Ухвала суду № 112375859, 24.07.2023, Київський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
24.07.2023
Номер справи
640/18134/18
Номер документу
112375859
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД У Х В А Л А

про прийняття адміністративної справи до провадження

24 липня 2023 року м. Київ № 640/18134/18

Суддя Київського окружного адміністративного суду Щавінський В.Р., розглянувши матеріали адміністративної справи за позовом ОСОБА_1 до Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю ОМОКС, Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромислова фірма «Агрома», Громадська організація «Ініціативні мешканці с. Чайки», про визнання протиправним та скасування рішення,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_1 звернулася до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, у якому просила визнати протиправним та скасувати рішення відповідача від 27.05.2016 №23 «Про затвердження детального плану території багатоквартирної житлової забудови з об`єктами громадського, соціально-культурного та освітнього призначення в с. Чайки».

Рішенням Київського окружного адміністративного суду від 05.12.2019 позов задоволено.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням суду, Товариство з обмеженою відповідальністю ОМОКС подало апеляційну скаргу, в якій просило скасувати рішення суду першої інстанції та прийняти нову постанову, якою у задоволенні позовних вимог відмовити, посилаючись на неповне з`ясування обставин справи, порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи.

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 03.02.2021, апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю ОМОКС задоволено. Рішення Київського окружного адміністративного суду від 05.12.2019 скасовано. Прийнято нову постанову, якою в задоволенні позову відмовлено.

Не погодившись із судовим рішенням суду апеляційної інстанції, ОСОБА_1 , Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромислова фірма «Агрома», Громадська організація «Ініціативні мешканці с. Чайки» звернулися до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просили скасувати постанову суду апеляційної інстанції, натомість, залишити в силі рішення суду першої інстанції.

Постановою Верховного Суду від 04.07.2023 касаційну скаргу ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропромислова фірма «Агрома», Громадської організації «Ініціативні мешканці с. Чайки» задоволено частково. Рішення Київського окружного адміністративного суду від 05.12.2019 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 03.02.2021 у справі №640/18134/18 скасовано, а справу направлено на новий розгляд до Київського окружного адміністративного суду.

Зазначена адміністративна справа надійшла до Київського окружного адміністративного суду та за результатами автоматизованого розподілу передана на розгляд судді Щавінському В.Р.

Як вбачається з матеріалів адміністративної справи, оскаржуване рішення суб`єкта владних повноважень містить ознаки нормативно-правового акту.

У статті 4 КАС України у чинній редакції визначено терміни «нормативно-правовий акт» та «індивідуальний акт»:

нормативно-правовий акт - акт управління (рішення) суб`єкта владних повноважень, який встановлює, змінює, припиняє (скасовує) загальні правила регулювання однотипних відносин, і який розрахований на довгострокове та неодноразове застосування;

індивідуальний акт - акт (рішення) суб`єкта владних повноважень, виданий (прийняте) на виконання владних управлінських функцій або в порядку надання адміністративних послуг, який стосується прав або інтересів визначеної в акті особи або осіб, та дія якого вичерпується його виконанням або має визначений строк.

Отже, до нормативно-правових актів відносяться прийняті уповноваженими органами акти, які встановлюють, змінюють норми права, носять загальний чи локальний характер, розраховані на невизначене коло осіб та застосовується неодноразово.

Ненормативним (індивідуальним) правовим актам притаманні наступні ознаки: а) спрямовуються на врегулювання конкретних (одиничних) актів соціальної поведінки; б) поширюються лише на персонально визначених суб`єктів; в) містять індивідуальні приписи (веління, дозволи), розраховані на врегулювання лише окремої, конкретної життєвої ситуації, тому їх юридична чинність (формальна обов`язковість) вичерпується одноразовою реалізацією; г) не передбачають повторного застосування одних і тих самих юридичних засобів; д) не мають зворотної дії в часі.

Аналогічна правова позиція щодо визначення поняття нормативно-правового акта викладена у рішеннях Конституційного Суду України від 27.12.2001 № 20-рп/2001 у справі про укази Президії Верховної Ради України щодо Компартії України, зареєстрованої 22.07.1991 (абзац перший пункту 6 мотивувальної частини), від 23.06.1997 № 2-зп у справі про акти органів Верховної Ради України (абзац четвертий пункту 1 мотивувальної частини), 16.04.2009 № 7-рп/2009 у справі про скасування актів органів місцевого самоврядування (пункт 4 мотивувальної частини).

За правилами частин другої дванадцятої статті 264 КАС України право оскаржити нормативно-правовий акт мають особи, щодо яких його застосовано, а також особи, які є суб`єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт.

Нормативно-правові акти можуть бути оскаржені до адміністративного суду протягом всього строку їх чинності.

У разі відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта суд зобов`язує відповідача опублікувати оголошення про це у виданні, в якому цей акт був або мав бути офіційно оприлюднений.

Оголошення повинно містити вимоги позивача щодо оскаржуваного акта, реквізити нормативно-правового акта, дату, час і місце судового розгляду адміністративної справи.

Оголошення має бути опубліковано не пізніш як за сім днів до підготовчого засідання, а у випадку, визначеному частиною десятою цієї статті, - у строк, визначений судом.

Якщо оголошення опубліковано своєчасно, вважається, що всі заінтересовані особи належним чином повідомлені про судовий розгляд справи. Скарги на судові рішення в цій справі заінтересованих осіб, якщо вони не брали участі у справі, залишаються без розгляду.

Адміністративна справа щодо оскарження нормативно-правових актів вирішується за правилами загального позовного провадження.

Суд може визнати нормативно-правовий акт протиправним (незаконним чи таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили) та нечинним повністю або в окремій його частині.

Якщо у процесі розгляду справи щодо нормативно-правового акта суд виявить, що інші нормативно-правові акти, прийняті відповідачем, чи їх окремі положення, крім тих, щодо яких відкрито провадження в адміністративній справі, безпосередньо впливають на прийняття рішення у справі і без визнання таких нормативно-правових актів протиправними неможливий ефективний захист прав позивача, суд визнає такі акти чи їх окремі положення протиправними в порядку, визначеному цією статтею.

Рішення суду у справах щодо оскарження нормативно-правових актів оскаржується у загальному порядку.

Правила цієї статті застосовуються також у випадках, коли питання протиправності нормативно-правового акта постало під час розгляду іншої адміністративної справи.

Наслідки визнання нормативно-правового акта протиправним та нечинним визначені у статті 265 КАС України.

Отже, для оскарження нормативно-правових актів органу місцевого самоврядування передбачена інша процедура, ніж та, що передбачена для оскарження актів індивідуальної дії.

Недотримання встановленого законом спеціального порядку розгляду спорів про визнання нечинним нормативно-правого акта є істотним порушенням процесуального права, який впливає на права та інтереси інших осіб, на яких поширюється дія нормативно-правового акта.

Відповідно до частин 1-3 статті 12 КАС України, адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 12 КАС України, умови, за яких суд має право розглядати справи у загальному або спрощеному позовному провадженні, визначаються цим Кодексом.

Разом з тим, п. 1 ч. 4 ст. 12 КАС передбачено, що виключно за правилами загального позовного провадження розглядаються справи у спорах щодо оскарження нормативно-правових актів, за винятком випадків, визначених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 173 КАС України, завданням підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу.

Враховуючи, що оскаржуване рішення суб`єкта владних повноважень містить ознаки нормативно-правового акту, а також наявність значного обсягу доказів у даній справі, суд дійшов висновку, що розгляд даної справи доцільно здійснити за правилами загального позовного провадження.

Таким чином, суд дійшов висновку про те, що адміністративна справа №640/18134/18 підлягає прийняттю до провадження судді Щавінського В.Р., для її розгляду у порядку загального позовного провадження.

Керуючись статтями 12, 194, 243, 248, 257, 260 КАС України, суд

у х в а л и в:

1. Прийняти адміністративну справу №640/18134/18 до провадження судді Київського окружного адміністративного суду Щавінського В.Р.

Справа буде розглядатися за правилами загального позовного провадження.

2. Призначити підготовче засідання на 11 жовтня 2023 року о 11:00год., яке відбуватиметься у приміщенні Київського окружного адміністративного суду (адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 2-й під`їзд, 10-й поверх).

3. Викликати для участі в судовому засіданні учасників справи (їх представників).

4. Зобов`язати Петропавлівсько-Борщагівську сільську раду Києво-Святошинського району Київської області опублікувати оголошення про це у виданні, в якому цей акт був або мав бути офіційно оприлюднений.

5. Роз`яснити Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді Києво-Святошинського району Київської області, що оголошення повинно містити вимоги позивача щодо оскаржуваного акта, реквізити нормативно-правового акта, дату, час і місце судового розгляду адміністративної справи.

Оголошення має бути опубліковано не пізніш як за сім днів до підготовчого засідання.

Доказ здійснення опублікування такого оголошення має бути наданий Петропавлівсько-Борщагівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області через канцелярію суду до дати підготовчого засідання, визначеної цією ухвалою.

6. Запропонувати відповідачу подати до суду відзив на позовну заяву протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про прийняття справи до провадження.

Роз`яснити відповідачу, що відповідно до частин 3, 4 статті 162 КАС України до відзиву мають бути додані документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин справа буде вирішена за наявними матеріалами.

7. Запропонувати позивачу протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позовну заяву подати до суду відповідь на відзив, з дотриманням вимог статті 163 КАС України.

8. Запропонувати відповідачу подати до суду заперечення щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань та аргументів протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив, з дотриманням вимог статті 164 КАС України.

9. Запропонувати третій особі, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору протягом п`яти днів з дня отримання копії позову подати до суду пояснення щодо позову або відзив на позовну заяву.

10. Запропонувати позивачу та відповідачу протягом п`яти днів з дня отримання пояснення щодо позову або відзив на позовну заяву третьої особи подати до суду відповідь на такі пояснення.

11. Звернути увагу учасників справи (їх представників), що письмові докази, які подаються до суду мають бути оформлені відповідно до вимог статті 94 КАС України, зокрема, вони подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, а якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством, зокрема, учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

12. Роз`яснити учасникам справи, що у зв`язку з неподанням до суду відзиву, відповіді на відзив, письмових пояснень та/або інших заяв/клопотань по суті справи у новій редакції, суд при вирішенні справи по суті буде брати до уваги наявні в матеріалах справи документи, які були поданні учасниками справи раніше.

13. Роз`яснити учасникам справи про можливість отримання інформації по справі, що розглядається, на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://adm.ko.court.gov.ua/sud1070/.

14. Копію ухвали суду надіслати (вручити, надати) учасникам справи (їх представникам), зокрема, шляхом направлення тексту ухвали електронною поштою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), телефонограмою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Щавінський В.Р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 112375859 ?

Документ № 112375859 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 112375859 ?

Дата ухвалення - 24.07.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 112375859 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 112375859 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.
Попередній документ : 112375858
Наступний документ : 112375860