Ухвала суду № 114113657, 10.10.2023, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
10.10.2023
Номер справи
910/7021/23
Номер документу
114113657
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

10.10.2023Справа № 910/7021/23

за позовом Благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД"

до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ОСОБА_1 (ОСОБА_1)

третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ОСОБА_2 (ОСОБА_2)

про визнання недійсним правочину та зобов`язання вчинити дії

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники: згідно з протоколом судового засідання,

ВСТАНОВИВ:

Благодійна організація "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", про визнання недійсним правочину та зобов`язання вчинити дії.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що заява правовласників про часткову відмову від прав на винахід за патентом № 104134 була прийнята й задоволена відповідачем з порушенням приписів абз. 4 ч. 1 ст. 32 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", з огляду на що позивач просить суд:

- визнати недійсним правочин - задоволення заяви від 08.08.2022 про часткову відмову від прав на винахід і дії по внесенню змін до формули винаходу "Рідка композиція, яка містить антитіло високої концентрації", який охороняється патентом України НОМЕР_1 і внесення відомостей щодо цього в Державний реєстр України винаходів;

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", яка виконує функції Національного органі інтелектуальної власності внести до Державного реєстру патентів України на винаходи відповідні відомості стосовно визнання недійсним вказаного правочину - по задоволенню заяви про часткову відмову від прав на винахід і внесення змін до формули винаходу "Рідка композиція, яка містить антитіло високої концентрації", який охороняється патентом України НОМЕР_1 і здійснити публікацію про це в його офіційному Бюлетені.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.05.2023 позовну заяву залишено без руху.

11.05.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Разом з тим, з наявних у матеріалах справи доказів вбачається, що власниками патенту України НОМЕР_1 є ОСОБА_1 (ОСОБА_1) та ОСОБА_2 (ОСОБА_2).

За змістом ст. 50 Господарського процесуального кодексу України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

З огляду на предмет та підстави позовних вимог, ураховуючи, що рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки ОСОБА_1 (ОСОБА_1) та ОСОБА_2 (ОСОБА_2), суд прийшов до висновку щодо необхідності залучення до участі у справі даних осіб, як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

Поряд з цим, з матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_1 (третя особа 1) та ОСОБА_2 (третя особа 2) є нерезидентами, інформації щодо наявності на території України офіційно зареєстрованих представництв у справі немає, а тому про розгляд даної справи ОСОБА_1 та ОСОБА_2 належить повідомляти в порядку, передбаченому чинними міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.05.2023 суд ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 20.06.2023; залучити до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ОСОБА_1 (ОСОБА_1) та ОСОБА_2 (ОСОБА_2); зобов`язати позивача надіслати залученим третім особам копію позовної заяви з доданими до неї документами; докази надіслання надати суду; зобов`язати позивача надати суду у строк до 25.05.2023 нотаріально засвідчений переклад на англійську мову ухвали Господарського суду міста Києва від 16.05.2023 у справі №910/7021/23 (3 примірники) для направлення третій особі 1 у порядку, встановленому Конвенцією; зобов`язати позивача надати суду у строк до 25.05.2023 нотаріально засвідчений переклад на німецьку мову ухвали Господарського суду міста Києва від 16.05.2023 у справі №910/7021/23 (3 примірники) для направлення третій особі 2 у порядку, встановленому Конвенцією.

01.06.2023 через відділ діловодства суду від відповідача надійшов відзив.

20.06.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання, у якому він просив суд приєднати до матеріалів справи докази відправлення копії позову з додатками на адреси третіх осіб та відкласти розгляд справи з метою продовження (надання додаткового) строку здійснення перекладу ухвали від 16.05.2023.

У підготовче засідання 20.06.2023 прибув представник відповідача, представники позивача та третіх осіб в підготовче засідання не прибули.

Відповідно до ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою. Суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З огляду на наведене, враховуючи подане позивачем клопотання про відкладення підготовчого засідання та продовження строку на надання перекладів ухвали про відкриття провадження у справі № 910/7021/23, оскільки питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні, зважаючи на відсутність доказів щодо належного повідомлення третіх осіб про розгляд даної справи, суд прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання позивача.

Крім того, відповідно до ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З метою належної підготовки справи для розгляду суд прийшов до висновку про необхідність продовження строку підготовчого провадження на 30 днів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.06.2023 суд ухвалив: продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів; підготовче засідання відкласти на 08.08.2023; зобов`язати позивача надати суду у строк до 30.06.2023 нотаріально засвідчений переклад на англійську мову ухвали Господарського суду міста Києва від 20.06.2023 у справі №910/7021/23 (3 примірники) для направлення третій особі 1 у порядку, встановленому Конвенцією; зобов`язати позивача надати суду у строк до 30.06.2023 нотаріально засвідчений переклад на німецьку мову ухвали Господарського суду міста Києва від 20.06.2023 у справі №910/7021/23 (3 примірники) для направлення третій особі 2 у порядку, встановленому Конвенцією; зобов`язати позивача виконати вимоги ухвали про відкриття провадження у справі № 910/7021/23 від 16.05.2023, зокрема: 1) зобов`язати позивача надати суду у строк до 30.06.2023 нотаріально засвідчений переклад на англійську мову ухвали Господарського суду міста Києва від 16.05.2023 у справі №910/7021/23 (3 примірники) для направлення третій особі 1 у порядку, встановленому Конвенцією; 2) зобов`язати позивача надати суду у строк до 30.06.2023 нотаріально засвідчений переклад на німецьку мову ухвали Господарського суду міста Києва від 16.05.2023 у справі №910/7021/23 (3 примірники) для направлення третій особі 2 у порядку, встановленому Конвенцією.

27.06.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшли нотаріально засвідчені переклади ухвали від 16.05.2023.

06.07.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшли нотаріально засвідчені переклади ухвали від 20.06.2023.

Відповідно до ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках, зокрема, звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи наведене, у зв`язку із направленням Господарським судом міста Києва судового доручення, а саме Прохання Центральному Органу запитуваних Держав (Ministry of Foreign Affairs (2-2-1 Kasumigaseki Chiyoda-ku, Tokyo) та Federal Office of Justice (FOJ) (Bundesrain 20, 3003 BERN, Switzerland) про вручення третім особам судових документів в порядку, передбаченому ст. 3 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, з метою дотримання процесуальних строків розгляду справи, встановлених нормами Господарського процесуального кодексу України, провадження у справі № 910/7021/23 підлягає зупиненню.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.07.2023 суд ухвалив: зупинити провадження у справі № 910/7021/23 у зв`язку зі зверненням із судовим дорученням про надання правової допомоги (вручення документів) до Центрального Органу Японії (Ministry of Foreign Affairs) та Центрального Органу Швейцарської Конфедерації (Federal Office of Justice).

17.07.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

Приписами ст. 230 ГПК України передбачено, що провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.

Так, зважаючи на дату призначеного ухвалою суду від 20.06.2023 підготовчого засідання, суд прийшов до висновку про необхідність поновлення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.08.2023 суд ухвалив: поновити провадження у справі № 910/7021/23 за позовом Благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ОСОБА_1 (ОСОБА_1), третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ОСОБА_2 (ОСОБА_2) про визнання недійсним правочину та зобов`язання вчинити дії.

У підготовче засідання 08.08.2023 прибули представники позивача та відповідача, представники інших учасників судової справи у підготовче засідання не прибули.

З метою належної підготовки справи для розгляду у підготовчому засіданні 08.08.2023 судом продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву до 19.09.2023.

19.09.2023 через відділ діловодства суду від третіх осіб надійшло клопотання про долучення доказів та письмові пояснення щодо позову та відзиву.

У підготовче судове засідання 19.09.2023 прибули представники учасників судової справи.

Представники позивача та відповідача просили оголосити перерву з метою ознайомлення з матеріалами справи.

Суд задовольнив клопотання та оголосив перерву у підготовчому засіданні до 10.10.2023.

03.10.2023 через відділ діловодства суду від Цивільного суду міста Базеля надійшов лист стосовно ухвали суду від 20.06.2023.

04.10.2023 через відділ діловодства суду від Посольства Японії в Україні надійшли документи на виконання судового доручення про вручення документів.

09.10.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на пояснення третіх осіб, в якій міститься клопотання про поновлення строку на подання доказів та клопотання про приєднання доказів.

У підготовче засідання 10.10.2023 прибули представники учасників судової справи.

Представник позивача підтримав клопотання про поновлення строку на подання доказів та клопотання про приєднання доказів. Представники відповідача та третіх осіб проти задоволення зазначених клопотань заперечили.

Розглянувши клопотання позивача про поновлення строку на подання доказів та про приєднання доказів до матеріалів справи, суд зазначає наступне.

Обґрунтовуючи клопотання позивач вказує, що Рішення Апеляційної палати Європейського патентного відомства від 11.12.2018 та висновок судового експерта Оцалюка В.М. наводяться і надаються як приклад правильного підходу до вирішення питання стосовно можливості здійснити патентування, а отже і набути правову охорону на винахід в запропонованій заявниками редакції його формули. При цьому, зазначених документів не було в розпорядженні позивача на час подання позову, а отже позивач не мав змоги їх надати суду разом із позовною заявою та не міг повідомити суд про їх наявність.

З огляду на викладене, позивач просить суд поновити пропущений з поважних причин строк подання висновку експерта та рішення Європатенту та приєднати відповідь на пояснення третіх осіб та додані до неї документи до матеріалів справи та дати їм належну правову оцінку при ухваленні рішення.

Так, щодо вищевказаних клопотань суд зазначає наступне.

Частинами 1-4 статті 80 ГПК України передбачено, що учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Згідно ч.2 ст. 164 ГПК України позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Відповідно до ч. 2 ст. 118 ГПК України заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Поряд з цим, частиною 1 статті 119 ГПК України передбачено, що суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Так, причину пропуску строку можна вважати поважною, якщо вона відповідає одночасно всім таким умовам: 1) це обставина або кілька обставин, які безпосередньо унеможливлюють чи ускладнюють можливість вчинення процесуальних дій у визначений законом строк; 2) це обставина, що виникла об`єктивно, незалежно від волі особи, яка пропустила строк; 3) ця причина виникла протягом строку, який пропущено; 4) цю обставину підтверджено належними й допустимими засобами доказування.

Однак, як вбачається з наведених обґрунтувань щодо подання доказів поза межами встановленого процесуальним законодавством строку, позивач не зазначає в чому полягала саме об`єктивна неможливість подання таких доказів у встановлений строк.

Суд звертає увагу, що рішення Апеляційної палати Європейського патентного відомства датоване ще 2018 роком, а експертне дослідження, за результатами якого було складено висновок № 42-ОВМ/18, було проведене на замовлення представника позивача, який звернувся до експерта 09.08.2023, при цьому, причин неможливості замовлення та подання до суду експертного дослідження у передбачений строк (зокрема, через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів), - позивачем не зазначено, більше того, позивач у позові не повідомляв суд про те, що такі докази будуть подані в інший строк, ніж визначено приписами ст. 80 ГПК України та не просив встановити додатковий строк для їх подання.

Так, відповідно до пункту 5 частини третьої статті 2 ГПК України одним із принципів господарського судочинства є диспозитивність, суть якого визначена у статті 14 цього Кодексу та полягає в тому, що суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Згідно з ч. 4 ст. 13 ГПК України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

З огляду на викладене, суд не вбачає підстав для визнання поважними причин пропуску процесуального строку на подання доказів, що має своїм наслідком залишення без розгляду клопотання позивача про приєднання до матеріалів справи висновку експерта від 29.09.2023 № 42-ОВМ/18 та рішення Апеляційної палати Європейського патентного відомства від 11.12.2018.

Керуючись ст.ст. 118, 119, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні клопотання Благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" про поновлення строку на подання висновку експерта від 29.09.2023 № 42-ОВМ/18 та рішення Апеляційної палати Європейського патентного відомства від 11.12.2018 - відмовити.

2. Клопотання про приєднання до матеріалів справи висновку експерта від 29.09.2023 № 42-ОВМ/18 та рішення Апеляційної палати Європейського патентного відомства від 11.12.2018 - залишити без розгляду.

3. Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.В. Картавцева

Часті запитання

Який тип судового документу № 114113657 ?

Документ № 114113657 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 114113657 ?

Дата ухвалення - 10.10.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114113657 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114113657 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 114113657, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 114113657, Господарський суд м. Києва було прийнято 10.10.2023. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 114113657 відноситься до справи № 910/7021/23

Це рішення відноситься до справи № 910/7021/23. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 114113656
Наступний документ : 114113658