Ухвала суду № 114749798, 07.11.2023, Господарський суд Запорізької області

Дата ухвалення
07.11.2023
Номер справи
908/3106/20(908/2449/23)
Номер документу
114749798
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

номер провадження справи 26/40/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

07.11.2023 Справа № 908/3106/20(908/2449/23)

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Юлдашева Олексія Олексійовича, розглянувши матеріали господарської справи

позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ, код ЄДРПОУ (69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, 9) від імені та в інтересах якого діє ліквідатор, арбітражний керуючий ОСОБА_1 (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52)

відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю АГРОСТАР ЕКСПОРТ, код ЄДРПОУ 41710898 (65039, м. Одеса, просп. Гагаріна, 12А, офіс 1407)

про стягнення 2 000 000,00 грн

в межах справи № 908/3106/20

про банкрутство - Товариства з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ, код ЄДРПОУ (69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, 9)

кредитори: 1/ Адвокатське об`єднання Адвокатська компанія Альфа-Лігал

2/ Товариство з обмеженою відповідальністю ЕНЕРГУМ

3/ Товариство з обмеженою відповідальністю Оператор газотранспортної системи України

4/ Enerdgy Strategy Kft. (Енерджі Стретеджі Кфт.)

5/ Головне управління ДПС у Запорізькій області

За участю (найменування сторін та інших осіб, що беруть участь у справі):ВідповідачОСОБА_2 (в режимі відеоконференції)ПозивачОСОБА_3 (в залі суду)

УСТАНОВИВ:

До Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ, від імені та в інтересах якого діє ліквідатор, арбітражний керуючий ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОСТАР ЕКСПОРТ про стягнення 2 000 000,00 грн, для розгляду в межах справи № 908/3106/20 про банкрутство позивача.

Згідно Протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 31.07.2023 справу № 908/2449/23 розподілено судді Юлдашеву О.О.

Ухвалою суду від 08.08.2023 позовну заяву залишено без руху; заявнику у строк протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали усунути недоліки заяви шляхом подання до суду доказів, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, а також докази сплати судового збору у встановлених порядку і розмірі.

До суду 23.08.2023 надійшла заява позивача про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 06.09.2023 р. прийнято позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ, від імені та в інтересах якого діє ліквідатор, арбітражний керуючий ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОСТАР ЕКСПОРТ про стягнення 2 000 000,00 грн, для розгляду в межах справи № 908/3106/20 про банкрутство позивача, відкрито провадження з розгляду позовної заяви; постановлено розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження; судове засідання для розгляду справи по суті призначено на 21.09.2023 о/об 11:00 год.

До суду 11.09.2023 надійшла заява відповідача про розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 21.09.2023 заяву відповідача про розгляд справи за правилами загального позовного провадження задоволено; справу N 908/3106/20(908/2449/23) поставновлено розглядати за правилами загального позовного провадження, у підготовчому засіданні 21.06.2023; підготовче засідання у справі призначено на "10" жовтня 2023 р. о 12:30.

Ухвалою від 10.10.2023 клопотання позивача про витребування доказів задоволено; витребувано у відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОСТАР ЕКСПОРТ (для огляду) оригінали наступних документів:

- Договір зворотної безвідсоткової фінансової допомоги (позики) № ФД №27/07 від 27.07.2020, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ та Товариством з обмеженою відповідальністю АГРОСТАР ЕКСПОРТ;

- Договір про зарахування зустрічних однорідних вимог № 02/09 від 02.09.2020, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ та Товариством з обмеженою відповідальністю АГРОСТАР ЕКСПОРТ.

Витребувано у Акціонерного товариства БАНК АЛЬЯНС (для огляду) оригінал Договору поруки № 104-20/П від 02.09.2020, укладений між АТ БАНК АЛЬЯНС, ТОВ ТЕХ ПРОМ ГАЗ, ТОВ АГРОСТАР ЕКСПОРТ; відкладено підготовче засідання на 07.11.2023р. об 11-30.

До суду надійшли наступні документи:

-26.10.23 та 27.10.23 заперечення відповідача про відмову позивачу у задоволені позовних вимог;

-30.10.23 заява відповідача із долученням оригіналів документів, витребуваних ухвалою суду від 10.10.2023;

-07.11.2023 клопотання позивача про призначення судово-технічної експертизи документів.

Зазначені документи залучені судом до матеріалів справи.

Ухвала суду від 10.10.2023 АТ «БАНК АЛЬЯНС» не виконана.

Відповідно до ст. 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Принцип змагальності тісно пов`язаний з процесуальною рівністю сторін і забезпечує повноту фактичного й доказового матеріалу, наявність якого є важливою умовою з`ясування обставин справи. Відповідно до вказаного принципу, особи, зацікавлені в результаті справи, вправі відстоювати свою правоту у спорі шляхом подання доказів; участі в дослідженні доказів, наданих іншими особами шляхом висловлення своєї думки з усіх питань, що підлягають розгляду у судовому засіданні. Змагальність є різновидом активності зацікавленої особи (сторони). Особи, які беруть участь у справі, вправі вільно розпоряджатися своїми матеріальними і процесуальними правами й активно впливати на процес з метою захисту прав і охоронюваних законом інтересів.

Згідно п. 3 ч.1 ст. 42 ГПК України учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до приписів пункту четвертого частини п`ятої ст. 13 ГПК України, суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цих кодексом.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників судового процесу, суд вирішив відкласти підготовче засідання.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Згідно із п. 1, 3 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Відповідно до ч. 7 ст. 183 ГПК України, у разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується з стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою надання можливості сторонам подати суду докази на підтвердження своїх вимог і заперечень, заявити відповідні заяви та клопотання, необхідністю витребування додаткових доказів, з метою всебічного, повного та об`єктивного встановлення всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає за доцільне підготовче засідання відкласти.

Керуючись ст.ст. 42, 81, 182, 183, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання на 07.12.2023р. о 13-00.

Засідання суду відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4.

2. Зобов`язати відповідача надати суду письмові пояснення щодо клопотання позивача про призначення судової технічної експертизи документів.

3. Запропонувати відповідачу надати суду питання, роз`яснення яких, на його думку, потребує висновку експерта, у разі призначення експертизи.

4. Витребувати повторно у Акціонерного товариства «БАНК АЛЬЯНС» (для огляду) оригінал Договору поруки № 104-20/П від 02.09.2020, укладений між АТ «БАНК АЛЬЯНС», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ».

Попередити Акціонерне товариство «БАНК АЛЬЯНС», що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України, суд вправі стягнути в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадку невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Ухвала набирає законної сили у день її винесення 07.11.23р.

Повний текст ухвали складено та підписано-08.11.23р.

Суддя О.О. Юлдашев

Часті запитання

Який тип судового документу № 114749798 ?

Документ № 114749798 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 114749798 ?

Дата ухвалення - 07.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114749798 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114749798 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 114749798, Господарський суд Запорізької області

Судове рішення № 114749798, Господарський суд Запорізької області було прийнято 07.11.2023. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 114749798 відноситься до справи № 908/3106/20(908/2449/23)

Це рішення відноситься до справи № 908/3106/20(908/2449/23). Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 114749797
Наступний документ : 114749799