Ухвала суду № 112452660, 27.07.2023, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Дата ухвалення
27.07.2023
Номер справи
357/2937/17
Номер документу
112452660
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 357/2937/17

1-кп/357/423/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2023 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області ускладі: головуючого -судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні, в залі судового засідання №6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, в режимі відеоконференцзв`язку обвинувальний акт у кримінальному провадженні №32017110000000014 від 15.03.2017 за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Житомир, громадянина України, з неповною середньою освітою, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, пенсіонера з інвалідністю 2 групи, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого.

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 і ч. 1 ст. 205 КК України

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_4

обвинувачений ОСОБА_3

в с т а н о в и в:

Органом досудового розслідування ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні пособництва фіктивному підприємництву, тобто створенні суб`єкту підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 і ч. 1 ст. 205 КК України за наступних обставин.

ОСОБА_3 літом 2015 року в м. Житомир вступив у попередню змову з невстановленою слідством особою, яка запропонувала останньому здійснити фіктивне підприємництво за винагороду, а саме створити суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Флорізель» в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що гр. ОСОБА_3 погодився та отримав грошову винагороду у розмірі 2 000 (дві тисячі) гривень.

Так, ОСОБА_3 згідно даних реєстраційної справи являвся засновником, керівником суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю « Флорізель» код за ЄДРПОУ 39986872 (ТОВ «Флорізель»).

Не зважаючи на те, що вказане підприємство зареєстроване в державних органах влади, як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_3 , взяв участь у його реєстрації не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої модельним статутом підприємств, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

При цьому, ОСОБА_3 та невстановленаслідством особа,розподілили міжсобою роліу спільномузлочинному плані.Так, ОСОБА_3 ,відповідно дорозробленого злочинногоплану,повинен надатисвої анкетнідані,документи,що посвідчуютьособу тапідписати документипо реєстраціїфіктивного підприємства-ТОВ «Флорізель».У своючергу,невстановлена слідствомособа відповіднодо відведеноїїй злочинноїролі,повинна підготуватидокументи необхіднідля реєстраціїпідприємства ворганах державноївлади таздійснити його державну реєстрацію, а також надати можливість іншим особам використовувати створене підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, 28 серпня 2015 року в невстановленому слідством місці в м. Біла Церква громадянин ОСОБА_3 на прохання невстановленої слідством особи за грошову винагороду підписав Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Флорізель», відповідно до якого прийнято рішення про утворення ТОВ «Флорізель», ОСОБА_3 призначено директором та уповноважено на здійснення всіх необхідних юридичних дій щодо проведення державної реєстрації товариства.

Вподальшому, ОСОБА_3 на прохання невстановлених слідством осіб за винагороду в сумі 2 000 (дві тисячі) гривень надав свої паспортні дані (серія ВН номер 658696, виданий Корольовським РВ у м. Житомирі УДМС України в Житомирській області 05 червня 2015 року), ідентифікаційний код 2889523831 з метою використання останніми суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Флорізель», як засіб ухилення від сплати податків. В свою чергу, невстановленні слідством особи 31 серпня 2015 року подали до реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області форму 1 реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи та Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Флорізель». Так, шляхом подачі форми 1 реєстраційної картки та Протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Флорізель», підписаного ОСОБА_3 , до Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області 02 вересня 2015 року було зареєстровано юридичну особу ТОВ «Флорізель» за № 13531020000007489 та присвоєно код єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій 39986872.

За результатом таких дій ОСОБА_3 , 02 вересня 2015 року проведенно державну реєстрацію ТОВ «Флорізель» у Білоцерківському міськрайонному управлінні юстиції Київської області, за адресою: м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 94.

Вчинення дій, пов`язаних з реєстрацією ТОВ «Флорізель», як засновника вказаного підприємства та директора, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити юридичної особи - ТОВ «Флорізель». Вподальшому невстановлені слідством особи отримали та використали можливість укладати від імені ОСОБА_3 , шляхом підроблення документів, господарські угоди та первинні бухгалтерські документи, що свідчили про нібито реалізацію товарів, робіт (послуг) для підприємств реального сектору економіки, чим сприяли незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та безпідставному формуванні валових витрат підприємств.

Дії ОСОБА_3 , який створив ТОВ «Флорізель» здійснювалися у порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме:

статті 81 Цивільного Кодексу України, за якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.

статті 87 Цивільного кодексу України якою встановлено:

Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом..

Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.

Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

статті 88 Цивільного кодексу України якою встановлено:

У засновницькому договорі товариства визначаються зобов`язання учасників створити товариство, порядк їх спільної діяльності щодо його створення, умови передання товариству майна учасників, якщо додаткові вимоги щодо змісту засновницького договору не встановлені цим Кодексом або іншим законом.

статті 89 Цивільного кодексу України якою встановлено:

Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.

Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

статті 56 Господарського кодексу України якою встановлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

статті 57 Господарського кодексу України якою встановлено:

Установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання.

В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формуваннямайна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.

У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачійому свогомайна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону.

Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір іпорядок утвореннястатутного таінших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

статті 57 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом.

статті 88 Господарського кодексу України якою встановлено, що учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.

статті 89 Господарського кодексу України якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом.

пункту 3 статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., відповідальність за відповідність установчих документів законодавству, несуть засновники (учасники) юридичної особи.

статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів. Частиною 4 цієї ж статті визначено, що у разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу), крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.

статті 4 Закону України «Про господарські товариства» N 1576-ХП від 19.09.1991 р. якою визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір тапорядок утвореннястатутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

27.12.2017 року ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду обвинуваченого ОСОБА_3 було оголошено в розшук.

14.06.2023 до суду надійшло повідомлення з ГУ НП в Житомирській області про встановлення місцезнаходження обвинуваченого.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес від 18 вересня 2019 року № 101-IX УКримінальному кодексі України статтю 205 виключено.

Таким чином має місце втрата чинності норми закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Після роз`яснення обвинуваченому перед виконанням вимог ст. 314 КПК України положень закону, ОСОБА_3 надав згоду на закриття кримінального провадження з підстави, передбаченоїпунктом 4-1частини першої статті 284 цього Кодексу, тобто у зв`язку з втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Прокурор вважає, що кримінальне провадження підлягає закриттю з указаної підстави.

Згідно з п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадженнязакривається вразі,якщо: 4-1) втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння;

Згідно зч.3ст.479-2КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, суд зупиняє судовий розгляд і запитує згоду обвинуваченого на закриття кримінального провадження з підстави, передбаченоїпунктом 4-1 частини першої статті 284 цього Кодексу. Суд закриває кримінальне провадження на цій підставі, якщо обвинувачений проти цього не заперечує.

За таких обставин з огляду на правову позицію обвинуваченого кримінальне провадження щодо нього слід закрити.

Процесуальні витрати у справі в сумі 1320 грн. 60 коп. віднести на рахунок держави.

На підставі викладеного, керуючись п. 4-1 ч.1 ст. 284, 284, 350, 372, 395, ч. 3 ст. 479-2 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Судову справу № 357/2937/17, 1кп/357/423/23 (кримінальне провадження № №32017110000000014 від 15.03.2017)за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 і ч. 1 ст. 205 КК України, закрити у зв`язку із втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Запобіжний захід щодо обвинуваченого не застосовувався.

Процесуальні витратив у справі в сумі 1320 грн. 60 коп. віднести на рахунок держави.

Речові докази: реєстраційні документи ТОВ «Флорізель», які зберігаються при матеріалах кримінального провадження зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Білоцерківський міськрайонний суд протягом семи днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги, ухвала набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції, якщо її не буде скасовано.

СуддяОСОБА_5

Часті запитання

Який тип судового документу № 112452660 ?

Документ № 112452660 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 112452660 ?

Дата ухвалення - 27.07.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 112452660 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 112452660 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 112452660, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Судове рішення № 112452660, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області було прийнято 27.07.2023. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 112452660 відноситься до справи № 357/2937/17

Це рішення відноситься до справи № 357/2937/17. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 112452659
Наступний документ : 112452661