Ухвала суду № 111091455, 23.05.2023, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
23.05.2023
Номер справи
904/3343/13
Номер документу
111091455
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

за результатами розгляду заяви про грошові вимоги до боржника

23.05.2023м. ДніпроСправа № 904/3343/13

за заявою Акціонерного товариства "УкрСиббанк" (м. Київ)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогрес-Агро" (52651, Дніпропетровська область, Васильківський район, село Хуторо-Чаплине; ідентифікаційний код 33002235)

про визнання грошових вимог

Суддя Примак С.А.

при секретарі судового засідання Балійчук М.В.

За участі представників сторін:

від кредитора: не з`явився

від ліквідатора: не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогрес-Агро" перебуває на стадії ліквідації.

До господарського суду 15.07.2013 від Акціонерного товариства "УкрСиббанк" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогрес-Агро" на суму у загальному розмірі 327 354, 43 грн.

Ухвалою господарського суду від 19.07.2013 прийнято заяву Акціонерного товариства "УкрСиббанк" про грошові вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогрес-Агро" по справі про банкрутство №904/3343/13 у розмірі 327 354,45 грн та призначено їх до розгляду у попередньому засіданні.

Ухвалою господарського суду від 08.10.2013 затверджено реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогрес-Агро" зокрема і з вимогами Акціонерне товариство "УкрСиббанк" на суму 172 797,06 грн. - 4 черга задоволення; 153 410,37 грн. - 6 черга задоволення; 1 147,00 грн. - 1 черга задоволення.

До господарського суду 24.10.2013 від Акціонерного товариства "УкрСиббанк" надійшла заява №26-52-2016 від 23.10.2013 про уточнення вимог до боржника (вх. суду №1852/13 від 24.10.2013), відповідно до якої кредитор просить суд визнати уточнені вимоги Акціонерного товариства "УкрСиббанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогрес-Агро" на загальну суму 103 880,43 грн.

Ухвалою господарського суду від 14.07.2022 призначено розгляд уточнених грошових вимог АТ "УкрСиббанк" у судовому засіданні на 20.10.2022, зобов`язавши ліквідатора надати до господарського суду повідомлення про результати розгляду даних грошових вимог кредитора.

У зв`язку із тимчасовою непрацездатністю (лікарняним) судді Примака С.А., судове засідання призначене на 20.10.2022 не відбулося.

Ухвалою господарського суду від 01.11.2022 призначено розгляд уточнених грошових вимог Акціонерного товариства "УкрСиббанк" у судовому засіданні на 24.11.2022.

Ухвалою господарського суду від 24.11.2022 відкладено розгляд уточнених грошових вимог Акціонерного товариства "УкрСиббанк" у судовому засіданні на 09.02.2023.

Ухвалою господарського суду від 09.02.2023 відкладено розгляд уточнених грошових вимог Акціонерного товариства "УкрСиббанк" у судовому засіданні на 28.03.2023.

Ухвалою господарського суду від 28.03.2022 відкладено розгляд уточнених грошових вимог Акціонерного товариства "УкрСиббанк" у судовому засіданні на 23.05.2023.

У судове засідання 23.05.2023 повноважні представники сторін не з`явилися. Про дату, час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Суд, розглянувши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується заява, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів грошових вимог, 15.06.2013 Акціонерне товариство "УкрСиббанк" звернулося до господарського суду з заявою №30-11/2923 від 11.07.2013 про визнання грошових вимог до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогрес-Агро".

Вказана заява обґрунтована наявністю боргу боржника перед банком за кредитним договором №11372924000 від 17.07.2008, зі змінами внесеними до нього додатковими угодами №1 від 31.07.2009 та №2 від 03.08.2009.

Безмірність вимог Акціонерне товариство "УкрСиббанк" підтверджується рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 16.11.2010 у справі №17/320-10.

Між тим, 24.10.2013 від Акціонерне товариство "УкрСиббанк" надійшла заява Акціонерного товариства "УкрСиббанк" №26-52-2016 від 23.10.2013 відповідно до якої Акціонерне товариство "УкрСиббанк" у зв`язку з частковим погашенням заборгованості просить суд визнати уточнені грошові вимоги Акціонерне товариство "УкрСиббанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогрес-Агро" на загальну суму 103 880,43 грн, з яких: 2 385,99 грн - заборгованості за кредитом, 87 600,21 грн - заборгованості по процентам за користування кредитом, 6 319,93 грн - пені за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом та 7 574,30 грн - пені за несвоєчасне погашення заборгованості по процентам за користування кредитом.

Згідно із частиною 4 статті 75 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно із статтею 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Частинами 2 та 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд прийшов до висновку про необхідність визнання грошових вимог Акціонерного товариства "УкрСиббанк" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогрес-Агро" за заявою №30-11/2923 від 11.07.2013 з урахуванням уточненої заяви №26-52-2016 від 23.10.2013 на суму 89 986,20 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів та 13 894,23 - 6 черга задоволення вимог кредиторів.

На підставі викладеного, керуючись статтею, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Акціонерного товариства "УкрСиббанк" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогрес-Агро" за заявою №30-11/2923 від 11.07.2013 з урахуванням уточненої заяви №26-52-2016 від 23.10.2013 на суму 89 986,20 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів та 13 894,23 - 6 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду.

Суддя С.А. Примак

Часті запитання

Який тип судового документу № 111091455 ?

Документ № 111091455 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 111091455 ?

Дата ухвалення - 23.05.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 111091455 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 111091455 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 111091455, Господарський суд Дніпропетровської області

Судове рішення № 111091455, Господарський суд Дніпропетровської області було прийнято 23.05.2023. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 111091455 відноситься до справи № 904/3343/13

Це рішення відноситься до справи № 904/3343/13. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 111091454
Наступний документ : 111091456