Ухвала суду № 108535936, 23.01.2023, Полтавський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
23.01.2023
Номер справи
440/234/23
Номер документу
108535936
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження в адміністративній справі

23 січня 2023 рокум. ПолтаваСправа № 440/234/23

Суддя Полтавського окружного адміністративного суду Клочко К.І., перевіривши матеріали адміністративного позову ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) до Головного управління Національної поліції в Полтавській області про визнання протиправним та скасування наказу,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 звернувся до Полтавського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Головного управління Національної поліції в Полтавській області про визнання протиправним та скасування наказу, а саме просить:

- визнати протиправним та скасувати пункт 7 наказу Головного управління Національної поліції в Полтавської області від 28.11.2022 №1551 "Про неналежне виконання службових обов`язків, притягнення до відповідальності та зменшення розміру премії ".

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 09 січня 2023 року по справі 440/234/23 позовну заяву ОСОБА_1 залишено без руху, у зв`язку з невідповідністю її вимогам статей 160, 161 Кодексу адміністративного судочинства України.

11 січня 2023 року позивач надав до суду документи, чим усунув недоліки позовної заяви, визначені ухвалою суду від 09 січня 2023 року.

У позовній заяві наявне клопотання про поновлення строку звернення до суду з цим позовом.

Мотивуючи наявність поважних причин пропуску строку звернення до суду з цим позовом позивач звертав увагу на те, що він був ознайомлений з наказом Головного управління Національної поліції в Полтавської області від 28.11.2022 №1551 "Про неналежне виконання службових обов`язків, притягнення до відповідальності та зменшення розміру премії " лише 13 грудня 2022 року. Крім того, зазначає, що підготування позову вимагає належного опрацювання наказу та висновку службового розслідування, які направлені відповідачем 28 грудня 2022 року, що підтверджується листом №24/117-Аз від 28 грудня 2022 року.

Згідно з частиною першою статті 122 КАС України позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

У силу частини п`ятої зазначеної статті, для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк.

Відповідно до частини першої статті 121 КАС України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними.

Оцінивши повідомлені позивачем обставини суддя визнав їх достатніми для висновку про наявність поважних причин пропуску строку звернення до суду з цим позовом, а тому клопотання позивача про поновлення зазначеного строку належить задовольнити.

Отже, адміністративний позов відповідає вимогам статей 160, 161, 172 Кодексу адміністративного судочинства України, поданий особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність, належить розглядати у порядку адміністративного судочинства та підсудний Полтавському окружному адміністративному суду, а також поданий у строк, встановлений законом.

Підстави для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду або відмови у відкритті провадження на даній стадії відсутні.

У позовній заяві наявне клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Розглянувши вищезазначене клопотання. суд зазначає наступне.

Відповідно до частини першої статті 260 Кодексу адміністративного судочинства України питання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Частиною першою статті 257 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що за правилами спрощеного позовного провадження розглядаються справи незначної складності, а пунктом 1 частини шостої статті 12 цього Кодексу - що, справою незначної складності, є прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби, окрім справ, в яких позивачами є службові особи, які у значенні Закону України "Про запобігання корупції" займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Особливості розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження врегульовані статтею 262 Кодексу адміністративного судочинства України, згідно з частиною п`ятою якої суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше.

Частиною 6 статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що суд може відмовити в задоволенні клопотання сторони про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін: 1) у випадках, визначених статтею 263 цього Кодексу; 2) якщо характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі незначної складності не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи.

Позивач у поданому клопотанні не просить про забезпечення додаткових доказів, виклик свідків, призначення у справі експертиз чи вжиття судом інших дій, для вчинення яких необхідним було б проведення розгляду справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Суд зауважує, що дослідження доказів і письмових пояснень, викладених у заявах по суті справи, є обов`язком суду в силу приписів частини восьмої статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України. Однак, наведене не означає необхідності розгляду справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін, адже відповідні дії суд має вчинити і під час розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Враховуючи критерії, визначені частиною 3 статті 257 Кодексу адміністративного судочинства України, характер спірних правовідносин, предмет доказування та склад учасників, які не вимагають проведення підготовчого провадження або судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи, суд дійшов висновку, що зазначена справа є справою незначної складності, не підпадає під винятки, передбачені частиною 4 статті 257 Кодексу адміністративного судочинства України, а тому відповідно до пункту 1 частини 6 статті 12, з урахуванням положень статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України, має бути розглянута за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

З цих підстав, суд залишає клопотання позивача про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін без задоволення.

Згідно з частиною четвертою статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Частиною третьою статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Частиною третьою статті 80 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

На підставі викладеного, керуючись статтями 9, 77, 80, 171, 257, 260, пунктом 5 частини статті 294, Кодексу адміністративного судочинства України,

У Х В А Л И В:

Визнати поважними причини пропуску строку звернення до адміністративного суду та поновити позивачу пропущений строк звернення до адміністративного суду з позовом у справі № 440/234/23.

Клопотання ОСОБА_1 про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін залишити без задоволення.

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі 440/234/23 за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Національної поліції в Полтавській області визнання протиправним та скасування наказу.

Розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін (у письмовому провадженні).

Надати відповідачам строк - п`ять днів з дня вручення ухвали, для подання заперечень проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Визначити відповідачам п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву разом з усіма доказами, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, та документами, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього документів іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Роз`яснити, що у разі ненадання відповідачами відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішуватиме справу за наявними матеріалами, а неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову в силу частини четвертої статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України.

Витребувати від відповідача:

- всі документи, які стали підставою для прийняття оскаржуваного наказу Головного управління Національної поліції в Полтавської області від 28.11.2022 №1551 "Про неналежне виконання службових обов`язків, притягнення до відповідальності та зменшення розміру премії ", в частині, що стосується позову.

Повідомити учасників справи, що:

письмові докази, які подаються до суду, повинні бути оформлені відповідно до вимог статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України;

у разі невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству, суд, відповідно до статті 149 Кодексу адміністративного судочинства України, може застосувати заходи процесуального примусу;

вони можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, веб-адреса сторінки: http://court.gov.ua/fair/sud1670/.

Відповідно до частини одинадцятої статті 44 Кодексу адміністративного судочинства України надати позивачу дозвіл на подання в паперовій формі заяв по суті справи, клопотань та письмових доказів.

Копію ухвали про відкриття провадження у справі надіслати сторонам.

Надіслати відповідачу копію позовної заяви з додатками.

Роз`яснити учасникам процесу, що судом у відповідності до частини першої статті 144 Кодексу адміністративного судочинства України з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства вчинюються заходи процесуального примусу, визначені статтею 145 Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

СуддяК.І. Клочко

Часті запитання

Який тип судового документу № 108535936 ?

Документ № 108535936 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 108535936 ?

Дата ухвалення - 23.01.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 108535936 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 108535936 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 108535936, Полтавський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 108535936, Полтавський окружний адміністративний суд було прийнято 23.01.2023. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.

Судове рішення № 108535936 відноситься до справи № 440/234/23

Це рішення відноситься до справи № 440/234/23. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 108535934
Наступний документ : 108535937