Рішення № 113496111, 14.09.2023, Рівненський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
14.09.2023
Номер справи
460/13744/23
Номер документу
113496111
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

РІВНЕНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

і м е н е м У к р а ї н и

14 вересня 2023 року м. Рівне№460/13744/23Рівненський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді В.В. Щербакова, розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін адміністративну справу за позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю "Костопільський фанерний завод"доГоловного управління ДПС у Рівненській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, -В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Костопільський фанерний завод» (далі - ТОВ «Костопільський фанерний завод», позивач) звернулося до суду з адміністративним позовом до Головного управління ДПС у Рівненській області (далі - ГУ ДПС у Рівненській області, відповідач) про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 22.05.2023 №432817002321 про застосування штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 473261,83 грн за неподання звіту про контрольовані операції.

Позовні вимоги обґрунтовано посиланням на безпідставність висновку ГУ ДПС у Рівненській в акті перевірки щодо визнання господарських операцій з REPO VABRIKUD, Естонія, контрольованими операціями відповідно до підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України (далі - ПК). Крім того, зауважено, що перевірка операції була проведена з порушенням строку, передбаченого пунктом 102.1 статті 102 цього Кодексу.

Ухвалою від 12.06.2023 відкрито провадження в адміністративній справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

Відповідачем подано відзив на позов, згідно якого зазначено, що при перевірці обставин щодо відносин ТОВ «Костопільський фанерний завод» з REPO VABRIKUD, Естонія як пов`язаних осіб, податковим органом встановлені критерії належності юридичних до пов`язаних, з огляду на володіння корпоративними правами кожної юридичної особи в ланцюгу господарських операцій. Відтак операції між позивачем та зазначеним контрагентом вважається контрольованою операцією, а тому не подання позивачем звіту про контрольовану операцію є порушенням обов`язку, встановленого підпунктом 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 ПК, відповідальність за яке передбачена пунктом 120.3 статті 120 цього Кодексу.

Позивач подав до суду відповідь на відзив, відповідно до якого просив позов задовольнити з підстав аналогічних, зазначеним в позовній заяві.

Враховуючи, що розгляд справи здійснюється у порядку письмового провадження, то відповідно до ч.4 ст.229 Кодексу адміністративного судочинства України (далі КАС України) фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Повно і всебічно з`ясувавши всі обставини справи в їх сукупності на підставі чинного законодавства, перевіривши їх дослідженими доказами, суд зазначає наступне.

ТОВ «Костопільський фанерний завод» (код ЄДРПОУ 35797190) є діючою юридичною особою.

Основним видом діяльності позивача за КВЕД є:

16.21 Виробництво фанери, дерев`яних плит і панелей, шпону

Другорядними видами є:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

Також судом встановлено, що на підставі наказу ГУ ДПС у Рівненській області від 06.04.2023 року №512-п відповідно до підпункту 20.1.4 пункту 20.1 статті 20, пункту 61.1. та пункту 61.2. статті 61, підпункту 62.1.3 пункту 62.1 статті 62, підпункту 75.1., пункту 75.1 статті 75 , підпункту 78.1.8 пункту 78.1 статті 78, пункту 82.2. статті 82, підпункту 52-2 пункту 52 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідних положень», підпункту 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідних положень» у зв`язку з не включення до поданого звіту про контрольовані операції за 2015 2016 роки інформації про здійснені протягом звітного періоду контрольованих операцій із REPO VABRIKUD, Естонська Республіка, на підставі плану-графіку ГУ ДПС у Рівненській області проведена позапланова виїзна документальна перевірка ТОВ «Костопільський фанерний завод»

За результатами документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Костопільський фанерний завод» посадовими особами ГУ ДПС у Рівненській області, які проводили перевірку, складено акт від 21.04.2023 №.3657/ж5/17-00-23-23/35797190.

Згідно з висновками, викладеними в акті перевірки, позивач порушив норми підпункту 39.4.2. пункту 39.4 статті 39 ПК в частині неподання звітів про контрольовані операції за 2015, 2016 роки. Висновок контролюючого органу про обов`язок позивача подавати звіти про контрольовані операції обґрунтований тим, що за результатами перевірки первинних документів, даних бухгалтерського обліку, встановлено, що в 2015, 2016 роках позивач здійснив господарські операції з REPO VABRIKUD, Естонська Республіка, які підпадають під критерій контрольованих операцій, в тому числі: в 2015 році на суму 20458277,68 грн. в 2016 році 26867905,21 грн.

Критерієм визнання господарських операцій між позивачем та REPO VABRIKUD, Естонська Республіка контролюючий орган вказав критерій, визначений підпунктом 'а' підпункту 39.2.1.1, а саме: господарська операція, що здійснюється з пов`язаними особами-нерезидентами.

Як на підставу такого висновку, в акті перевірки зроблено посилання на інформацію, відповідно до якої прослідковується ланцюг пов`язаних осіб, в якому, в тому числі, приймають участь ТОВ «Костопільський фанерний завод» та REPO VABRIKUD, Естонська Республіка.

Так, у ході дослідження ланцюга встановлено ТОВ «Костопільський фанерний завод» є пов`язаною особою з REPO VABRIKUD, Естонська Республіка, так як належать до однієї групи Компаній SORBES HOLDINGS LTD та мають спільного засновника SORBES CYPRUS LTD (Кіпр).

Разом з тим, ознакою пов`язаності позивача з REPO VABRIKUD, Естонська Республіка контролюючий орган вказує ознаку, визначену абзацом першим підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 ПК, а саме: одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов`язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків.

На підставі акта перевірки ГУ ДПС та поданих Товариством заперечень з приводу зроблених в акті висновків, ГУ ДПС у Рівненській області винесено податкове повідомлення-рішення від 22.05.2023 №432817002321, з приводу правомірності якого виник спір.

Надаючи оцінку спірним правовідносинам суд зазначає наступне.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулює Податковий кодекс України (далі - ПК України), який, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Відповідно до статті 153.2 ПК України (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) оподаткування контрольованих операцій здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 цього Кодексу.

Засади визначення операцій контрольованими встановлені пунктом 39.2 статті 39 ПК.

Так, згідно з підпунктом 'а' підпункту 39.2.1.1. цього пункту ( в редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин) контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об`єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, а саме:

а) господарські операції, які впливають на об`єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов`язаними особами - нерезидентами

Абзацами першим-третім підпункту 39.2.1.7 господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1-39.2.1.3 і 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 цього пункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

загальний обсяг доходу платника податків та/або його пов`язаних осіб від усіх видів діяльності, що враховується під час визначення об`єкта обкладення податком на прибуток підприємств, перевищує 20 млн гривень за відповідний податковий (звітний) календарний рік;

обсяг групи таких господарських операцій платника податків та/або його пов`язаних осіб з одним контрагентом перевищує 1 млн гривень (без урахування податку на додану вартість) або 3 відсотки доходу, що враховується під час визначення об`єкта обкладення податком на прибуток підприємств, платника податків за відповідний податковий (звітний) рік.

Згідно з цим підпунктом в редакції Закону від 15.07.2015 N 609- VIII річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку (за вирахуванням непрямих податків), за відповідний податковий (звітний) рік повинен був перевищувати 50 мільйонів гривень, а обсяг господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, - 10 мільйонів гривень.

Спору між сторонами стосовно відповідності річного доходу Товариства та обсягу його операцій з REPO VABRIKUD, Естонська Республіка, умовам абзаців першого-третього підпункту 39.2.1.7 немає.

Спірним є питання щодо відповідності Товариства та REPO VABRIKUD, Естонська Республіка критеріям пов`язаних осіб.

Критерії належності юридичних та/або фізичних осіб до пов`язаних осіб встановлені підпунктом 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 ПК.

Відповідно до цього підпункту пов`язані особи - юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням таких критеріїв:

а) для юридичних осіб:

одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов`язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків;

одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків;

одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів кожної такої юридичної особи;

одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради кожної такої юридичної особи;

принаймні 50 відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради кожної такої юридичної особи складають одні і ті самі фізичні особи;

одноособові виконавчі органи таких юридичних осіб призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу);

юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради;

сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів).

Як вже зазначалося, контролюючий орган визначив зв`язок між PO VABRIKUD, Естонська Республіка та позивачем як між пов`язаними особами для цілей оподаткування за критерієм 'одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов`язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків'.

Матеріалами справи встановлено, що листом Податкової служби Республіки Маврикій №8562/5/99-00-16-01-0205 від 10.01.2023 адресованого ДПС України повідомлено наступне.

Зокрема, відповідно до додатку №1 до листа №8562/5/99-00-16-01-0205 з 02.06.2015 акціонерним капіталом та загальною кількістю акцій SORBES HOLDING LTD володіє Beton Investment LTD.

В тому числі, вказаним листом надано структуру груп компаній, з якої вбачається наступний ланцюг володіння:

SORBES HOLDING LTD - SORBES CYPRUS LTD 100%

SORBES CYPRUS LTD 1) Sorbes Advisory LTD BVI 100%

2) Sorbes AG Switzerland 100%

3) AS Repo Vabrikud Estonia 100%

В свою чергу Sorbes AG Switzerland Plywo AG Switzerland 100%

Plywo AG Switzerland ТОВ Костопільський фанерний завод 100%.

Крім того, звіт про господарський рік 2015, звіт про господарський рік 2016 також підтверджує, що SORBES CYPRUS LTD є материнською компанією, яка володіє 100% акцій AS Repo Vabrikud Estonia.

Вищезазначене свідчить про те, що SORBES CYPRUS LTD та AS Repo Vabrikud Estonia є пов`язаними юридичними особами в розумінні ст. 14.1.159 ПК України.

Стосовно пов`язаності ТОВ Костопільський фанерний завод та SORBES CYPRUS LTD.

Сторонами не заперечується та підтверджується матеріалами справи, в тому числі протоколом №16/16 загальних зборів учасників ТОВ Костопільський фанерний завод від 23.12.2016, що до 23.12.2016 100% статутного капіталу ТОВ Костопільський фанерний завод належало Plywo AG Switzerland, яка рішенням загальних зборів учасників від 23.12.2016 вийшла зі складу учасників ТОВ Костопільський фанерний завод та відступила частку у статутному капіталі розміром 100% Farolino Limited.

Водночас, Згідно виписки з «Торгового реєстру Швейцарії», внаслідок злиття Plywo AG Switzerland активи компанії передано покупцю Sorbes AG.

Крім того, відповідно до даних «Торгового реєстру Швейцарії» та бази даних «ORBIS», які містять відомості про акціонерів (бенефіціарів) підприємств в Швейцарії, головою правління Sorbes AG є MR Urs Daniel Speker, який з 14.11.2014 є одночасно директором SORBES CYPRUS LTD.

Вказане на думку суду, свідчить про пов`язаність юридичних осіб Sorbes AG та SORBES CYPRUS LTD в розумінні ст. 14.1.159 ПК України.

Відтак, AS Repo Vabrikud Estonia та ТОВ «Костопільський фанерний завод» є пов`язаними юридичними особами через ланцюг володіння в розумінні ст. 14.1.159 ПК України.

Протилежного позивачем не доведено.

Оцінюючи надані позивачем доводи про неналежність доказів, якими податковий орган підтверджує, що позивач та AS Repo Vabrikud Estonia є пов`язаними особами, суд зауважує, що відповідь Податкової служби Республіки Маврикій та Британських Віргінських островів, на які покликається податкових орган в акті перевірки, долучено до матеріалів справи - до письмових доказів, викладених іноземною мовою, з перекладами українською мовою, засвідченими належним чином. Наявність кваліфікації, справжність підписів перекладача посвідчена нотаріально в порядку статті 79 Закону України "Про нотаріат".

Документи з`єднані у спосіб, що унеможливлює їх роз`єднання без порушення цілісності, пронумеровані і скріплені підписом відповідної посадової особи та печаткою приватного нотаріуса.

Відтак суд погоджується з доводами ГУ ДПС у Рівненській області, що AS Repo Vabrikud Estonia та ТОВ «Костопільський фанерний завод» є пов`язаними юридичними особами через ланцюг володіння в розумінні ст. 14.1.159 ПК України, а їх операції є контрольованими в розумінні ПК України.

Щодо доводів позивача в частині порушення строків проведення перевірки контрольованої операції.

Положеннями підпункту 39.5.2.10 статті 39 ПК України встановлено, що контрольовані операції можуть бути перевірені з урахуванням строку, передбаченого пунктом 102.1 статті 102 цього Кодексу.

Цим пунктом в редакції Закону України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, яка була чинною до 01 січня 2015 року, був встановлений один строк давності 1095 днів, перебіг якого розпочинався, зокрема за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання.

Законом України від 28 грудня 2014 року № 72- VIІІ у пункт 102.1 статті 102 ПК України були внесені зміни, згідно з якими у разі проведення перевірки контрольованої операції відповідно до статті 39 цього Кодексу контролюючий орган має право самостійно визначити суму грошових зобов`язань платника податків у випадках, визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення 2555 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов`язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов`язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

Як свідчать матеріали справи перевірка ТОВ «Костопільський фанерний завод» була призначена наказом від 06.04.2023 №512-п, акт перевірки підписано 21.04.2023 року, а штрафні санкцій визначені позивачу податковим повідомленням-рішення від 22.05.2023 року №432817002321.

Суд зауважує, що перевірка контрольованих операцій за період з 2015 -2016 року проведена Головним управлінням ДПС в Рівненській області з урахування строку, передбаченого пунктом 102.1 статті 102 ПК України.

На дату призначення, проведення перевірки та прийняття оскаржуваних податкових повідомлень-рішень діяла норма пункту 102.1 статті 102 ПК України зі змінами, внесеними Законом України від 28 грудня 2014 року № 72-VIІІ.

Відтак, контрольовані операції за період 2015-2016 року перевірені, а суми податкових зобов`язань визначені позивачу контролюючим органом в межах 2555 днів (7 років).

Згідно з частиною другою статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача. Ця норма узгоджується як з нормою абзацу першого пункту 56.4 статті 56 ПК, відповідно до якої обов`язок доведення, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених ПК, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладено на контролюючий орган, так і з нормою підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 ПК щодо презумпції правомірності рішень платника податків, які в сукупності закріплюють презумпцію добросовісності податкової поведінки платника податків.

Враховуючи, що обставини, на які посилався відповідач, обґрунтовуючи правомірність податкового повідомлення-рішення підтверджені належними та допустити доказами, позивачем спростовані не були суд дійшов висновку про правомірність винесеного податкового повідомлення-рішення, з приводу якого виник спір.

Відтак, підстави для скасування податкового повідомлення-рішення та задоволення позовних вимог відсутні.

Керуючись статтями 241-246, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

В И Р І Ш И В :

У задоволенні позову відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Апеляційна скарга подається до Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Повний текст рішення складений 14 вересня 2023 року.

Учасники справи:

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Костопільський фанерний завод" (вул.Бурова,9,м.Костопіль,Рівненська область,35000, ідентифікаційний код 35797190)

Відповідач: Головне управління ДПС у Рівненській області (вул. Відінська, буд. 12,м. Рівне,Рівненська область,33023, код ЄДРПОУ 44070166)

Суддя В.В. Щербаков

Часті запитання

Який тип судового документу № 113496111 ?

Документ № 113496111 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 113496111 ?

Дата ухвалення - 14.09.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 113496111 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 113496111 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 113496111, Рівненський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 113496111, Рівненський окружний адміністративний суд було прийнято 14.09.2023. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.

Судове рішення № 113496111 відноситься до справи № 460/13744/23

Це рішення відноситься до справи № 460/13744/23. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 113496110
Наступний документ : 113496112