Ухвала суду № 112292412, 18.07.2023, Закарпатський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
18.07.2023
Номер справи
260/5841/23
Номер документу
112292412
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

18 липня 2023 рокум. Ужгород№ 260/5841/23

Суддя Закарпатського окружного адміністративного суду Іванчулинець Д.В., вирішуючи питання про відкриття провадження в адміністративній справі за позовною заявою Закарпатського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (пл. Ш.Петефі, буд. 14, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, код ЄДРПОУ 13592841) до Товариства з обмеженою відповідальністю «К`лен» (вул. Лесі Українки, буд. 7, с. Ільниця, Іршавський район, Закарпатська область, 90130, код ЄДРПОУ 32482579) про стягнення адміністративно господарських санкцій, -

В С Т А Н О В И В:

13 липня 2023 року Закарпатське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (далі - позивач) звернулося з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «К`лен» (далі - відповідач), якою просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «К`лен» адміністративно-господарські санкції та пеню за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю в загальній сумі 484717,29 грн.

Відповідно до частини першої та третьої статті 171 КАС України суддя після одержання позовної заяви з`ясовує чи відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу.

Відповідно до частин третьої та четвертої статті 161 КАС України до позовної заяви додаються документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону. Позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначаються Законом України Про судовий збір від 08.07.2011 року № 3674-VI (далі по тексту Закон № 3674-VI).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону № 3674-VI судовий збір справляється, в тому числі, за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством.

Відповідно до статті 4 Закону № 3674-VI судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

У відповідності пункту 1 частини третьої статті 4 Закону № 3674-VI, ставки судового збору встановлюються у таких розмірах, зокрема: за подання до адміністративного суду адміністративного позову, а саме: 1) майнового характеру, який подано: а) суб`єктом владних повноважень, юридичною особою - 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, б) фізичною особою або фізичною особою - підприємцем - 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" станом на 01.01.2023 року встановлено розмір прожиткового мінімуму працездатних осіб у сумі 2 684,00 грн.

Як вбачається з позовної заяви, позивачем заявлено одну вимогу майнового характеру в загальній сумі 484717,29 грн., таким чином, позивачеві слід сплатити судовий збір у сумі 7270,76 грн.

Судом встановлено, що позивачем не додано до позовної заяви документу про сплату судового збору.

Разом з тим, прохальною частиною позовної заяви позивач просить відстрочити сплату судового збору за подання даного позову до вирішення справи по суті, мотивуючи тим, що для реалізації повноважень Фонду передбачено відповідний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів, проте, у зв`язку з воєнним станом в державі, має місце значний дефіцит державного бюджету, що зумовлює недостатність коштів для сплати судового збору Фондом, попри те, що позивач зобов`язаний виконувати вищезазначені функції. Доказом відсутності достатніх коштів на рахунках відділення за напрямком фінансування Судовий збір КЕКВ 2800 є виписка по рахунку, яка додана до матеріалів позовної заяви.

З цього приводу суд зазначає, що відповідно до частини першої статі 133 КАС України, суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати судових витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату судових витрат на визначений строк.

Згідно із статтею 8 Закону України № 3674-VI враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов: 1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або 2) позивачами є: а) військовослужбовці; б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів; в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда; г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім`ї; ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або 3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров`ю. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

З наведеного вбачається, що якщо майновий стан особи не дає можливості оплатити судові витрати, суд на свій розсуд за клопотанням особи може прийняти одне з таких рішень: зменшити розмір належних до оплати судових витрат; звільнити особу від оплати судових витрат повністю або частково; відстрочити оплату судових витрат на визначений строк; розстрочити оплату судових витрат на визначений строк.

Суд зауважує, що відстрочення сплати судового збору (звільнення від сплати судового збору, розстрочення його сплати або зменшення його розміру) з підстав, передбачених статтею 133 КАС України, статтею 8 Закону України № 3674-VI, є прерогативою суду, який вирішує питання відкриття провадження (прийняття заяви, скарги тощо).

Зазначена норма є диспозитивною і встановлює не обов`язок, а право суду на власний розсуд відстрочити позивачу сплату судового збору.

Виходячи з наведених позивачем обставин, вважає можливим відстрочити сплату судового збору на строк до 20 днів з дня відкриття провадження в даній справі.

В іншій частині підстав для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлені КАС України, відсутні.

Відповідно до частини дев`ятої статті 171 КАС України, про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу.

У відповідності до пункту 8 частини дев`ятої статті 171 КАС України, в ухвалі про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу в якій зазначається, зокрема, строк для подання відповідачем відзиву на позов.

Питання щодо подання учасниками справи відповіді на відзив, заперечення, якщо справа розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, то такий строк встановлюється судом в ухвалі про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі, що визначено пунктом 9 частиною дев`ятою статті 171 КАС України.

У відповідності до статті 175 КАС України, відповідач наділений правом надіслання суду відзиву на позовну заяву разом із всіма письмовими та електронними доказами (які можливо доставити до суду) висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Згідно з частинами першою-третьою статті 257 КАС України за правилами спрощеного позовного провадження розглядаються справи незначної складності.

За правилами спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ зазначених у частині четвертій цієї статті.

За приписами частини п`ятої статті 262 КАС України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом ) сторін.

Частиною восьмою цієї норми визначено, що при розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи із повідомленням (викликом) учасників справи також заслуховує їхня пояснення. Судові дебати не проводяться.

Відповідно до приписів статей 12, 257, 262 КАС України та враховуючи характер спірних правовідносин, спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Враховуючи характер спірних правовідносин, склад учасників та предмет доказування, суддя приходить до висновку про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін

Згідно частини другої статті 73 КАС України предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не визначено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього (частина друга статті 94 КАС України).

Відповідно до частини восьмої статті 80 КАС України у випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом.

Відповідно до частини дев`ятою статті 80 КАС України у разі неподання суб`єктом владних повноважень витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду .

Враховуючи вищенаведене, суд вважає за необхідне витребувати від позивача докази надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідачу копії позовної заяви з додатками; інформації з Пенсійного фонду України про створення Товариством з обмеженою відповідальністю «К`лен» робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю та інформації необхідної для обчислення кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю Товариством з обмеженою відповідальністю «К`лен»; докази, які слугували підставою для розрахунку сум адміністративного господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв`язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за 2022 рік; доказ надіслання розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв`язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за попередній рік, обчислених та направлених відповідачу відповідно до статті 19 цього Закону № 875-XII та форму звітності № 10-ПОІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю", яка подана Товариством з обмеженою відповідальністю «К`лен».

Керуючись статтями 73, 79, 80, 94, 171, 248, 257, 260, 262 КАС України, суд

У Х В А Л И В:

1. Клопотання позивача про відстрочення сплати судового збору задовольнити частково.

2. Відстрочити позивачу сплату судового збору на 20 днів з дня відкриття провадження в даній справі.

3. Відкрити провадження у адміністративній справі.

4. Розгляд справи провести за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (без виклику) сторін.

5. Встановити Відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву - протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження. Відповідно до вимог ч. 3, 4 ст. 162 КАС України, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи. До відзиву додаються документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 6 ст. 162 КАС України).

6. Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву (ч. 7 ст. 262, ч.1 ст. 259 КАС України).

7. Витребувати від Закарпатського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю:

- докази надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідачу копії позовної заяви з додатками;

- інформації з Пенсійного фонду України про створення Товариством з обмеженою відповідальністю «К`лен» робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю та інформації необхідної для обчислення кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю Товариством з обмеженою відповідальністю «К`лен»;

- докази, які слугували підставою для розрахунку сум адміністративного господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв`язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за 2022 рік;

- доказ надіслання розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв`язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за попередній рік, обчислених та направлених відповідачу відповідно до статті 19 цього Закону № 875-XII;

- форму звітності № 10-ПОІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю", яка подана Товариством з обмеженою відповідальністю «К`лен».

8. Витребувані судом докази подати Закарпатському окружному адміністративному суду за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Загорська, буд. 30, 88000 - до 07 серпня 2023 року.

9. Ухвалу направити учасникам справи.

10. З інформацією по справі учасники можуть ознайомитися за веб-адресою: http://adm.zk.court.gov.ua на офіційному веб-порталі судової влади.

11. Справу буде розглянуто суддею Іванчулинець Д.В. одноособово.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

СуддяД.В. Іванчулинець

Часті запитання

Який тип судового документу № 112292412 ?

Документ № 112292412 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 112292412 ?

Дата ухвалення - 18.07.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 112292412 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 112292412 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 112292412, Закарпатський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 112292412, Закарпатський окружний адміністративний суд було прийнято 18.07.2023. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 112292412 відноситься до справи № 260/5841/23

Це рішення відноситься до справи № 260/5841/23. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 112292411
Наступний документ : 112292413