Ухвала суду № 112545029, 01.08.2023, Господарський суд Миколаївської області

Дата ухвалення
01.08.2023
Номер справи
915/1179/23
Номер документу
112545029
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=====

УХВАЛА

01 серпня 2023 року Справа № 915/1179/23

м.Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Мавродієвої М.В.,

розглянувши заяву: Товариства з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС ПОЗИКА" (01133, м.Київ, б.Лесі Українки, буд.26, оф.411, код ЄДРПОУ 41084239; ел.пошта: office@bizpozyka.com; ел.пошта представника Пекарчук А.В.: ІНФОРМАЦІЯ_1 )

про стягнення з Фізичної особи-підприємця Лянги Надії Миколаївни ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ел.пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ),

заборгованості за Договором №161960-КС-003 про надання кредиту від 24.01.2021, що становить 158403,91 грн, з якої: 70000,0 грн - сума прострочених платежів по тілу кредиту; 84903,91 грн - сума прострочених платежів по процентах; 3500,0 грн - сума прострочених платежів за комісією, -

в с т а н о в и в:

24.07.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС ПОЗИКА" звернулось до суду з заявою про видачу судового наказу б/н від 24.07.2023 (вх.№9761/23) в електронному вигляді про стягнення з Фізичної особи-підприємця Лянги Надії Миколаївни заборгованості за Договором №161960-КС-003 про надання кредиту від 24.01.2021, що становить 158403,91 грн, з якої: 70000,0 грн - сума прострочених платежів по тілу кредиту; 84903,91 грн - сума прострочених платежів по процентах; 3500,0 грн - сума прострочених платежів за комісією.

Як на підставу своїх вимог заявник посилається на неналежне виконання Фізичною особою-підприємцем Лангою Надією Миколаївною умов Договору №161960-КС-003 про надання кредиту від 24.01.2021.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.07.2023, - справу №915/1179/23 призначено головуючому судді Мавродієвій М.В.

У відповідності до ч.2 ст.12 ГПК України наказне провадження призначене для розгляду справ за заявами про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або про його наявність заявнику невідомо.

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.147 ГПК України судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених ст.148 цього Кодексу. Судовий наказ підлягає виконанню за правилами, встановленими законом для виконання судових рішень.

Приписами ст.148 ГПК України визначено, що судовий наказ може бути видано тільки за вимогами про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним в письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Особа має право звернутися до суду з вимогами, визначеними у частині першій цієї статті, в наказному або спрощеному позовному провадженні на свій вибір.

У відповідності до ч.ч.1, 2 ст.154 ГПК України суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом п`яти днів з дня її надходження. Розгляд проводиться без судового засідання і повідомлення заявника і боржника. За результатами розгляду заяви про видачу судового наказу суд видає судовий наказ або постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу.

Суддя постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу не пізніше десяти днів з дня надходження до суду заяви про видачу судового наказу (ч.2 ст.152 ГПК України).

Розглянувши подану заяву про видачу судового наказу та додані до неї документи, суд дійшов висновку про відмову у видачі судового наказу, з огляду на наступне.

Заява про видачу судового наказу б/н від 24.07.2023 (вх.№9761/23) подана до суду в електронному вигляді від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС ПОЗИКА" та підписана Пекарчук Альоною Володимирівною.

Згідно інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником (директором) Товариства з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС ПОЗИКА" (код ЄДРПОУ 41084239) та єдиною особою, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи є Гайворонська Марія Миколаївна.

Як вбачається з матеріалів заяви про видачу судового наказу, в підтвердження наявності повноважень на представництво інтересів від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС ПОЗИКА" Пекарчук А.В. додано Довіреність у порядку передоручення б/н від 18.07.2023, яку сформовано заявником в системі "Електронний суд" 18.07.2023.

При цьому, вказана довіреність не містить підпису керівника (директора) Товариства з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС ПОЗИКА" Гайворонської Марії Миколаївни.

Відповідно до ч.1 ст.237 ЦК України представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов`язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

У відповідності до ч.ч.2-3 ст.244 ЦК України представництво за довіреністю може ґрунтуватися на акті органу юридичної особи. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Згідно ч.ч.1, 2, 4 ст.245 ЦК України, форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених частиною четвертою цієї статті. Довіреність на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції (поштових переказів, посилок тощо) може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання.

У відповідності до ст.246 ЦК України довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Відповідно до п.2) ч.1 ст.152 ГПК України суддя відмовляє у видачі судового наказу, якщо заяву подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписано або підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано.

Таким чином, заявником не надано суду належних доказів на підтвердження повноважень Пекарчук Альони Володимирівни, оскільки надана суду довіреність у порядку передоручення не підписана уповноваженою на те особою - Гайворонською Марією Миколаївною та не оформлена у відповідності до ч.2 ст.245 ЦК України.

Крім того, заявником не надано суду доказів, що підтверджували б правовий статус Пекарчук Альони Володимирівни як особи, яка підпадає під умови самопредставництва юридичної особи.

За вказаних обставин, у суду відсутні підстави вважати, що заява про видачу судового наказу підписана особою, яка має право її підписувати.

Згідно ч.1 ст.147 ГПК України судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 148 цього Кодексу.

Відповідно до ч.3 ст.147 ГПК України заявником та боржником в наказному провадженні можуть бути юридичні особи та фізичні особи - підприємці.

Судом встановлено, що у заяві про видачу судового наказу у якості боржника заявником визначено - Фізичну особу-підприємця Лянгу Надію Миколаївну.

Проте, згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Лянга Надія Миколаївна (РНОКПП НОМЕР_1 ) припинила свою підприємницьку діяльність - 04.02.2021 (запис №2005250060001007667).

Відповідно до ч.1 ст.10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Частиною 3 ст.147 ГПК України визначено, що заявником та боржником в наказному провадженні можуть бути юридичні особи та фізичні особи - підприємці.

Таким чином, звернення із заявою про видачу судового наказу до фізичної особи - підприємця, підприємницьку діяльність якої припинено, нормами ГПК України не передбачено.

Отже, оскільки, статус Фізичної особи-підприємця боржника припинено, то, відповідно, останній не може бути боржником в наказному провадженні, а тому дана заява про видачу судового наказу не підлягає розгляду в порядку наказного провадження.

Відповідно до п.4) ч.1 ст.152 ГПК України суддя відмовляє у видачі судового наказу, якщо наявні обставини, зазначені у частині першій статті 175 цього Кодексу.

Згідно п.6) ч.1 ст.175 ГПК України суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено суб`єкта господарювання, які звернулися із позовною заявою або до яких пред`явлено позов, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

Враховуючи викладене, оскільки, статус Фізичної особи-підприємця боржника припинено, то, відповідно, останній не може бути боржником в наказному провадженні, а тому дана заява про видачу судового наказу не підлягає розгляду в порядку наказного провадження.

Суддя відмовляє у видачі судового наказу відповідно до п.4) ч.1 ст.152 ГПК України.

За приписами ч.2 ст.154 ГПК України за результатами розгляду заяви про видачу судового наказу суд видає судовий наказ або постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу.

У відповідності до ч.1 ст.153 ГПК України відмова у видачі судового наказу з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 8, 9 частини першої статті 152 цього Кодексу, не є перешкодою для повторного звернення з такою самою заявою в порядку, встановленому цим розділом, після усунення її недоліків.

Частиною 2 ст.153 ГПК України передбачено, що відмова у видачі судового наказу з підстав, передбачених пунктами 3-6 частини першої статті 152 цього Кодексу, унеможливлює повторне звернення з такою самою заявою. Заявник у цьому випадку має право звернутися з тими самими вимогами у позовному порядку.

Керуючись ч.1 ст.148, п.п.2), 4) ч.1, ч.2 ст.152, ст.ст.153, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС ПОЗИКА" у видачі судового наказу про стягнення з Фізичної особи-підприємця Лянги Надії Миколаївни заборгованості за Договором №161960-КС-003 про надання кредиту від 24.01.2021, що становить 158403,91 грн, з якої: 70000,0 грн - сума прострочених платежів по тілу кредиту; 84903,91 грн - сума прострочених платежів по процентах; 3500,0 грн - сума прострочених платежів за комісією.

Ухвала суду, у відповідності до ч.2 ст.235 Господарського процесуального кодексу України, набирає законної сили з моменту її підписання суддею (суддями).

Відповідно до п.1) ч.1 ст.255 ГПК України, ухвала про відмову у видачі судового наказу може бути оскаржена в апеляційному порядку у строки визначені ст.256 ГПК України.

Повний текст ухвали складено та підписано 01.08.2023.

Суддя М.В.Мавродієва

Часті запитання

Який тип судового документу № 112545029 ?

Документ № 112545029 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 112545029 ?

Дата ухвалення - 01.08.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 112545029 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 112545029 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 112545029, Господарський суд Миколаївської області

Судове рішення № 112545029, Господарський суд Миколаївської області було прийнято 01.08.2023. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 112545029 відноситься до справи № 915/1179/23

Це рішення відноситься до справи № 915/1179/23. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 112545028
Наступний документ : 112545031