і залежно від обставин справи. Винятковість обставин, які повинні бути встановлені судом щодо надання відстрочки виконання судового рішення, повинні бути підтверджені відповідними засобами доказування.

При вирішенні питання про відстрочку чи розстрочку виконання рішення, зміну способу і порядку виконання рішення, враховуються, зокрема, матеріальні інтереси сторін, їх фінансовий стан, ступінь вини відповідача у виникненні спору, наявність інфляційних процесів у економіці держави та інші обставини справи, зокрема, щодо юридичної особи - наявну загрозу банкрутства, відсутність коштів на банківських рахунках і майна, на яке можливо було б звернути стягнення, стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

Відстрочення - це відкладення чи перенесення виконання рішення на новий строк, який визначається господарським судом. Відстрочення виконання рішення спрямоване на забезпечення повного виконання рішення суду та є допоміжним процесуальним актом реагування суду на перешкоди, які унеможливлюють або ускладнюють виконання його рішення.

Відстрочення виконання рішення є правом, а не обов`язком суду, яке реалізується виключно у виняткових випадках за наявності підстав, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, та доказів, що підтверджують наявність таких підстав.

Відповідно до приписів ст.74, 76-79 ГПК України саме на заявника покладається обов`язок доведення існування відповідних обставин. Отже, до заяви мають бути додані докази, які підтверджують обставини, викладені в заяві щодо неможливості чи утруднення виконання рішення суду.

Оцінивши наведені доводи на обґрунтування наявності підстав для відстрочення виконання рішення та додані до заяви документи, суд зазначає, що відповідачем не надано жодного належного та допустимого доказу на підтвердження неможливості виконання ним рішення суду.

Так, відповідач зазначає, що станом на дату звернення із заявою не отримав бюджетних асигнувань для здійснення розрахунків за договором підряду №16-2021 від 01.12.2021, в той же час, жодних доказів на підтвердження вказаних доводі не надає.

Більше того, відсутність бюджетних асигнувань не є винятковим випадком, за якого можливе відстрочення виконання рішення.

Також суд зазначає, що саме лише посилання на тяжке фінансове становище, без підтвердження цього належними доказами, не вказує про існування виключних обставин, які давали б можливість відстрочити виконання судового рішення. Аналогічна позиція викладена у постанові Верховного Суду від 07 грудня 2022 року у справі № 910/11949/21.

В підтвердження скрутного фінансового становища заявник долучив Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2023, однак вказаний звіт не містить даних про збитки відповідача.

Як зазначено в рішенні Конституційного Суду України № 5-пр/2013 від 26.06.2013, розстрочка (відстрочка) виконання рішення має базуватися на принципах співмірності і пропорційності з метою забезпечення балансу прав і законних інтересів стягувача і боржника.

Питання про відстрочення виконання рішення суду повинно вирішуватися судом із дотриманням балансу інтересів сторін.

Відсутність грошових коштів не є виключною обставиною та має негативний вплив на фінансовий стан не лише заявника, а й стягувача у справі та здійснювану ним господарську діяльність.

Більше того, жодних доказів відсутності у відповідача коштів для виконання рішення суду у даній справі останнім не надано.

Досліджуючи питання щодо балансу інтересів сторін суд враховує, що заборгованість у відповідача перед позивачем виникла ще у 2022 році, за договором, який укладено у 2021 році, проте заборгованість відповідача перед позивачем досі не погашена, рішення у даній справі не виконується відповідачем в добровільному порядку.

Суд також враховує, що відповідачем не доведено, що після 01.05.2024 (дата, до якої відповідач просить суд відстрочити виконання рішення суду) у нього буде наявна можливість виконання рішення суду у даній справі.

За змістом ч.1 ст.14 ГПК України суд розглядає справу не інакше як, зокрема, на підставі доказів поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках

Відповідно до ч.3 ст.13, ч.1 ст.74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Враховуючи зазначене вище, оцінивши обґрунтування заявника, суд дійшов висновку, що наведені КП "ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД" доводи не підтверджують наявності обставин, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять неможливим його виконання у розумінні частини 2 статті 331 Господарського процесуального кодексу України.

Жодних доказів на підтвердження наявності обставин, що утруднюють виконання рішення заявник не надав.

Також Європейський суд з прав людини, рішення якого відповідно до статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" застосовуються судом як джерело права, неодноразово наголошував щодо недопустимості невиконання або затягування виконання рішення національного суду в порушення прав іншої сторони, якою у цьому випадку є позивач, Приватне підприємство "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ-12".

Зокрема, у справі "Горнсбі проти Греції" Європейський суд з прав людини зазначив, що виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватись як складова частина судового розгляду.

З огляду встановлені вище судом обставини, з урахуванням принципів розумності та справедливості, оскільки заявником не надано жодних доказів на підтвердження неможливості виконання рішення суду, а також те, що рішення суду є обов`язковим до виконання та має бути виконане, суд не вбачає правових підстав для відстрочення виконання рішення Господарського суду міста Києва від 26.06.2023 у справі №910/6156/23.

За таких обставин, суд відмовляє в задоволенні заяви Комунального підприємства "ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД" про відстрочення виконання рішення Господарського суду міста Києва від 26.06.2023 у справі №910/6156/23.

Керуючись ст.331, 232 - 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні заяви Комунального підприємства "ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД" про відстрочення виконання рішення Господарського суду міста Києва від 26.06.2023 у справі №910/6156/23 - відмовити.

Ухвала набрала законної сили після її оголошення 20.12.2023 та може бути оскаржена у порядку і строк, встановлені ст. ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 20.12.2023.

Суддя С.О. Турчин

Часті запитання

Який тип судового документу № 115817968 ?

Документ № 115817968 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 115817968 ?

Дата ухвалення - 20.12.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115817968 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115817968 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 115817968, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 115817968, Господарський суд м. Києва було прийнято 20.12.2023. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 115817968 відноситься до справи № 910/6156/23

Це рішення відноситься до справи № 910/6156/23. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 115817967
Наступний документ : 115817969