Рішення № 114625843, 20.10.2023, Кіровоградський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
20.10.2023
Номер справи
340/6256/23
Номер документу
114625843
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року м. Кропивницький Справа № 340/6256/23

Кіровоградський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Дегтярьової С.В., розглянув у порядку спрощеного провадження (письмового провадження) адміністративну справу

за позовом Головного управління ДПС у Кіровоградській області (25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55, ЄДРПОУ ВП 43995486)

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Метпрофторг" (28051, с. Олександрівка, Кіровоградська обл., вул. Центральна, 10-А, ЄДРПОУ 37324609)

про стягнення податкового боргу,

УСТАНОВИВ:

Головне управління ДПС у Кіровоградській області звернулось до суду з позовом, в подальшому уточненому, в якому просить стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Метпрофторг" на користь державного бюджету податковий борг в сумі 126273,00 грн.

Позов мотивовано тим, що відповідач має податковий борг з податку на додану вартість у розмірі 126273,00 грн., з яких 21485,00 грн. основного зобов`язання, 104700,23 грн. - штрафні санкції та 87,78 грн. - пені. Оскільки цей податковий борг відповідач добровільно не погасив, позивач просить суд стягнути його до державного бюджету.

Ухвалою судді від 07.08.2023 року відкрито спрощене позовне провадження у справі та встановлено відповідачу строк для подання до суду відзиву на позовну заяву - упродовж 15 днів від дня отримання цієї ухвали. Ухвала направлена відповідачу в електронній формі на адресу електронної пошти, вказану у позовній заяві. Документ доставлено до електронної скриньки позивача 09.08.2023 року (а.с.30). Відповідно до частини 6 статті 251 КАС України ця ухвала вважається врученою відповідачу. Відзив на позовну заяву від відповідача до суду не надходив.

Розглянувши справу за правилами спрощеного позовного провадження, суд установив такі обставини та дійшов до таких висновків.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Метпрофторг" 06.03.2012 року зареєстроване як юридична особа, перебуває на обліку платників податків в Головному управлінні ДПС у Кіровоградській області. Основний вид економічної діяльності виробництво будівельних виробів із пластмас (а.с.4-5).

Судом встановлено, що за відповідачем рахується заборгованість по податку на додану вартість в сумі 126273,00 грн., який виник зв`язку з наступними обставинами.

Відповідачем до ГУ ДПС у Кіровоградській області подані податкові декларації з податку на додану вартість за листопад 2022 та травень 2023 року, у яких визначено позитивне значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, яке сплачується до державного бюджету, у розмірі 179651,00 грн. та 21485,00 грн. відповідно (а.с.8-9).

ГУ ДПС у Кіровоградській області провело камеральні перевірки та склало акти №2059/11-28-04-08/37324609 від 18.10.2022 року, №1628/11-28-04-08/37324609 від 16.03.2023 року, №2283/11-28-04-08/37324609 від 04.04.2023 року, №4101/11-28-04-08/37324609 від 29.05.2023 року та №5056/11-28-04-08/37324609 від 29.06.2023 року про результати своєчасності реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (а.с.10, 12, 14, 16, 18).

На підставі цих актів винесені податкові повідомлення-рішення форми "Н" про зобов`язання відповідача сплатити штрафи:

- №0001454/11-28-04-08 від 09.03.202023 року на суму 10554,06 грн. (а.с.11);

- №0001628/11-28-04-08 від 16.03.2023 року на суму 15734,96 грн. (а.с.13);

- №0002173/11-28-04-08 від 04.04.2023 року на суму 1605,34 грн. (а.с.15);

- №0003755/11-28-04-08 від 29.05.2023 року на суму 95172,35 грн. (а.с.17);

- №0004892/11-28-04-08 від 29.06.2023 року на суму 200,42 грн. (а.с.19).

Вказані податкові повідомлення-рішення направлені на податку адресу відповідача, вважаються належним чином врученими. Відповідач у встановленому порядку їх не оскаржував, а визначені ними штрафи не сплатив.

Відповідно до довідки про заборгованість, розрахунку податкового боргу з податку на додану вартість та інтегрованої картки платника податків з податку на додану вартість вбачається, що в зв`язку із частковою сплатою податкового боргу відповідач має заборгованість в сумі 126273,00 грн., в т.ч. 21485,00 грн. податок на додану вартість, 104700,22 грн. штрафні (фінансові) санкції та 87,78 грн. пені (а.с.34).

Доказів погашення цього податкового боргу суду не надано.

Вказані суми узгоджених грошових зобов`язань та непогашеної пені заявлені позивачем до стягнення як податковий борг.

При вирішенні спору щодо стягнення з відповідача податкового боргу суд виходить з того, що порядок визначення суми податкових зобов`язань та погашення податкового боргу платників податків регулюється Податковим кодексом України (надалі - ПК України).

Підпунктом 16.1.4 пункту 16.1 статті 16 ПК України передбачено, що платник податків зобов`язаний, зокрема, сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Відповідно до пункту 54.1 статті 54 ПК України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов`язання та/або пені вважається узгодженою.

Відповідно до п.57.1 ст.57 ПК України платник податків зобов`язаний самостійно сплатити суму податкового зобов`язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За визначеннями, наведеними у пп.14.1.39, 14.1.265, 14.1.156, 14.1.175, 14.1.152 п.14.1 статті 14 ПК України:

- податкове зобов`язання - це сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк);

- штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) - плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв`язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

- грошове зобов`язанням - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов`язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв`язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

- податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом;

- погашення податкового боргу - зменшення абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене відповідним документом.

Згідно з п.87.1 ст.87 ПК України джерелами самостійної сплати грошових зобов`язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Джерелом самостійної сплати грошових зобов`язань з податку на додану вартість є суми коштів, джерела яких зазначені в абзаці першому цього пункту та обліковуються в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. У разі сплати податкових зобов`язань, що виникли до 1 липня 2015 року, та/або погашення податкового боргу за податковими зобов`язаннями, що виникли до 1 липня 2015 року, перерахування коштів до бюджету здійснюється безпосередньо з поточних рахунків платника податків, відкритих у банках.

Відповідно до п.87.9 ст.87 ПК України у разі наявності у платника податків податкового боргу контролюючі органи зобов`язані зарахувати кошти, що сплачує такий платник податків, в рахунок погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеного платником податків. У такому ж порядку відбувається зарахування коштів, що надійдуть у рахунок погашення податкового боргу платника податків відповідно до статті 95 цього Кодексу або за рішенням суду у випадках, передбачених законом.

Спрямування коштів платником податків на погашення грошового зобов`язання перед погашенням податкового боргу забороняється, крім випадків спрямування цих коштів на виплату заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Матеріалами справи підтверджено, що податковий борг відповідача з податку на додану вартість складає 126273,00 грн., що узгоджується з даними інтегрованої картки платника (а.с.7)

Доказів погашення цього податкового боргу суду не надано.

Відповідно пунктів 59.1, 59.3, 59.4 статті 59 ПК України у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов`язання. Податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов`язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов`язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

Податкова вимога надсилається (вручається) також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов`язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Згідно з п.59.5 ст.59 ПК України у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Судом встановлено, що податковим органом у зв`язку з виникненням у відповідача податкового боргу йому надіслано податкову вимогу форми "Ю" №0000441-1307-1128 від 11.04.2023 року про сплату 229111,11 грн., яка направлена відповідачу у встановленому порядку (а.с.20-21). Вказана податкова вимога на даний час не відкликана, сума податкового боргу не погашена.

Згідно з пунктами 95.1, 95.2, 95.3 статті 95 ПК України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 30 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Підпунктами 20.1.19, 20.1.34 пункту 20 статті 20 ПК України передбачено, що контролюючі органи мають право стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов`язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України; звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до пунктів 9.1, 9.3 статті 9 ПК України податок на додану вартість належить до загальнодержавних податків. Зарахування загальнодержавних податків та зборів до державного і місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

Згідно з п.6 ч.2 ст.29 Бюджетного кодексу України цей платіж відноситься до доходів загального фонду Державного бюджету України.

Зважаючи на доведеність у ході судового розгляду справи позовних вимог про стягнення з відповідача податкового боргу у сумі 126273,00 грн., позов слід задовольнити та стягнути вказану суму в дохід державного бюджету з рахунків відповідача у банках, що його обслуговують.

Судові витрати сторонами не понесені.

Керуючись ст.ст.132, 139, 143, 242-246, 255, 293, 295-297 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Адміністративний позов задовольнити.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Метпрофторг" (ЄДРПОУ 37324609) кошти з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника на суму, податкового боргу з податку на додану вартість в розмірі 126273,00 грн. на користь державного бюджету України (назва отримувача: ГУК у Кіров.обл./Кіров.обл/14060100, код отримувача 37918230, номер рахунку UА168999980313010029000011001, код класифікації доходів бюджету 14060100).

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду набирає законної сили в порядку, встановленому ст.255 КАС України та може бути оскаржено протягом тридцяти днів до Третього апеляційного адміністративного суду за правилами, встановленими ст.ст.293, 295 - 297 КАС України.

Копію рішення суду надіслати учасникам справи.

Суддя Кіровоградського

окружного адміністративного суду С.В. ДЕГТЯРЬОВА

Часті запитання

Який тип судового документу № 114625843 ?

Документ № 114625843 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 114625843 ?

Дата ухвалення - 20.10.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114625843 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114625843 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 114625843, Кіровоградський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 114625843, Кіровоградський окружний адміністративний суд було прийнято 20.10.2023. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.

Судове рішення № 114625843 відноситься до справи № 340/6256/23

Це рішення відноситься до справи № 340/6256/23. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 114591547
Наступний документ : 114625844