Рішення № 114882441, 14.11.2023, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Дата ухвалення
14.11.2023
Номер справи
303/8866/23
Номер документу
114882441
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14листопада 2023 року м. Мукачево Справа№303/8866/23 2-о/303/264/23

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

в складі: головуючого судді - Кость В.В.,

секретар судового засідання Станкович К. І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Мукачево цивільну справу

за заявою ОСОБА_1

заінтересовані особи : (1) Кольчинська селищна рада;

(2) ОСОБА_2

про встановлення факту самостійного виховання та утримання дитини,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувсядо судуіз заявоюпро встановлення факту самостійного виховання та утримання сина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як на підставу для задоволення заяви, ОСОБА_1 посилається на те, що перебуваючи у шлюбі з ОСОБА_2 у них народився син - ОСОБА_3 (надалі Дитина).

Внаслідок розірвання шлюбу між заявником та його колишньою дружиною, їх спільна Дитина залишилася проживати з батьком та вже близько року перебуває на його одноосібному утриманні і вихованні.

Заявник змушений звернутися до суду з метою вирішення питання юридичної фіксації факту самостійного виховання ОСОБА_4 , оскільки це необхідно для подальшого оформлення документів по отриманню допомоги на Дитину, яка виховується тільки одним з батьків, а також одержати інші соціальні послуги.

На підставі ухвали суду від 22.09.2023 року відкрито провадження у справі та призначено справу до судового розгляду.

Ухвалою суду від 12.10.2023 року залучено до участі у розгляді справи в якості заінтересованої особи ОСОБА_2 .

Заявник в судове засідання не з`явився, натомість попередньо подавав заяву про розгляд справи без його участі, заяву просив задоволити.

Від уповноваженого представниказаінтересованої особи(1)надійшла заявапро розглядсправи уїї відсутності,проти встановленняюридичного факту самостійного виховання та утримання ОСОБА_4 не заперечує.

Заінтересована особа (2) подала суду заяву в якій підтвердила, що не заперечує проти встановлення факту самостійного виховання спільної із заявником ОСОБА_4 , участі у її виховані та утриманні не бажає брати.

Дослідивши подані по справі доказові матеріали суд констатує наступне.

Згідно зі ст. 2 Цивільного процесуального кодексу України завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Конституцією Україна проголошена соціальною державою, політика якої спрямована на створення умов, які забезпечують гідне життя та вільний розвиток людини. Зокрема, в її статті 3 людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнані найвищою соціальною цінністю.

За визначенням, яке міститься в частині першій ст. 293 Цивільного процесуального кодексу України, окреме провадження це вид непозовного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтереси особи, або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав, або підтвердження наявності чи відсутності неоспорювальних прав.

Справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених цим Кодексом, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду. Інші особливості розгляду цих справ встановлені цим розділом. Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника і заінтересованих осіб (частини третя та четверта ст. 294 Цивільного процесуального кодексу України).

У переданійна розглядсуду заявізаявник посилаєтьсяна те,що вінодноосібно виховує та утримує свого сина.

На підтвердження наведених доводів, заявником подано суду наступні докази.

Так, дані свідоцтва про народження від 25.12.2014 року НОМЕР_1 , свідчать про те, що батьками ОСОБА_4 є батько ОСОБА_1 та мати - ОСОБА_2 (а.с. 6).

Рішенням Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області по справі №303/1087/23 від 14.03.2023 року, шлюб між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 було розірвано. Після розірвання шлюбу малолітню Дитину залишено на вихованні батька (а.с 15).

Згідно з даними витягу з реєстру територіальної громади, місце проживання ОСОБА_4 зареєстровано за адресою місця проживання батька (а.с. 8).

Відповідно до акту обстеження житлово-побутових умов проживання від 15 вересня 2023 року №1181/02-9-6, складеного комісією з представників Кольчинської селищної ради, у будинку крім інших осіб, фактично зареєстровані та проживають заявник та його син. Будинок оснащений всім необхідним для проживання ОСОБА_4 , батько належним чином займається вихованням сина (а.с 9).

Також в матеріалах справи міститься копія нотаріально засвідченої заяви ОСОБА_2 від 01.09.2023 року, (зареєстровано в реєстрі за № 1749), про те, що вона не бажає брати участь у вихованні і утриманні ОСОБА_4 , оскільки постійно проживає у Республіці Чехія протягом останніх трьох років, Дитину самостійно виховує і утримує батько (а.с 10).

Надаючи правову оцінку таким доводам заявника, у контексті з поданими ним доказами, суд приймає до уваги наступні норми права та наводить мотиви їх застосування.

Відповідно до ст. ст. 18, 27 Конвенції про права дитини, ратифікованої постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року (далі - Конвенція), держави-учасниці докладають всіх можливих зусиль до того, щоб забезпечити визнання принципу загальної та однакової відповідальності обох батьків за виховання і розвиток дитини. Батьки або у відповідних випадках законні опікуни несуть основну відповідальність за виховання і розвиток дитини. Найкращі інтереси дитини є предметом їх основного піклування.

Згідно з пунктом 2 частини першої ст. 315 Цивільного процесуального кодексу України, суд розглядає справи про встановлення факту перебування фізичної особи на утриманні.

Відповідно до частини другої ст. 315 Цивільного процесуального кодексу України у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Таким чином, судом встановлено, що Дитина проживає разом з батьком, який створив всі належні умови для проживання сина. В свою чергу,мати не бажає брати участь у вихованні і утриманні ОСОБА_4 .

Надаючи правову оцінку доводам заявника суд констатує, що досліджені судом, у межах розгляду даної справи, фактичні дані дають підстави для висновку про можливість встановлення в судовому порядку зазначеного заявником факту, з метою забезпечення юридичної визначеності, як складової принципу верховенства права, у правовідносинах, пов`язаних із необхідністю забезпечення самостійного виховання та утримання Дитини заявником.

Враховуючи вищезазначене, суд у відповідності до ст. 89 Цивільного процесуального кодексу України, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, а також оцінивши достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, виходячи перш за все із інтересів Дитини вважає, що подана заява є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

З огляду не наведене, слід вважати сформованою у правовій площині мету звернення заявника до суду із вищевказаною заявою.

За такихобставин справи,суд вважає,що встановленняфакту самостійноговиховання таутримання ОСОБА_4 не суперечить законодавству і не порушує права, свободи та інтереси інших осіб, та має для заявника юридичне значення, а тому підстав для відмови у задоволенні цієї заяви, судом не встановлено.

Таким чином, вимоги за заявою є підставними та такими, що підлягають задоволенню.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 8, 124, 129 Конституції України, ст.ст. 2, 3, 10, 12, 77-80, 263, 296, 300,354 Цивільного процесуального кодексу України, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області,

УХВАЛИВ:

1. Заяву ОСОБА_1 - задоволити.

2. Встановити факт відносно того, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , самостійно виховує та утримує свого малолітнього сина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

3. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

4. Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Закарпатського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

5. Заявник: ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Заінтересовані особи: (1): Кольчинська селищна рада, сел. Кольчино Мукачівського району, вул. Корятовича, 13, код ЄДРПОУ 04350524;

(2) ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 .

Суддя В.В. Кость

Часті запитання

Який тип судового документу № 114882441 ?

Документ № 114882441 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 114882441 ?

Дата ухвалення - 14.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114882441 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114882441 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.
Попередній документ : 114882435
Наступний документ : 114882443