Ухвала суду № 114960849, 16.11.2023, Ленінський районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення
16.11.2023
Номер справи
489/4906/23
Номер документу
114960849
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 489/4906/23

Провадження № 2-з/489/69/23

Ухвала

Іменем України

16 листопада 2023 року м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва у складі: судді Костюченко Г.С., розглянувши матеріали заяви представника відповідача ТОВ «С-ТКА» - адвоката Бондарєва Руслана Станіславовича про зустрічне забезпечення позову по цивільній справі за позовом представника позивача ОСОБА_1 адвоката Коренко Тетяни Володимирівни до Акціонерного товариства «Себ корпоративний банк», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтайм Фінанс», Товариства з обмеженою відповідальністю «С-Тка», треті особи: ОСОБА_2 , Орган опіки та піклування Адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради про визнання договору купівлі-продажу недійсним

ВСТАНОВИВ:

30 серпня 2023 року представник позивача ОСОБА_1 адвокат Коренко Тетяна Володимирівна, звернулася до суду з заявою про забезпечення позову, шляхом накладення арешту на квартиру АДРЕСА_1 .

Заява мотивована тим, що в провадженні Ленінського районного суду м. Миколаєва вже є цивільна справа за позовом представника позивача ОСОБА_1 адвоката Коренко Тетяни Володимирівни до Акціонерного товариства «Себ корпоративний банк», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтайм Фінанс», Товариства з обмеженою відповідальністю «С-Тка», треті особи: ОСОБА_2 , Орган опіки та піклування Адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради про визнання договору купівлі-продажу недійсним. Зазначає, що позивачка є власником 1/3 частки квартири АДРЕСА_1 , на підставі свідоцтва про право власності від 14.12.2004 року, виданого ЖКВ ДП НВКГ «Зоря-Машпроект» та дубліката свідоцтва про право власності від 27.02.2009 року, виданого ДП НВКГ «Зоря-Машпроект», у зв`язку із втратою оригіналу. Іншими власниками квартири є ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які зареєстровані у вказаній квартирі, крім того, зареєстровані неповнолітні діти позивачки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згодом до квартири АДРЕСА_1 , прийшов невідомий чоловік та повідомив позивача, що є власником цієї квартири на підставі договору купівлі-продажу № 101 від 15.02.2023 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мужейдовою Т.О. та попросив звільнити квартиру. Про такі обставини позивачу нічого не відомо та відповідні обставини підлягають встановленню та з`ясуванню у судовому порядку, у зв`язку з чим, оскільки існує очевидна небезпека відчуження квартири АДРЕСА_1 , яка є спірною, виникла необхідність щодо накладення на неї арешту.

Ухвалою Ленінського районного суду м. Миколаєва від 30.08.2023 заяву задоволено, накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 .

15.11.2023 заявник звернувся до суду з заявою про зустрічне забезпечення позову.

В обґрунтування заяви зазначає, що з витягу з реєстру територіальної громади від 28.08.2023 № 2023/00680471 містяться відомості про зняття з реєстрації 11.04.2023 за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_1 .

Також заявник зазначає, що інформації щодо іншої адреси реєстрації позивача по справі, а також майна, що знаходиться на території України, матеріали справи № 489/4906/23 не містять.

У зв`язку із забороною відповідачу розпоряджатися своєю власністю, останній може понести збитки в зв`язку з чим просить суд застосувати зустрічне забезпечення шляхом внесення позивачем ОСОБА_1 на депозитний рахунок суду грошових коштів у розмірі, визначеному судом, з метою забезпечення відшкодування збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову.

Дослідивши матеріали заяви та цивільної справи, суд встановив наступне.

Так, відповідно до ч.1,2ст. 154 ЦПК Українисуд може вимагати від особи, яка звернулася із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову (зустрічне забезпечення).Зустрічне забезпечення застосовується тільки у випадку забезпечення позову.

Відповідно доч. 3ст.154 ЦПК України, суд зобов`язаний застосовувати зустрічне забезпечення, якщо:1) позивач не має зареєстрованого в установленому законом порядку місця проживання (перебування) чи місцезнаходження на території України та майна, що знаходиться на території України, в розмірі, достатньому для відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову, у випадку відмови у позові; або

2) суду надані докази того, що майновий стан позивача або його дії щодо відчуження майна чи інші дії можуть ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду про відшкодування збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову, у випадку відмови у позові.

Відповідно до ч. 4ст.154 ЦПК України, зустрічне забезпечення, як правило, здійснюється шляхом внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів у розмірі, визначеному судом. Якщо позивач з поважних причин не має можливості внести відповідну суму, зустрічне забезпечення також може бути здійснено шляхом:

1) надання гарантії банку, поруки або іншого фінансового забезпечення на визначену судом суму та від погодженої судом особи, щодо фінансової спроможності якої суд не має сумнівів;

2) вчинення інших визначених судом дій для усунення потенційних збитків та інших ризиків відповідача, пов`язаних із забезпеченням позову.

Відповідно ч.5ст.154 ЦПК України, розмір зустрічного забезпечення визначається судом з урахуванням обставин справи. Заходи зустрічного забезпечення позову мають бути співмірними із заходами забезпечення позову, застосованими судом, та розміром збитків, яких може зазнати відповідач у зв`язку із забезпеченням позову.

Відповідно ч.6,7,8ст.154 ЦПК України, питання застосування зустрічного забезпечення вирішується судом в ухвалі про забезпечення позову або в ухвалі про зустрічне забезпечення позову. Якщо клопотання про зустрічне забезпечення подане після застосування судом заходів забезпечення позову, питання зустрічного забезпечення вирішується судом протягом десяти днів після подання такого клопотання. Копія ухвали про зустрічне забезпечення направляється учасникам справи не пізніше наступного дня після її постановлення.В ухвалі про забезпечення позову або про зустрічне забезпечення зазначаються розмір зустрічного забезпечення або інші дії, що повинен вчинити заявник у порядку зустрічного забезпечення.Строк надання зустрічного забезпечення визначається судом та не може перевищувати десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову або ухвали про зустрічне забезпечення, якщо інше не випливає зі змісту заходів зустрічного забезпечення.

Відповідно ч.9,10ст.154 ЦПК України,особа, за заявою якої застосовані заходи забезпечення позову із застосуванням зустрічного забезпечення, протягом визначеного судом строку має надати суду документи, що підтверджують надання зустрічного забезпечення.Якщо особа, за заявою якої застосовані заходи забезпечення позову, не виконує вимоги суду щодо зустрічного забезпечення у визначений судом строк, суд скасовує ухвалу про забезпечення позову та про зустрічне забезпечення.

Враховуючи викладене, заяву необхідно задовольнити, та застосувати зустрічне забезпечення шляхом зобов`язання ОСОБА_1 внести на депозитний рахунок суду грошові кошти в розмірі 10000 гривень. Встановити строк надання зустрічного забезпечення 10 днів з дня винесення ухвали. Роз`яснити, що ОСОБА_1 має надати суду документи, що підтверджують надання зустрічного забезпечення.

Керуючисьст.154 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву представника відповідача ТОВ «С-ТКА» - адвоката Бондарєва Руслана Станіславовича про зустрічне забезпечення позову по справі № 489/4906/23 задовольнити.

В порядку зустрічного забезпечення зобов`язати позивача ОСОБА_1 (кодРНОКПП НОМЕР_1 ) протягом десяти днів з дня отримання копії цієї ухвали внести на депозитний рахунок суду грошові кошти в сумі 10000 грн. 00 коп. (тридцять тисяч гривень 00 копійок).

Протягом десяти днів з дня отримання копіїцієї ухвали прозустрічне забезпечення ОСОБА_1 (кодРНОКПП НОМЕР_1 ) необхідно надати суду документи, що підтверджують надання зустрічного забезпечення.

Роз`яснити позивачеві, що відповідно до положень ч. 10 ст. 154 ЦПК України, якщо особа, за заявою якої застосовані заходи забезпечення позову, не виконує вимоги суду щодо зустрічного забезпечення у визначений судом строк, суд скасовує ухвалу про забезпечення позову та про зустрічне забезпечення.

Ухвала про зустрічне забезпечення може бути оскаржена разом із ухвалою про забезпечення позову або окремо шляхом подачі апеляційної скарги. Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Учасник справи, якому копія ухвали суду не була вручена у день її проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної копії ухвали суду.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя: Г.С. Костюченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 114960849 ?

Документ № 114960849 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 114960849 ?

Дата ухвалення - 16.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114960849 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114960849 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.
Попередній документ : 114960843
Наступний документ : 114960851