Ухвала суду № 115706778, 07.12.2023, Господарський суд Запорізької області

Дата ухвалення
07.12.2023
Номер справи
908/3106/20(908/2449/23)
Номер документу
115706778
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

номер провадження справи 26/40/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

07.12.2023 Справа № 908/3106/20(908/2449/23)

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Юлдашева Олексія Олексійовича, розглянувши матеріали господарської справи

позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ, код ЄДРПОУ (69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, 9) від імені та в інтересах якого діє ліквідатор, арбітражний керуючий ОСОБА_1 (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52)

відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю АГРОСТАР ЕКСПОРТ, код ЄДРПОУ 41710898 (65039, м. Одеса, просп. Гагаріна, 12А, офіс 1407)

про стягнення 2 000 000,00 грн

в межах справи № 908/3106/20

про банкрутство - Товариства з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ, код ЄДРПОУ (69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, 9)

кредитори: 1/ Адвокатське об`єднання Адвокатська компанія Альфа-Лігал

2/ Товариство з обмеженою відповідальністю ЕНЕРГУМ

3/ Товариство з обмеженою відповідальністю Оператор газотранспортної системи України

4/ Enerdgy Strategy Kft. (Енерджі Стретеджі Кфт.)

5/ Головне управління ДПС у Запорізькій області

За участю (найменування сторін та інших осіб, що беруть участь у справі):ВідповідачОСОБА_2 (в режимі відеоконференції)ПозивачОСОБА_3 (в залі суду)

УСТАНОВИВ:

До Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ, від імені та в інтересах якого діє ліквідатор, арбітражний керуючий ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОСТАР ЕКСПОРТ про стягнення 2 000 000,00 грн, для розгляду в межах справи № 908/3106/20 про банкрутство позивача.

Згідно Протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 31.07.2023 справу № 908/2449/23 розподілено судді Юлдашеву О.О.

Ухвалою суду від 08.08.2023 позовну заяву залишено без руху; заявнику у строк протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали усунути недоліки заяви шляхом подання до суду доказів, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, а також докази сплати судового збору у встановлених порядку і розмірі.

До суду 23.08.2023 надійшла заява позивача про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 06.09.2023 р. прийнято позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ, від імені та в інтересах якого діє ліквідатор, арбітражний керуючий ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОСТАР ЕКСПОРТ про стягнення 2 000 000,00 грн, для розгляду в межах справи № 908/3106/20 про банкрутство позивача, відкрито провадження з розгляду позовної заяви; постановлено розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження; судове засідання для розгляду справи по суті призначено на 21.09.2023 о/об 11:00 год.

До суду 11.09.2023 надійшла заява відповідача про розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 21.09.2023 заяву відповідача про розгляд справи за правилами загального позовного провадження задоволено; справу N 908/3106/20(908/2449/23) поставновлено розглядати за правилами загального позовного провадження, у підготовчому засіданні 21.06.2023; підготовче засідання у справі призначено на "10" жовтня 2023 р. о 12:30.

Ухвалою від 10.10.2023 клопотання позивача про витребування доказів задоволено; витребувано у відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОСТАР ЕКСПОРТ (для огляду) оригінали наступних документів:

- Договір зворотної безвідсоткової фінансової допомоги (позики) № ФД №27/07 від 27.07.2020, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ та Товариством з обмеженою відповідальністю АГРОСТАР ЕКСПОРТ;

- Договір про зарахування зустрічних однорідних вимог № 02/09 від 02.09.2020, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ та Товариством з обмеженою відповідальністю АГРОСТАР ЕКСПОРТ.

Витребувано у Акціонерного товариства БАНК АЛЬЯНС (для огляду) оригінал Договору поруки № 104-20/П від 02.09.2020, укладений між АТ БАНК АЛЬЯНС, ТОВ ТЕХ ПРОМ ГАЗ, ТОВ АГРОСТАР ЕКСПОРТ; відкладено підготовче засідання на 07.11.2023р. об 11-30.

До суду надійшли наступні документи:

- 26.10.23 та 27.10.23 заперечення відповідача про відмову позивачу у задоволені позовних вимог;

- 30.10.23 заява відповідача із долученням оригіналів документів, витребуваних ухвалою суду від 10.10.2023;

- 07.11.2023 клопотання позивача про призначення судово-технічної експертизи документів.

Суд, розглянувши клопотання позивача про призначення судово-технічної експертизи, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 99 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про судову експертизу", судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

Спеціальні знання - це професійні знання, отримані в результаті навчання, а також навички, отримані обізнаною особою в процесі практичної діяльності в різноманітних галузях науки, техніки та інших суспільно корисних галузях людської діяльності, які використовуються разом з науково-технічними засобами під час проведення експертизи. Змістом спеціальних знань є теоретично обґрунтовані і перевірені практикою положення і правила, які можуть відноситися до будь-якої галузі науки, техніки, мистецтва тощо.

Необхідність судової експертизи в господарському судочинстві зумовлена тим, що в процесі здійснення правосуддя суд стикається з необхідністю встановлення таких фактів (обставин), дані про які потребують спеціальних досліджень. Експертиза - це науковий, дослідницький шлях до висновків, які формулюються у висновку експерта, про фактичні обставини справи.

В Рішенні Європейського суду з прав людини у справі Дульський проти України (Заява № 61679/00) від 01.06.2006, зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури. Більше того, суд вирішує питання щодо отримання додаткових доказів та встановлює строк для їх отримання.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Позивач ставить під сумнів достовірність оригіналів документів, а саме: Договір №02/09 від 02.09.2020 про зарахування однорідних вимог.

Отже, для з`ясування всіх обставин, що складають предмет доказування, з огляду на правову природу та тривалість спірних правовідносин, суд вважає за можливе задовольнити клопотання позивача та призначити у справі судов-технічну експертизу.

Відповідно до частин 4, 5, 6 статті 99 Господарського процесуального кодексу України питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Частиною 3 статті 99 Господарського процесуального кодексу України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд.

Згідно з частиною другою статті 10 Закону України "Про судову експертизу", судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта.

За загальним правилом доручати проведення судової експертизи можливо лише тим особам, яких атестовано відповідно до Закону і включено до Державного реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладено на Міністерство юстиції України (стаття 9 Закону України Про судову експертизу).

При поданні клопотання про призначення судової експертизи позивачем запропоновано доручити її проведення Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Бродських Сім`ї, 6) або ТОВ ЦСЕ «НОРМА» (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28, офіс 302).

Суд вважає за доцільне доручити проведення цієї експертизи експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Відповідно до частини третьої і четвертої статті 15 Закону України "Про судову експертизу", витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України, зокрема, у господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про призначення експертизи, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією (частина 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи вищенаведене та те, що клопотання про призначення судової експертизи було заявлено позивачем, суд дійшов висновку, що витрати по проведенню експертизи слід покласти на даного позивача.

Відповідно до статті 100 ГПК України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

При призначенні експертизи у справі на даній стадії провадження суд керується також і положеннями приписів статей 2, 236 ГПК України, якими передбачено, що з метою забезпечення справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності та ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, на місцевий господарський суд покладено обов`язок всебічно та повно з`ясувати і дослідити обставини справи в їх сукупності, що мають значення для її вирішення по суті.

При цьому, судом також враховано положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також практику Європейського суду з прав людини, які відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.

Так, рішеннями ЄСПЛ у справах «Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands» від 27.10.1993 (п. 33), та «Ankerl v. Switzerland» від 23.10.1996 (п. 38) встановлено, що принцип рівності сторін у процесі - у розумінні «справедливого балансу» між сторонами - вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість представити справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно другої сторони. Рівність засобів включає: розумну можливість представляти справу в умовах, що не ставлять одну сторону в суттєво менш сприятливе ніж іншу сторону; фактичну змагальність; процесуальну рівність; дослідження доказів, законність методів одержання доказів; мотивування рішень.

Крім того, принцип змагальності тісно пов`язаний з принципом рівності, тоді як рівноправність сторін - один із необхідних елементів принципу змагальності, «без якого змагальність як принцип не існує». Рівноправність сторін є суттю змагальності, бо тільки через рівні можливості сторін можлива реалізація принципу змагальності.

Також, у рішенні ЄСПЛ «Дульський проти України» від 01.06.2006 року (заява № 61679/00), зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури. Більше того, суд вирішує питання щодо отримання додаткових доказів та встановлює строк для їх отримання.

Відповідно до пп. 2.2 п. 2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» для перевірки достовірності поданих суду документів може бути призначено судову експертизу.

Відповідно до п. 9 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи», в ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України.

Приймаючи до уваги усе вищевикладене, враховуючи важливість встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення спору по суті, суд приходить до висновку щодо необхідності призначення у справі судово-технічної експертизи, проведення якої доручити експертній установі - Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Бродських Сім`ї, 6).

Керуючись ст.ст.2, 7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 3, 12, 20, 99, 100, 123, 182, 228, 229, 232 235 Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України від 03.10.2017 № 2147-VIII, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання позивача Товариства з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ від імені та в інтересах якого діє ліквідатор, арбітражний керуючий ОСОБА_1 про призначення експертизи задовольнити.

2. Призначити у справі № 908/3106/20(908/2449) судово-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Бродських Сім`ї, буд. 6).

3. На вирішення експертів поставити наступне питання:

- чи виготовлений підпис Товариства з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ в особі заступника директора ОСОБА_4 на аркуші 2 Договору № 02/09 від 02.09.2020р. про зарахування однорідних вимог, пункт 5 «Реквізити і підписи сторін», у той час, яким датований Договір № 02/09 від 02.09.2020р. про зарахування однорідних вимог, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ та Товариством з обмеженою відповідальністю АГРОСТАР ЕКСПОРТ? Якщо ні, то яка фактична давність виконання вказаного підпису?

4. Зобов`язати експертів після проведення експертизи експертний висновок направити до Господарського суду Запорізької області, копію висновку направити сторонам, повернути матеріали справи до Господарського суду Запорізької області.

5. Експертам надати суду рахунок із зазначенням розрахункового рахунку експертної установи та розрахунок понесених витрат по проведенню експертизи.

6. Учасникам справи необхідно сприяти експертам у проведенні експертного дослідження.

7. Витрати, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ, код ЄДРПОУ (69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, 9) від імені та в інтересах якого діє ліквідатор, арбітражний керуючий ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ).

8. Товариству з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ, код ЄДРПОУ (69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, 9) від імені та в інтересах якого діє ліквідатор, арбітражний керуючий ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) необхідно сплатити рахунок на оплату проведення судової експертизи протягом 5-ти банківських днів після його отримання.

9. Попередити експертів про відповідальність, передбачену Законом України Про судову експертизу, ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за завідомо неправдивий висновок, а також за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

10. Провадження у справі № 908/3106/20(908/2449/23) зупинити на час проведення судово-технічної експертизи (до отримання результатів експертизи та повернення матеріалів справи до Господарського суду Запорізької області).

Копію ухвали надіслати Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Бродських Сім`ї, буд. 6) разом з матеріалами справи.

Враховуючи наявність у суді обмеженої кількості знаків поштової оплати, суд вважає можливим використати альтернативні способи вручення процесуальних документів учасникам справи, а саме: шляхом направлення даної ухвали на електронні адреси сторін.

Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ст. 235 ГПК України.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня її проголошення за правилами, визначеними ст. ст. 254-259 ГПК України.

Повний текст ухвали складено та підписано-18.12.23.

Суддя О.О. Юлдашев

Часті запитання

Який тип судового документу № 115706778 ?

Документ № 115706778 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 115706778 ?

Дата ухвалення - 07.12.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115706778 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115706778 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 115706778, Господарський суд Запорізької області

Судове рішення № 115706778, Господарський суд Запорізької області було прийнято 07.12.2023. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 115706778 відноситься до справи № 908/3106/20(908/2449/23)

Це рішення відноситься до справи № 908/3106/20(908/2449/23). Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 115706775
Наступний документ : 115706779