Рішення № 108365568, 11.01.2023, Чернігівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
11.01.2023
Номер справи
620/6639/22
Номер документу
108365568
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2023 року м.ЧернігівСправа № 620/6639/22

Чернігівський окружний адміністративний суд у складі судді Падій В.В., розглянувши, за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи, справу за адміністративним позовом Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 до Чернігівської митниці про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення,

У С Т А Н О В И В:

Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Чернігівської митниці, в якому просить:

-визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення (форма «Р») №00000501119 від 09 грудня 2021 року.

Обґрунтовуючи вимоги, позивач вказує на порушення відповідачем у спірних правовідносинах чинного законодавства України на момент їх виникнення, що стало підставою для його звернення до суду.

Ухвалою судді Чернігівського окружного адміністративного суду Падій В.В. від 07.11.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи.

Представник відповідача подав відзив, в якому зазначив, що при перевірці документів, зокрема Сертифікату відповідності товару, поданих позивачем для митного оформлення за митною декларацією № UA102030/2020/636427 встановлено, що останній не є підтвердженням відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, що виключає можливість звільнення позивача від оподаткування. Вказані обставини слугували підставою для винесення спірного рішення.

Судове засідання здійснювалося в порядку, передбаченому статтею 262 КАС України.

Розглянувши подані документи і матеріали, з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позов підлягає задоволенню повністю з наступних підстав.

07.07.2020 уповноваженою особою позивача до Чернігівської митниці подана митна декларація типу «ІМ 40 АА» № UA102030/2020/636427 для митного оформлення товару: «Апаратура для ультразвукового сканування призначена для медичного використання, бувша у вжитку: - портативний ультразвуковий апарат MINDRAY M7 S/N NW32002777, 2014 року випуску 1 шт. Поставляється в розібраному стані для зручності транспортування: лінійний зонд Mindray S/N MLV 31105457, портфель. Торгівельна марка: Mindray. Країна виробництва: CN».

В графі 44 митної декларації від 07.07.2020 № UA102030/2020/636427 ФОП ОСОБА_1 зазначено документ за кодом «9907» (документи про відповідність, передбачені технічними регламентами на медичні вироби) від 25.01.2017 № SU-07200.01 декларація відповідності, надана під цілковиту відповідальність виробника Mindray LTD (Suzhou) Co, Ltd, яка засвідчує відповідність товару класу потенційного ризику застосування пристрою «Клас IIb» та наступним положенням: Директива Ради ЄС:93/42/ЄЕС (Директива про медичні прилади); Директива 2011/65/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 08.06.2011 про обмежене використання певних небезпечних речовин в електричному обладнанні.

Також у графі 44 зазначено документ за кодом «0002» (сертифікат відповідності) від 06.07.2020 № UA.PN.104.0549-20, виданий органом із сертифікації ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації», 61072, м. Харків, пр-т. Науки, буд. 48А, літ І-ІІ (ЄДРПОУ - 37365857) ФОП ОСОБА_1 щодо підтвердження відповідності поданого до оформлення товару національному стандарту ДСТУ EN 60601-1-1:2015 п. 8.4, 8.6.7, 8.6.8, 8.7, 8.8.4, 8.11.6 (позначення ДСТУ EN 60601-1-1:2015, назва: Система ультразвукова діагностична MINDRAY M7. Термін дії сертифіката відповідності зазначено з 06.07.2020 до 05.07.2021).

Наказом Чернігівської митниці від 08.11.2021 № 262 призначено проведення документальної невиїзної перевірки фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 щодо дотримання вимог законодавства України щодо правильності визначення бази оподаткування, своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів за митною декларацією від 07.07.2020 № UA102030/2020/636427 (а.с. 78).

За результатами перевірки Чернігівською митницею складено акт від 24.11.2021 № 25/7.11-19-12/ НОМЕР_1 (а.с. 8-17).

У висновку акту перевірки від 24.11.2021 № 25/7.11-19-12/ НОМЕР_1 вказано, що ФОП ОСОБА_1 допущено умисне порушення вимог підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України, абзацу 2 пункту 9 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753, пункту 2 статті 28 Закону України від 15.01.2015 № 124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», в результаті чого занижено податкове зобов`язання зі сплати ПДВ за митною декларацією від 07.07.2020 № UA102030/2020/636427 на суму 31951,50 грн.

На підставі акта перевірки від 24.11.2021 № 25/7.11-19-12/ НОМЕР_1 , за встановлені вище порушення, відповідачем винесено податкове повідомлення-рішення від 09.12.2021 № 00000501119 за платежем «податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів» на суму 31951,50 грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями на суму 15975,75 грн.

Вважаючи оскаржуване рішення протиправними, позивач звернувся до адміністративного суду з даним адміністративним позовом.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд враховує таке.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України (далі ПК України) ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах: а)20 відсотків; б)0 відсотків; в) 7 відсотків по операціях з: постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні; постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров`я.

Законом України від 02квітня 2020 року №540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечені і я додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» внесено зміни доПК України, зокрема, у розділі XX «Перехідні положення» підрозділ 2 пункту 71 викладено в такій редакції «Тимчасове, на період, що закінчується останнім календарним днем місяця, в якому завершується дія карантину, звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України та/або операцій з постачання на митній території України товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України. Постачання на митній території України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

У разі здійснення операцій, звільнених відповідно до цього пункту, положення пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу та положення статті 199 цього Кодексу не застосовуються щодо таких операцій.

Норми цього пункту застосовуються до операцій, здійснених починаючи з 17 березня 2020 року".

Перелік товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 224.

Норми пункту 71 підрозділу 2 розділу XX ПК України застосовуються до операцій з постачання товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), включених до Переліку № 224, здійснених в період, починаючи з 17 березня 2020 року, і до останнього числа місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Відповідно до Переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби COVID-19-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 224 (у редакції, що діяла на час митного оформлення)(далі - Перелік), код товару згідно УКТЗЕД 9018 12 00 00 внесений до таблиці «Медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» під найменуванням «Апарат УЗД з набором датчиків».

Згідно з приміткою 1 до Переліку коди згідно з УКТЗЕД наводяться у цьому переліку довідково. Основною підставою для звільнення від оподаткування податком на додану вартість товарів, що ввозяться на митну територію України, є відповідність таких товарів назві товару (медичного виробу, основного компонента), міжнародному непатентованому найменуванню (назві) лікарського засобу, які зазначені в Переліку.

Відповідно до примітки 3 до Переліку для віднесення товарів, зазначених у розділі «Медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», до товарів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування на додану вартість, повинно бути:

- подано декларацію про відповідність та нанесено на товар або на його упаковку, а також на супровідні документи, якщо такі документи передбачені відповідним технічним регламентом, знак відповідності технічним регламентам згідно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у Технічному регламенті щодо медичних виробів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753, Технічному регламенті щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 754, Технічному регламенті щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 755, Технічному регламенті засобів індивідуального захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761;

- або подано повідомлення Міністерства охорони здоров`я про введення в обіг та/або експлуатацію медичних виробів (медичних виробів для діагностики in vitro, активних медичних виробів, які імплантують), стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, або повідомлення Державної служби з питань праці про введення в обіг засобів індивідуального захисту, стосовно яких не виконаю вимоги технічних регламентів.

Отже наведеною нормою визначено альтернативне право подання документів для звільнення від оподаткування.

У свою чергу положеннями частини першої статті 1 Закону України від 15.01.2015 № 124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (із змінами)визначено, що документ про відповідність це декларація (в тому числі декларація про відповідність), протокол (у тому числі протокол випробувань), звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності) або будь-який інший документ, що підтверджує виконання визначених вимог, які стосуються об`єкта оцінки відповідності. Орган з оцінки відповідності - орган (підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ), що здійснює діяльність з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування. Оцінка відповідності - процес доведення того, що задані вимоги, які стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконані. Підтвердження відповідності - видача документа про відповідність, яка ґрунтується на прийнятому після критичного огляду рішенні про те, що виконаннязаданихвимог було доведене.

Як встановив суд, 07.07.2020 уповноваженою особою позивача до Чернігівської митниці подана митна декларація типу «ІМ 40 АА» № UA102030/2020/636427 для митного оформлення товару: «Апаратура для ультразвукового сканування призначена для медичного використання, бувша у вжитку: - портативний ультразвуковий апарат MINDRAY M7 S/N NW32002777, 2014 року випуску 1 шт. Поставляється в розібраному стані для зручності транспортування: лінійний зонд Mindray S/N MLV 31105457, портфель. Торгівельна марка: Mindray. Країна виробництва: CN».

В графі 44 митної декларації від 07.07.2020 № UA102030/2020/636427 ФОП ОСОБА_1 зазначено документ за кодом «9907» (документи про відповідність, передбачені технічними регламентами на медичні вироби) від 25.01.2017 № SU-07200.01 декларація відповідності, надана під цілковиту відповідальність виробника Mindray LTD (Suzhou) Co, Ltd, яка засвідчує відповідність товару класу потенційного ризику застосування пристрою «Клас IIb» та наступним положенням: Директива Ради ЄС:93/42/ЄЕС (Директива про медичні прилади); Директива 2011/65/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 08.06.2011 про обмежене використання певних небезпечних речовин в електричному обладнанні.

Також у графі 44 зазначено документ за кодом «0002» (сертифікат відповідності) від 06.07.2020 № UA.PN.104.0549-20, виданий органом із сертифікації ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації», 61072, м. Харків, пр-т. Науки, буд. 48А, літ І-ІІ (ЄДРПОУ - 37365857) ФОП ОСОБА_1 щодо підтвердження відповідності поданого до оформлення товару національному стандарту ДСТУ EN 60601-1-1:2015 п. 8.4, 8.6.7, 8.6.8, 8.7, 8.8.4, 8.11.6 (позначення ДСТУ EN 60601-1-1:2015, назва: Система ультразвукова діагностична MINDRAY M7. Термін дії сертифіката відповідності зазначено з 06.07.2020 до 05.07.2021).

Як встановлено судом зазначений сертифікат позивач надав митному органу як належне підтвердження відповідності ввезених товарів вимогам/нормам українських стандартів.

Таким чином позивач в повній мірі виконав покладений на нього Законом обов`язок щодо доведення відповідності спірного товару Технічному регламенту щодо медичних виробів, надавши виданий уповноваженим органом підтверджуючий документ.

Натомість на звернення відповідача до ТОВ ''Харківський незалежний центр сертифікації'', Північною митницею Держмитслужби отримано відповідь від 17.03.2021 № 182/406, в якій зокрема зазначено, що сертифікат від 06.07.2020 № UA.PN.104.0549-20 не є дійсним підтвердженням відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів (а.с. 61).

Проте більше ніж через рік після завершення процедури митного оформлення товарів, коли ввезене обладнання вже було встановлене у медичному закладі, введено у експлуатацію та працювало на користь громадян України, на звернення Чернігівської митниці від ТОВ ''Харківський незалежний центр сертифікації'', отримано відповіді про те, що виданий ним Сертифікат начебто не є дійсним підтвердженням відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів на думку суду не підтверджує висновки відповідача про умисні дії позивача направлені виключно на ухилення від сплати податків при митному оформленні ввезеного ним обладнання.

Суд критично ставиться до відповідного листа, оскільки з останнього не зрозуміло, що ж тоді підтверджує зазначений Сертифікат, на підтвердження чого зазначений уповноважений орган їх видав позивачу, а митний орган в подальшому прийняв.

В матеріалах справи відсутні будь-які докази, що Сертифікат ТОВ ''Харківський незалежний центр сертифікації'' визнаний недійсним.

Суд також зазначає, що Законом України від 15.01.2015 № 124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» на позивача не покладено обов`язок чи необхідність перевіряти законність відповідності вимогам Технічного регламенту медичних виробів і, відповідно, відповідальність, оскільки це покладено виключно на орган з оцінки відповідності.

Протеконтролюючим органом дана обставина не була взята до уваги.

При цьому судом встановлено, що висновки відповідача про умисне порушення позивачем вимог податкового є протиправними та спростовуються матеріалами справи.

Відповідно до положень статті 109 ПК України податковим правопорушенням є протиправне, винне (у випадках, прямо передбачених цим Кодексом) діяння (дія чи бездіяльність) платника податку (в тому числі осіб, прирівняних до нього), контролюючих органів та/або їх посадових (службових) осіб, інших суб`єктів у випадках, прямо передбачених цим Кодексом. Діяння вважаються вчиненими умисно, якщо існують доведені контролюючим органом обставини, які свідчать, що платник податків удавано, цілеспрямовано створив умови, які не можуть мати іншої мети, крім як невиконання або неналежне виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Частиною другою статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод визначено, що кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено згідно із законом.

Європейським судом з прав людини у рішенні від 23 липня 2002 року «Справа «Компанія «Вестберґатаксі Актіеболаґ» та Вуліч проти Швеції» зазначено, що загальний характер правових норм, які регулюють питання податкових штрафів, та мета стягнення, яке має водночас і запобіжний, і каральний характер, з достатньою очевидністю вказують на те, що - для цілей статті 6 Конвенції - заявники обвинувачувалися в кримінальному правопорушенні.

Отже, у справі «Компанія «Вестберґатаксі Актіеболаґ» та Вуліч проти Швеції» було застосовано третій критерій тесту Енгеля для визначення випадків, коли йдеться про кримінальне обвинувачення, у розумінні Конвенції, а саме - критерій правових наслідків для адресата.

Таким чином Європейський суд з прав людини розцінює податкові правопорушення, як різновид кримінального обвинувачення для цілей застосування Конвенції.

З вищенаведеного, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, слід зробити висновок про те, що притягнення платника до відповідальності можливе лише за наявності його вини. У свою чергу, відсутність вини платника податків, як необхідної складової податкового правопорушення, обумовлює протиправність зобов`язань оскаржуваним податковим повідомленням-рішенням.

Проте доказів, які свідчать, що платник податків удавано, цілеспрямовано створив умови, які не можуть мати іншої мети, крім як невиконання або неналежне виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, в матеріалах справи відсутні.

Отже враховуючи вищевикладене та те, що позивачем були вчинені дії з метою надання Чернігівській митниці відповідних документів на підтвердження звільнення від оподаткування товару за митною декларацією від 07.07.2020 № UA102030/2020/636427, а відповідач, в свою чергу, не надав доказів на підтвердження встановлення вини позивача, суд дійшов висновку, що підстави для визначення грошового зобов`язання за платежем податку на додану вартість з товарів, ввезених на територію України суб`єктом господарювання та для винесення оскаржуваного податкового повідомлення-рішення відсутні, тому позовні вимоги підлягають задоволенню повністю.

При вирішенні даної справи суд враховує, що згідно пункту 41 висновку №11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Європи щодо якості судових рішень обов`язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент захисту на підтримку кожної підстави захисту. Обсяг цього обов`язку може змінюватися залежно від характеру рішення. Слід зазначити, що згідно практики Європейського суду з прав людини та зокрема, рішення у справі "Серявін та інші проти України" від 10 лютого 2010 року, заява 4909/04, відповідно до п. 58 якого суд повторює, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" від 9 грудня 1994 року, серія A, №303-A, п.29).

На переконання суду, питання, які можуть вплинути на результат розгляду даної справи, судом було розглянуто та надано їм оцінку у повній мірі.

Вирішуючи питання про розподіл між сторонами судових витрат, суд, керуючись положеннями статті 139 КАС України, враховуючи задоволення позову повністю, вважає за необхідне стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Чернігівської митниці на користь позивача судовий збір у сумі 992,40 грн

Керуючись ст. ст.139, 227, 241-243, 246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення (форма «Р») №00000501119 від 09 грудня 2021 року.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Чернігівської митниці на користь фізичної-особи підприємця ОСОБА_1 судовий збір в розмірі 992 (дев`ятсот дев`яносто дві) грн 40 коп.

Рішення суду набирає законної сили в строк і порядку, передбачені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України.

Рішення суду може бути оскаржено до Шостого апеляційного адміністративного суду за правилами, встановленими статтями 293, 295 - 297 та підпунктом 15.5 пункту 15 Розділу VII «Перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України, шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення.

Позивач: Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ).

Відповідач: Чернігівська митниця (пр-т. Перемоги, буд. 6, м. Чернігів, 14017, код ЄДРПОУ ВП- 43985581).

Суддя В.В. Падій

Часті запитання

Який тип судового документу № 108365568 ?

Документ № 108365568 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 108365568 ?

Дата ухвалення - 11.01.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 108365568 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 108365568 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 108365568, Чернігівський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 108365568, Чернігівський окружний адміністративний суд було прийнято 11.01.2023. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 108365568 відноситься до справи № 620/6639/22

Це рішення відноситься до справи № 620/6639/22. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 108365566
Наступний документ : 108365569