Ухвала суду № 108188982, 07.07.2022, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
07.07.2022
Номер справи
761/19364/19
Номер документу
108188982
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/19364/19

Провадження № 1-кп/761/807/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва кримінальне провадження №32019100000000131 від 14 лютого 2019 року по обвинуваченню

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Якутськ Російської Федерації, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Обвинувальний акт з додатками відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.366 КК України, до Шевченківського районного суду м. Києва надійшов 11 травня 2019 року.

18.05.2021 року обвинувальний акт передано судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 шляхом повторного автоматичного розподілу справ.

В судовому засідання захисник ОСОБА_5 заявила клопотання про закриття кримінального провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_4 у зв`язку із закінченням строків давності та звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Обвинувачений ОСОБА_4 клопотання захисника підтримав, зауважив, що підстава для звільнення від кримінальної відповідальності йому зрозуміла.

Прокурор ОСОБА_3 не заперечив щодо клопотання захисника ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження, цивільний позов просив залишити без розгляду.

Заслухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши матеріали кримінального провадження №32019100000000131 від 14 лютого 2019 року, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання захисника про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, виходячи із наступного.

Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

Так, ОСОБА_4 , будучи призначеним згідно протоколу №1 від 26.04.2013 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИДАВНИЧО-КНИГОТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САММІТ-КНИГА» (код ЄДР 38716769) (далі -ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» або Товариство) директором вказаного підприємства, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ТУ ДФС у м. Києві, приступив до виконання обов`язків директора та виконуючи адміністративно -господарські обов`язки керівника ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» і таким чином, являючись службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності, вчинив умисне ухилення від сплати податків, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, незалежно від форм власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, на ОСОБА_4 як службову особу - директора ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» покладено виконання наступних обов`язків: ст.67 Конституції України - обов`язок сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом; п.3 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІУ від 16.07.1999 - обов`язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, а також відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних у первинних документах; п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІУ від 16.07.1999 (із змінами та доповненнями) - підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи; п.2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІУ від 16.07.1999 (із змінами та доповненнями) - первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг; пп. 14.1.27 п.14.1 ст. 14 Податкового Кодексу №2755-УІ від 02.12.2010 (в редакції від 08.11.2014) витрати - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов`язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником); пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового Кодексу №2755-УІ від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) господарська діяльність - діяльність особи, що пов`язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами; пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового Кодексу №2755-УІ від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) об`єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу; п. 138.2 ст. 138 Податкового Кодексу №2755-УІ від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) фінансовий результат до оподаткування зменшується: на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 цієї статті; на суму залишкової вартості окремого об`єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень цієї статті Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об`єкта; на суму дооцінки основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності; на суму вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності; на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об`єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі продажу такого об`єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу; пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового Кодексу №2755-VI від 02.12.2010 (в редакції від 08.11.2014) не включаються до складу витрат: витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов`язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку; п.161.2 ст.162 Податкового Кодексу №2755-VI від 02.12.2010 (в редакції від 08.11.2014) у разі укладення договорів, які передбачають здійснення оплати товарів (робіт, послуг) на користь нерезидентів, що мають офшорний статус, чи при здійсненні розрахунків через таких нерезидентів або через їх банківські рахунки, незалежно від того, чи здійснюється така оплата (в грошовій або іншій формі) безпосередньо або через інших резидентів або нерезидентів, витрати платників податку на оплату вартості таких товарів (робіт, послуг) включаються до складу їх витрат у сумі, що становить 85 відсотків вартості цих товарів (робіт, послуг); п.185.1 ст.185 Податкового Кодексу №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) Об`єктом оподаткування є операції платників податку з: а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об`єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об`єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю; б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу; в) ввезення товарів на митну територію України; г) вивезення товарів за межі митної території України; е) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом; п. 187.1 ст. 187 Податкового Кодексу №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) датою виникнення податкових зобов`язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку; б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку; п.188.1 ст.188 Податкового Кодексу №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями)база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв`язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб`єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів); п.198.2 ст.198 Податкового Кодексу №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг; п. 198.3 ст. 198 Податкового Кодексу №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з' придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи); ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України. Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду; п. 201.1 ст. 201 Податкового Кодексу №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін; п. 201.10 ст. 201 Податкового Кодексу №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями)при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою. Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Згідно статуту TOB «ВКК «САММІТ-КНИГА» виконавчим органом товариства є Директор, який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним Загальним зборам Засновників (Учасників) товариства та організовує виконання їх рішень. Відповідно до пункту 11.3 статті 11 «ВИКОНАВЧИЙ ОРГ АН ТОВАРИСТВА» Статуту ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА», директор діє від імені Товариства на підставі Статуту та протоколу Загальних зборів про його призначення. Директор здійснює свої повноваження від імені Товариства без довіреності в межах передбачених Статутом. Директор має право підпису всіх фінансово-бухгалтерських документів, зберігає печатки і штампи підприємства. Відповідно до пункту 11.5 статті 11 «ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА» Статуту ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА», директор та головний бухгалтер Товариства (в разі наявності відповідної посади) несуть відповідальність, згідно чинного законодавства України, за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблення документів, регістрів і звітності, а також за правильністю обчислення, повноту і своєчасність сплати податків та зборів (обов`язкових платежів). Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА», будучи службовою особою цього підприємства, маючи при цьому владні повноваження, передбачені внутрішніми нормативними актами підприємства та законодавчими актами України, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки пов`язані з нарахуванням та своєчасною сплатою податків підприємством та з подачею достовірних документів податкової звітності від імені ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА». Однак, ОСОБА_6 , ігноруючи власні обов`язки службової особи ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА», в період 2015-2016 років, вчинив умисне ухилення від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_6 , при невстановлених слідством обставинах, в першій половині 2015 року, розробив план, спрямований на мінімізацію податкових зобов`язань з ПДВ та податку на прибуток ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» в супереч вимог Податкового кодексу України та інших нормативно правових актів. Умисел ОСОБА_4 полягав у необхідності створити документальну видимість купівлі певних робіт та послуг, тобто у документальному оформленні господарських відносин, за наслідками яких останній покупець робіт, таких послуг незаконно сформує податковий кредит з ПДВ та валові витрати підприємства. Для реалізації свого умислу ОСОБА_4 залучив ряд юридичних осіб, які мають ознаки фіктивності - ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДР 40041644), TOB «ІСТВУД ГРУП» (код ЄДР 39857923), ТОВ «ЕЛІТ ГРУП» (код ЄДР 40304624), ТОВ «МАГНІТ-ГРУП» (код ЄДР 40298396), а також обрав предмет продажу, тобто роботи та послуги, які будуть фігурувати в первинних документах, а саме - виготовлення та розповсюдження рекламно- інформаційних печатних матеріалів, друк та виготовлення поліграфічної продукції. Умисел ОСОБА_4 був реалізований в декілька етапів, а саме: на першому етапі було створену документальну видимість придбання робіт та послуг - виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційних печатних матеріалів, друк та виготовлення поліграфічної продукції. Так, в період з травня 2015 року по червень 2016 року, ОСОБА_4 підписано фінансово-господарські документи, які мали свідчити про начебто здійснені господарські операції які полягали у придбанні робіт та послуг з виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційних печатних матеріалів, друк та виготовлення поліграфічної продукції ТОВ «ВКК «ЄАММІТ-КНИГА» у ТОВ «ІСТВУД ГРУП». При цьому, були складені наступні завідомо підроблені документи: 44. Договір № 33-11 про надання послуг від 25.09.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 45. Додаткова угода № 1 від 01.10.2015 до Договору № 33-11 від 25.09.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 46. Акт № 59 виконаних робіт від 12.10.2015 на підставі Договору № 33- 11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього № 1 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 47. Додаткова угода №2 від 13.10.2015 до Договору №33-11 від 25.09.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 48. Акт № 63 виконаних робіт від 28.10.2015 на підставі Договору № 33- 11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього № 2 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 49. Додаткова угода № 3 від 02.11.2015 до Договору № 33-11 від 25.09.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 50. Акт № 75 виконаних робіт від 16.11.2015 на підставі Договору № 33- 11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього № 3 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 51. Додаткова угода № 4 від 16.11.2015 до Договору № 33-11 від 25.09.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 52. Акт № 80 виконаних робіт від 06.12.2015 на підставі Договору №33-11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього № 4 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 53. Додаткова угода № 5 від 04.12.2015 до Договору № 33-11 від 25.09.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 54. Акт № 83 виконаних робіт від 15.12.2015 на підставі Договору №33- 11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього №5 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 55. Додаткова угода № 6 від 07.12.2015 до Договору № 33-11 від 25.09.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 56. Акт №86 виконаних робіт від 22.12.2015 на підставі Договору №33-11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього №6 між TOB «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 57. Додаткова угода № 7 від 11.05.2016 до Договору № 33-11 від 25.09.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 58. Акт № 38 виконаних робіт від 20.05.2015 на підставі Договору №33-11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього №7 між ТОВ«ВКК«САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 59. Додаткова угода № 7/1 від 23.05.2016 до Договору №33-11 від 25.09.2015 між ТОВ«ВКК«САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 60. Акт №42 надання послуг від 06.06.2016 на підставі Договору №33-11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього №7/1 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 61. Додаткова угода № 8 від 01.06.2016 до Договору № 33-11 від 25.09.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 62. Акт №44 виконаних робіт від 16.06.2016 на підставі Договору №33-11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього №8 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 63. Договір про виконання робіт з виготовлення поліграфічної продукції №33-11-2 від 01.10.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 64. Додаткова угода № 1 від 08.10.2015 до Договору №33-11-2 від 01.10.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 65. Акт №67 виконаних робіт від 29.10.2015 на підставі Договору №33-11-2 від 01.10.2015 та Додаткової угоди до нього №1 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 66. Додаткова угода №2 від 16.11.2015 до Договору №33-11-2 від 01.10.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 67. Акт №81 виконаних робіт від 27.11.2015 на підставі Договору №33-11-2 від 01.10.2015 та Додаткової угоди до нього №1 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 68. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 6 від 12.10.2015 року; 69. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 18 від 19.10.2015 року; 70. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 28 від 29.10.2015 року; 71. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» №11 від 08.11.2015 року; 72. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» №19 від 13.11.2015 року; 73. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» №25 від 16.11.2015 року; 74. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» №36 від 19.11.2015 року; 75. Податкова накладна між TOB «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 45 від 27.11.2015 року; 76. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» №22 від 10.12.2015 року; 77. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 23 від 11.12.2015 року; 78. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 26 від 15.12.2015 року; 79. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 31 від 21.12.2015 року; 80. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 41 від 22.12.2015 року; 81. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 35 від 11.05.2016 року; 82. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 52 від 20.05.2016 року; 83. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 6 від 01.06.2016 року; 84. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 7 від 02.06.2016 року; 85. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 9 від 06.06.2016 року; 86. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 20 від 09.06.2016 року, за умовами яких ТОВ «ІСТВУД ГРУП», виступаючи як виконавець, зобов`язувалось надати роботи/послуги з виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційних печатних матеріалів, друк та виготовлення поліграфічної продукції, розповсюдження поліграфічної продукції згідно зазначеної в додаткових угодах адресної бази на території аптек, у тому числі ТОВ «АЛЬГО-ФАРМ», ПП «АЛЛАНІ», ТОВ «АПТЕКА ГОРМОНАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ», ТОВ «АПТЕКАРЬ», ТОВ «БМГ ГРУП», ТОВ «ВІЛАН МЕДІКАЛ», ТОВ «ГАРАНТ МЕДФАРМ», ТОВ «МАРКО ФАРМ ЛТД», ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ» МЕДІКУС», ПП «НАША АПТЕКА», TOB «РІА- ГРУП», ТОВ «МАРКО ФАРМ ЛТД», які знаходяться у містах Київ, Одеса, Кіровоград, Полтава, Дніпропетровськ та Київській, Сумській, Одеській, Луганській областях. В свою чергу ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» зобов`язувалось прийняти вище зазначені роботи/послуги та оплатити відповідно до укладеного вище договору.

Далі, бажаючи створити видимість оплати безготівковими грошовими коштами нібито за отримані роботи/послуги від ТОВ «ІСТВУД ГРУП», ОСОБА_4 як директор ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА», маючи право самостійно розпоряджатися банківськими рахунками підприємства, здійснив послідовне, повторне перерахування безготівкових коштів з банківських рахунків ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» на банківські рахунки ТОВ «ІСТВУД ГРУП», що створило зовнішню видимість перерахування великих сум безготівкових грошових коштів від TOB «ВКК «САММІТ-КНИГА» на вищевказане підприємство за начебто отримані роботи/послуги. Також, за невстановлених обставин, в період з лютого по квітень 2016 року, ОСОБА_4 підписано фінансово-господарські документи, які мали свідчити про начебто здійснені господарські операції з придбання робіт/послуг/товару з виготовлення поліграфічної продукції та рекламно- інформаційних печатних матеріалів, а також по розповсюдженню рекламно- інформаційних печатних матеріалів, наліпки 50x40 см, оракул+ламінація ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» у ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД». При цьому, були складені наступні завідомо підроблені документи: 42. Договір № 080216 про надання послуг від 08.02.2016 року між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 43. Додаткова угода №1 від 08.02.2016 до Договору №080216 від 08.02.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 44. Видаткова накладна №15 від 15.02.2016 на підставі Договору №080216 від 08.02.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 45. Додаткова угода №2 від 16.02.2016 до Договору №080216 від 08.02.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 46. Акт №24 від 26.02.2016 на підставі Договору №080216 від 08.02.2016 та Додаткової угоди до нього №2 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 47. Додаткова угода № 3 від 10.03.2016 до Договору №080216 від 08.02.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 48. Акт №31 від 17.03.2016 на підставі Договору №080216 від 08.02.2016 та Додаткової угоди до нього №3 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 49. Додаткова угода №4 від 18.03.2016 до Договору №080216 від 08.02.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 50. Акт № 38 від 30.03.2016 на підставі Договору №080216 від 08.02.2016 та Додаткової угоди до нього № 4 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 51. Додаткова угода № 5 від 01.04.2016 до Договору №080216 від 08.02.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 52. Акт №45 від 15.04.2016 на підставі Договору №080216 від 08.02.2016 та Додаткової угоди до нього № 5 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 53. Додаткова угода №6 від 15.04.2016 до Договору №080216 від 08.02.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 54. Акт №50 від 20.04.2016 на підставі Договору №080216 від 08.02.2016 та Додаткової угоди до нього №6 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 55. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» № 33 від 15.02.2016 року; 56. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» №65 від 26.02.2016 року; 57. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» № 33 від 17.03.2016 року; 58. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» № 69 від 30.03.2016 року; 59. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» № 81 від 06.04.2016 року; 60. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» № 80 від 12.04.2016 року; 61. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» №117 від 15.04.2016 року; 62. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» № 194 від 20.04.2016 року, за умовами яких ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД», виступаючи як виконавець зобов`язувалось поставити товар (наліпки 50+40 см, оракул+ламінація), надати роботи/послуги з виготовлення поліграфічної продукції та рекламно-інформаційних печатних матеріалів та по розповсюдженню рекламно-інформаційних печатних матеріалів, згідно зазначеної в додаткових угодах адресної бази на території аптек, у тому числі ПП «АЛЛАНІ», ТОВ «АЛЬГО-ФАРМ», ТОВ «АПТЕКА ГОРМОНАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ», ТОВ «АПТЕКАРЬ», ТОВ «БМГ ГРУП», ТОВ «ВІЛАН МЕДІКАЛ», ТОВ «РІА-ГРУП», які знаходяться в містах Києві, Одесі, Чернігові, Житомирі, Черкасах, Дніпропетровську, Полтаві, Харкові, Миколаєві та Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Херсонській, Київській, Луганській, Донецькій областях. В свою чергу, ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» зобов`язувалось прийняти вище зазначені роботи/послуги/товар та оплатити відповідно до укладеного вище договору.

Далі, бажаючи створити видимість оплати безготівковими грошовими коштами нібито за отримані роботи/послуги/товар від ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД», ОСОБА_4 як директор ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА», маючи право самостійно розпоряджатися банківськими рахунками підприємства, здійснив послідовне, повторне перерахування безготівкових коштів з банківських рахунків ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» на банківські рахунки ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД», що створило зовнішню видимість перерахування великих сум безготівкових грошових коштів від ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» на вищевказане підприємство за начебто отримані роботи/послуги/товар. Також, в період з травня по липень 2016 року, ОСОБА_4 підписано фінансово-господарські документи, які мали свідчити про начебто здійснені господарські операції з придбання робіт/послуг з виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційних печатних матеріалів ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» у TOB «EJIIT ГРУПП». При цьому, були складені наступні завідомо підроблені документи: 10. Договір №16-05-1 про надання послуг від 16.05.2016 між TOB «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП»; 11. Додаткова угода №1 від 16.06.2016 до Договору №16-05-1 від 16.05.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП»; 12. Акт №28 від 30.06.2016 на підставі Договору №16-05-1 від 16.05.2016 та Додаткової угоди до нього № 2 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП»; 13. Додаткова угода № 2 від 01.07.2016 до Договору №16-05-1 від 16.05.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП»; 14. Акт №36 від 19.07.2016 на підставі Договору №16-05-1 від 16.05.2016 та Додаткової угоди до нього № 2 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП»; 15. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП» № 76 від 21.06.2016 року; 16. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП» № 74 від 22.06.2016 року; 17. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП» № 134 від 15.07.2016 року; 18. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП» № 155 від 18.07.2016 року, за умовами яких ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП», виступаючи як виконавець зобов`язувалось надати роботи/послуги з виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційних печатних матеріалів, згідно зазначеної в додаткових угодах адресної бази на території аптек, у тому числі ТОВ «АЛЬГО-ФАРМ», ТОВ «АПТЕКА ГОРМОНАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ», ТОВ «АПТЕКАРЬ», ТОВ «БМГ ГРУП», ТОВ «ВІЛАН МЕДІКАЛ», ТОВ «ГАРАНТ МЕДФАРМ», ПП «АЛЛАНІ», ПП «НАША АПТЕКА», ТОВ «РІА-ГРУП», які знаходяться в містах Києві, Одесі, Запоріжжі, Суми, Харкові та Одеській, Херсонській, Київській, Луганській областях. В свою чергу ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» зобов`язувалось прийняти вище зазначені роботи/послуги та оплатити відповідно до укладеного вище договору. Далі, бажаючи створити видимість оплати безготівковими грошовими коштами нібито за отримані роботи/послуги від ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП», ОСОБА_4 як директор ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА», маючи право самостійно розпоряджатися банківськими рахунками підприємства, здійснив послідовне, повторне перерахування безготівкових коштів з банківських рахунків ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» на банківські рахунки ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП», що створило зовнішню видимість перерахування великих сум безготівкових грошових коштів від ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» на вище вказане підприємство за начебто отримані роботи/послуги.

Також, в період з липня по серпень 2016 року, ОСОБА_4 підписано фінансово-господарські документи, які мали свідчити про начебто здійснені господарські операції з придбання послуг з виробництва рекламних матеріалів та розповсюдження матеріалів ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» у ТОВ «МАГНІТ-ГРУП». При цьому, були складені наступні завідомо підроблені документи: 20. Договір №10716 про надання послуг від 01.07.2016 року між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 21. Додаткова угода № 1 від 18.07.2016 до Договору №10716 від 01.07.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 22. Акт№ 1/10716 від 28.07.2016 на підставі Договору №10716 від 01.07.2016 та Додаткової угоди до нього № 1 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 23. Додаткова угода №2 від 22.07.2016 до Договору №10716 від 01.07.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 24. Акт №2/10716 від 29.07.2016 на підставі Договору № 10716 від 01.07.2016 та Додаткової угоди до нього №2 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 25. Додаткова угода № 3 від 01.08.2016 до Договору №10716 від 01.07.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 26. Акт №3/10716 від 16.08.2016 на підставі Договору №10716 від 01.07.2016 та Додаткової угоди до нього № 3 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 27. Додаткова угода №4 від 19.08.2016 до Договору №10716 від 01.07.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 28. Акт№ 4/10716 від 25.08.2016 на підставі Договору №10716 від 01.07.2016 та Додаткової угоди до нього № 4 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 29. Додаткова угода №5 від 19.08.2016 до Договору №10716 від 01.07.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 30. Акт №5/10716 від 29.07.2016 на підставі Договору №10716 від 01.07.2016 та Додаткової угоди до нього №5 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 31. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП» № 81 від 25.07.2016 року; 32. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП» № 82 від 26.07.2016 року; 33. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП» № 190 від 12.08.2016 року; 34. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП» № 191 від 12.08.2016 року; 35. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП» № 236 від 16.08.2016 року; 36. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП» №335 від 25.08.2016 року; 37. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП» № 369 від 29.08.2016 року; 38. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП» № 370 від 29.08.2016 року, за умовами яких ТОВ «МАГНІТ-ГРУП», виступаючи як виконавець зобов`язувалось надати роботи/послуги з виробництва рекламних матеріалів та розповсюдження матеріалів, згідно зазначеної в додаткових угодах адресної бази на території аптек, у тому числі ТОВ «АЛЬГО-ФАРМ», ПП «АЛЛАНІ», ТОВ «АПТЕЧКА», ТОВ «АПТЕКА ГОРМОНАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ», ТОВ «АПТЕКАРЬ», ТОВ «БМГ ГРУП», ТОВ «ГАРАНТ МЕДФАРМ», ТОВ «ДОБРИЙ ДОКТОР», ТОВ «ДОРАДОФАРМ», ТОВ «ДОРАДОФАРМ», ТОВ «МАРКО ФАРМ ЛТД», ТОВ «В І ЛАН МЕДІКАЛ», ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «МЕДІКУС», ПП «НАША АПТЕКА», які знаходяться в містах Києві, Одесі, Харкові та Одеській, Херсонській, Київській областях. В свою чергу TOB «ВКК «САММІТ-КНИГА» зобов`язувалось прийняти вищезазначені роботи/послуги та оплатити відповідно до вище укладеного договору.

Далі, бажаючи створити видимість оплати безготівковими грошовими коштами нібито за отримані роботи/послуги від ТОВ «МАГНІТ-ГРУП», ОСОБА_4 як директор ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА», маючи право самостійно розпоряджатися банківськими рахунками підприємства, здійснив послідовне, повторне перерахування безготівкових коштів з банківських рахунків ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» на банківські рахунки ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП», що створило зовнішню видимість перерахування великих сум безготівкових грошових коштів від ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» на вище вказане підприємство за начебто отримані роботи/послуги. В той же час директору ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» ОСОБА_4 було достовірно відомо, що ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» фактично не отримувало робіт/послуг/товару з виготовлення та розповсюдження рекламно- інформаційних печатних матеріалів, друк та виготовлення поліграфічної продукції, виготовлення рекламних матеріалів та розповсюдження матеріалів, наліпки 50x40 см, оракул+ламінація від ТОВ «ІСТВУД ГРУП», ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП», ТОВ «Магніт-Груп», які мають ознаки фіктивності, а лише документально відображало нібито факт придбання таких послуг, ухиляючись в такий спосіб від сплати податків. З метою доведення свого умислу до кінця, ОСОБА_6 , вирішив задекларувати в складі валових витрат підприємства та податкового кредиту з податку на додану вартість вищевказані операції. Необхідність декларування вказаних операцій в учасників злочинної схеми ухилення від сплати податків, виникла у зв`язку із можливістю виявлення органами Державної фіскальної служби злочинної діяльності ОСОБА_4 методами «зустрічної» перевірки. В подальшому, директор ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» ОСОБА_4 , врахував вищевказані первинні документи щодо операцій з начебто отриманих робіт/послуг/товару з виготовлення та розповсюдження рекламно- інформаційних печатних матеріалів, друк та виготовлення поліграфічної продукції, виготовлення рекламних матеріалів та розповсюдження матеріалів, наліпки 50x40 см, оракул+ламінація у ТОВ «ІСТВУД ГРУП», ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП», ТОВ «Магніт-Груп» в податковому обліку ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА», у тому числі в податкових деклараціях з податку на додану вартість, за період з жовтня 2015 по серпень 2016 року та в податкових деклараціях з податку на прибуток за 2015, 2016 роки. Надалі, директор TOB «ВКК «САММІТ-КНИГА» ОСОБА_6 , перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, буд. 25, в період з 01.10.2015 по 20.09.2016, листопад-грудень 2016, лютий 2017 року, підписав своїм електронним цифровим підписом і скріпив електронною печаткою ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та засобами Інтернет зв`язку подав в електронному вигляді до ДПІ у Шевченківському районі ТУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26, податкові декларації з податку на додану вартість, за період з жовтня 2015 по серпень 2016 року, а також податкові декларації з податку на прибуток за 2015,2016 роки, як офіційні звітні документи ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА».

Таким чином, директор ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» ОСОБА_4 , на підставі отриманих від невстановлених осіб, які використовували реквізити ТОВ «ІСТВУД ГРУП», ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ЕЛІТ ГРУПИ», ТОВ «Магніт-Груп» первинних бухгалтерських документів, податкових накладних, які містили завідомо неправдиві відомості щодо отриманих товарно- матеріальних цінностей, робіт та послуг, у період з жовтня 2015 по серпень 2016 року, діючи в порушення вимог п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (з наступними змінами), незаконно занизив податок на додану вартість в період жовтня 2015 року - 304083 гривень, листопада 2015 року - 153200 гривень, грудня 2015 року - 294800 гривень, лютого 2016 року - 124083 гривень, березня 2016 року - 115000 гривень, квітня 2016 року - 287633 гривень, травня 2016 року - 82333 гривень, червня 2016 року - 157733 гривень, липня 2016 року - 84267 гривень, серпня 2016 року - 213675 гривень, а всього на загальну суму 1 816 807 грн. та діючи в порушення вимог п.п.134.1.1, п.134.1, ст. 134 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755- VI (з наступними змінами), незаконно занизив податок на прибуток за 2015 рік на суму 676875 грн. та за 2016 рік на суму 958253 грн., а всього на загальну суму 1 635 128 грн. Враховуючи вищевикладене, в результаті протиправних дій директора ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» ОСОБА_4 до Державного бюджету України не надійшло податків на загальну суму 3 451 935 грн., що є великим розміром, оскільки в п`ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми діями, які виразились в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, вчиненими службовою особою підприємства, яке призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , являючись директором ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА», діючи умисно, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та видав такі документі при наступних обставинах. Так, директор TOB «ВКК «САММІТ-КНИГА» ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, розробив план направлений на внесення до офіційних документів ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» завідомо неправдивих відомостей щодо нібито отриманих робіт/послуг/товару з виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційних печатних матеріалів, друк та виготовлення поліграфічної продукції, виготовлення рекламних матеріалів та розповсюдження матеріалів, наліпки 50x40 см, оракул+ламінація від ТОВ «ІСТВУД ГРУП», ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП», ТОВ «Магніт-Груп». ОСОБА_4 з метою реалізації свого умислу, направленого на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та їх видачу, достовірно знаючи, що ТОВ «ІСТВУД ГРУП», ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП», ТОВ «Магніт-Груп» не надавали ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» роботи/послуг/товар з виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційних печатних матеріалів, друк та виготовлення поліграфічної продукції, виготовлення рекламних матеріалів та розповсюдження матеріалів, наліпки 50x40 см, оракул+ламінація, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, буд. 25, підписав наступні договори, а саме: 6. Договір № 33-11 про надання послуг від 25.09.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 7. Договір про виконання робіт з виготовлення поліграфічної продукції №33-11-2 від 01.10.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 8. Договір №080216 про надання послуг від 08.02.2016 року між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 9. Договір №16-05-1 про надання послуг від 16.05.2016 року між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП»; 10. Договір №10716 про надання послуг від 01.07.2016 року між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП». При підписанні директором ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» ОСОБА_4 вказаних вище договорів, останній усвідомлював та достовірно знав про те, що ТОВ «ІСТВУД ГРУП», ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП», ТОВ «Магніт-Груп» не надавали послуг з виготовлення, розповсюдження рекламно-інформаційних печатних матеріалів, а також друк та виготовлення поліграфічної продукції, виготовлення рекламних матеріалів та розповсюдження матеріалів, наліпки 50x40 см, оракул+ламінація на замовлення ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА». В дійсності вище зазначені договори мали на меті маскування факту заниження податкових зобов`язань податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та послужили одним з інструментів для умисного ухилення від сплати вказаних податків в особливо великих розмірах.

Також, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні TOB «ВКК «САММІТ-КНИГА» за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, буд. 25, підписав з ТОВ «ІСТВУД ГРУП», ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ЕЛІТ ГРУПИ», ТОВ «Магніт-Груп» додаткові угоди, а саме: 25. Додаткова угода № 1 від 01.10.2015 до Договору № 33-11 від 25.09.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 26. Додаткова угода №2 від 13.10.2015 до Договору № 33-11 від 25.09.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 27. Додаткова угода № 3 від 02.11.2015 до Договору № 33-11 від 25.09.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 28. Додаткова угода № 4 від 16.11.2015 до Договору № 33-11 від 25.09.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 29. Додаткова угода №5 від 04.12.2015 до Договору № 33-11 від 25.09.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 30. Додаткова угода № 6 від 07.12.2015 до Договору № 33-11 від 25.09.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 31. Додаткова угода № 7 від 11.05.2016 до Договору № 33-11 від 25.09.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 32. Додаткова угода № 7/1 від 23.05.2016 до Договору № 33-11 від 25.09.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 33. Додаткова угода №8 від 01.06.2016 до Договору № 33-11 від 25.09.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 34. Додаткова угода №1 від 08.10.2015 до Договору №33-11-2 від 01.10.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 35. Додаткова угода № 2 від 16.11.2015 до Договору №33-11-2 від 01.10.2015 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 36. Додаткова угода № 1 від 08.02.2016 до Договору №080216 від 08.02.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 37. Додаткова угода №2 від 16.02.2016 до Договору №080216 від 08.02.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 38. Додаткова угода № 3 від 10.03.2016 до Договору №080216 від 08.02.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 39. Додаткова угода № 4 від 18.03.2016 до Договору №080216 від 08.02.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 40. Додаткова угода № 5 від 01.04.2016 до Договору №080216 від 08.02.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 41. Додаткова угода № 6 від 15.04.2016 до Договору №080216 від 08.02.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 42. Додаткова угода № 1 від 16.06.2016 до Договору №16-05-1 від 16.05.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП»; 43. Додаткова угода № 2 від 01.07.2016 до Договору №16-05-1 від 16.05.2016 між TOB «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП»; 44. Додаткова угода №1 від 18.07.2016 до Договору №10716 від 01.07.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 45. Додаткова угода № 2 від 22.07.2016 до Договору №10716 від 01.07.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 46. Додаткова угода № 3 від 01.08.2016 до Договору №10716 від 01.07.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 47. Додаткова угода № 4 від 19.08.2016 до Договору №10716 від 01.07.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 48. Додаткова угода №5 від 19.08.2016 до Договору №10716 від 01.07.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП».

При підписанні даних додаткових угод, ОСОБА_7 , як директору ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» було достовірно відомо та останній усвідомлював те, що ТОВ «ІСТВУД ГРУП», ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП», ТОВ «Магніт-Груп» не надавали послуг з виготовлення, розповсюдження рекламно-інформаційних печатних матеріалів, а також друк та виготовлення поліграфічної продукції, виготовлення рекламних матеріалів та розповсюдження матеріалів, наліпки 50x40 см, оракул+ламінація на замовлення ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА». В дійсності вище зазначені додаткові угоди мали на меті маскування факту заниження податкових зобов`язань податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та послужили одним з інструментів для умисного ухилення від сплати вказаних податків в особливо великих розмірах. Так, ОСОБА_4 , будучи службовою особою - директором ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА», шляхом підписання з ТОВ «ІСТВУД ГРУП», ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП», ТОВ «Магніт-Груп» актів виконаних робіт/надання послуг та видаткової накладної, а саме: 25. Акт №59 виконаних робіт від 12.10.2015 на підставі Договору №33- 11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього №1 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 26. Акт №63 виконаних робіт від 28.10.2015 на підставі Договору №33-11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього №2 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 27. Акт №75 виконаних робіт від 16.11.2015 на підставі Договору №33-11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього № 3 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 28. Акт №80 виконаних робіт від 06.12.2015 на підставі Договору №33- 11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього №4 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 29. Акт №83 виконаних робіт від 15.12.2015 на підставі Договору №33- 11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього №5 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 30. Акт № 86 виконаних робіт від 22.12.2015 на підставі Договору №33- 11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього №6 між TOB «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 31. Акт №38 виконаних робіт від 20.05.2015 на підставі Договору №33- 11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього №7 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 32. Акт №42 надання послуг від 06.06.2016 на підставі Договору №33-11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього №7/1 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 33. Акт №44 виконаних робіт від 16.06.2016 на підставі Договору №33- 11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього №8 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 34. Акт №67 виконаних робіт від 29.10.2015 на підставі Договору №33- 11 -2 від 01.10.2015 та Додаткової угоди до нього № 1 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 35. Акт № 81 виконаних робіт від 27.11.2015 на підставі Договору №33- 11-2 від 01.10.2015 та Додаткової угоди до нього № 1 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 36. Видаткова накладна №15 від 15.02.2016 на підставі Договору №080216 від 08.02.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 37. Акт №24 від 26.02.2016 на підставі Договору №080216 від 08.02.2016 та Додаткової угоди до нього № 2 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 38. Акт №31 від 17.03.2016 на підставі Договору №080216 від 08.02.2016 та Додаткової угоди до нього № 3 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 39. Акт №38 від 30.03.2016 на підставі Договору №080216 від 08.02.2016 та Додаткової угоди до нього №4 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 40. Акт № 45 від 15.04.2016 на підставі Договору №080216 від 08.02.2016 та Додаткової угоди до нього № 5 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 41. Акт №50 від 20.04.2016 на підставі Договору №080216 від 08.02.2016 та Додаткової угоди до нього №6 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 42. Акт №28 від 30.06.2016 на підставі Договору №16-05-1 від 16.05.2016 та Додаткової угоди до нього № 2 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ЕЛІТ ГРУПИ»; 43. Акт №36 від 19.07.2016 на підставі Договору №16-05-1 від 16.05.2016 та Додаткової угоди до нього № 2 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ЕЛІТ ГРУПИ»; 44. Акт №1/10716 від 28.07.2016 на підставі Договору №10716 від 01.07.2016 та Додаткової угоди до нього № 1 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 45. Акт №2/10716 від 29.07.2016 на підставі Договору №10716 від 01.07.2016 та Додаткової угоди до нього № 2 між TOB «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 46. Акт№ 3/10716 від 16.08.2016 на підставі Договору №10716 від 01.07.2016 та Додаткової угоди до нього №3 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 47. Акт №4/10716 від 25.08.2016 на підставі Договору №10716 від 01.07.2016 та Додаткової угоди до нього №4 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 48. Акт №5/10716 від 29.07.2016 на підставі Договору №10716 від 01.07.2016 та Додаткової угоди до нього №5 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП», реалізував свій умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, достовірно знаючи про протиправний характер своїх дій, нібито прийняв виконані роботи/надані послуги/товар від ТОВ «ЇСТВУД ГРУП», ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП», ТОВ «Магніт-Груп», шляхом підписання вказаних актів виконання робіт/надання послуг та видаткової накладної. Таким чином, в період з жовтня 2015 по серпень 2016 року ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» нібито отримало роботи/послуги/товар з виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційних печатних матеріалів, друк та виготовлення поліграфічної продукції, виготовлення рекламних матеріалів та розповсюдження матеріалів, наліпки 50x40 см, оракул+ламінація від ТОВ «ІСТВУД ГРУП», ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП», ТОВ «Магніт-Груп», відповідно до вище перелічених актів та видаткової накладної.

Надалі, з метою доведення свого плану до кінця, директор ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» ОСОБА_4 спільно з невстановленими особами, усвідомлював, що для маскування нібито наданих робіт/послуг/товару в адресу ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та подальшого відображення у податковій звітності ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» вказаних фінансово- господарських операцій, необхідно отримати податкові накладні відповідно до вищевказаних актів виконаних робіт/наданих послуг, видаткової накладної. Так, за невідомих слідством обставин, директором ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» ОСОБА_4 , в період з жовтня 2015 по серпень 2016 року, отримав від невстановлених осіб завідомо підроблені податкові накладні від імені ТОВ «ІСТВУД ГРУП», ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП», ТОВ «Магніт-Груп», а саме: 20. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 6 від 12.10.2015 року; 21. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 18 від 19.10.2015 року; 22. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 28 від 29.10.2015 року; 23. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ ' «ІСТВУД ГРУП» №11 від 08.11.2015 року; 24. Податкова накладна між TOB «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 19 від 13.11.2015 року; 25. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 25 від 16.11.2015 року; 26. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 36 від 19.11.2015 року; 27. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 45 від 27.11.2015 року; 28. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 22 від 10.12.2015 року; 29. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 23 від 11.12.2015 року; 30. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 26 від 15.12.2015 року; 31. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 31 від 21.12.2015 року; 32. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 41 від 22.12.2015 року; 33. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 35 від 11.05.2016 року; 34. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 52 від 20.05.2016 року; 35. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 6 від 01.06.2016 року; 36. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 7 від 02.06.2016 року; 37. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 9 від 06.06.2016 року; 38. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП» № 20 від 09.06.2016 року; 63. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» № 33 від 15.02.2016 року; 64. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» № 65 від 26.02.2016 року; 65. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» № 33 від 17.03.2016 року; 66. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» № 69 від 30.03.2016 року; 67. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» № 81 від 06.04.2016 року; 68. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» № 80 від 12.04.2016 року; 69. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» № 117 від 15.04.2016 року; 70. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» № 194 від 20.04.2016 року; 71. Податкова накладна між TOB «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП» № 76 від 21.06.2016 року; 72. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП» № 74 від 22.06.2016 року; 73. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП» № 134 від 15.07.2016 року; 74. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП» № 155 від 18.07.2016 року, 75. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП» № 81 від 25.07.2016 року; 76. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП» № 82 від 26.07.2016 року; 77. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП» № 190 від 12.08.2016 року; 78. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП» № 191 від 12.08.2016 року; 79. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП» № 236 від 16.08.2016 року; 80. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП» № 335 від 25.08.2016 року; 81. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП» № 369 від 29.08.2016 року; 82. Податкова накладна між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП» № 370 від 29.08.2016 року.

Надалі, з метою доведення свого умислу до кінця, ОСОБА_4 являючись службовою особою, у зв`язку з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність, з метою ухилення від сплати податків, достовірно знаючи про фактичні суми валових витрат та податкового кредиту підприємства, в період з жовтня 2015 по вересень 2016 року, листопад-грудень 2016 року, лютий 2017 року, видав завідомо неправдиві документи податкової звітності ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» в які були внесені завідомо неправдиві відомості щодо сум формування податкового кредиту з ПДВ в розмірі 1 816 807 грн. та валових витрат з податку на прибуток в розмірі 1 635 128 грн. від ТОВ «ІСТВУД ГРУП», ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП», ТОВ «Магніт-Груп», які мають ознаки фіктивності і фактично не надавали та не мали можливості надавати роботи та послуги для ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА». Так, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, буд. 25, в період з жовтня 2015 по вересень 2016 року, листопада-грудня 2016 року, січня-лютого 2017 року, підписав своїм електронним цифровим підписом і скріпив електронною печаткою ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та засобами Інтернет зв`язку подав як офіційні звітні документи ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» в електронному вигляді до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26, податкові декларації з податку на додану вартість з додатком №5 до них, за період з жовтня 2015 по серпень 2016 року та податкові декларації з податку на прибуток за 2015, 2016 роки, а саме: - Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2015 рік (звітній період - 2015 рік); - Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за І квартал 2016 року; - Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за II квартал 2016 року; - Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за III квартал 2016 року; - Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2016 рік (звітній період - 2016 рік); - Податкова декларація з податку на додану вартість за жовтень 2015 року; - Додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за жовтень 2015 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»; - Податкова декларація з податку на додану вартість за листопад 2015 року; - Додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за листопад 2015 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»; -Податкова декларація з податку на додану вартість за грудень 2015 року; - Додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за грудень 2015 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»; - Податкова декларація з податку на додану вартість за лютий 2016 року; - Додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за лютий 2016 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»; - Податкова декларація з податку на додану вартість за березень 2016 року; - Додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за березень 2016 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»; - Податкова декларація з податку на додану вартість за квітень 2016 року; - Додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за квітень 2016 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»; - Податкова декларація з податку на додану вартість за травень 2016 року; Додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за травень 2016 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»; -Податкова декларація з податку на додану вартість за червень 2016 року; -Додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за червень 2016 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»; - Податкова декларація з податку на додану вартість за липень 2016 року; - Додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за липень у в розрізі контрагентів (Д5)»; - Податкова декларація з податку на додану вартість за серпень 2016 року; - Додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за серпень 2016 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)». У вищезазначених податкових деклараціях та додатках №5 до декларацій з ПДВ внесено завідомо неправдиві дані щодо сум формування податкового кредиту з ПДВ в розмірі 1 816 807 грн. та валових витрат з податку на прибуток в розмірі 1 635 128 грн. від ТОВ «ІСТВУД ГРУП», ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП», ТОВ «Магніт-Груп», які мають ознаки фіктивності і фактично не надавали та не мали можливості надавати роботи та послуги для TOB «ВКК «САММІТ-КНИГА». Таким чином, ОСОБА_6 , реалізувавши свій умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі таких документів, в період з жовтня 2015 по вересень 2016 року, листопада-грудня 2016 року, лютого 2017 року, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 25,здійснив службове підроблення офіційних документів та видав такі документи - актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП», ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП», ТОВ «Магніт-Груп», а також податкової звітності ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА», а саме: 50. Акт №59 виконаних робіт від 12.10.2015 на підставі Договору № 33- 11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього № 1 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 51. Акт № 63 виконаних робіт від 28.10.2015 на підставі Договору № 33- 11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього № 2 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 52. Акт №75 виконаних робіт від 16.11.2015 на підставі Договору № 33- 11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього № 3 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 53. Акт №80 виконаних робіт від 06.12.2015 на підставі Договору № 33- 11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього №4 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; Акт № 83 виконаних робіт від 15.12.2015 на підставі Договору №33- 11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього №5 між TOB «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 55. Акт №86 виконаних робіт від 22.12.2015 на підставі Договору № 33- 11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього №6 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 56. Акт №38 виконаних робіт від 20.05.2015 на підставі Договору №33- 11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього №7 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 57. Акт №42 надання послуг від 06.06.2016 на підставі Договору №33-11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього №7/1 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 58. Акт №44 виконаних робіт від 16.06.2016 на підставі Договору №33-11 від 25.09.2015 та Додаткової угоди до нього №8 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 59. Акт №67 виконаних робіт від 29.10.2015 на підставі Договору №33- 11 -2 від 01.10.2015 та Додаткової угоди до нього № 1 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 60. Акт №81 виконаних робіт від 27.11.2015 на підставі Договору №33-11-2 від 01.10.2015 та Додаткової угоди до нього №1 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 61. Видаткова накладна №15 від 15.02.2016 на підставі Договору №080216 від 08.02.2016 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ІСТВУД ГРУП»; 62. Акт №24 від 26.02.2016 на підставі Договору №080216 від 08.02.2016 та Додаткової угоди до нього №2 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 63. Акт №31 від 17.03.2016 на підставі Договору №080216 від 08.02.2016 та Додаткової угоди до нього № 3 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 64. Акт № 38 від 30.03.2016 на підставі Договору №080216 від 08.02.2016 та Додаткової угоди до нього № 4 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 65. Акт № 45 від 15.04.2016 на підставі Договору №080216 від 08.02.2016 та Додаткової угоди до нього № 5 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 66. Акт №50 від 20.04.2016 на підставі Договору №080216 від 08.02.2016 та Додаткової угоди до нього №6 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД»; 67. Акт № 28 від 30.06.2016 на підставі Договору №16-05-1 від 16.05.2016 та Додаткової угоди до нього № 2 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ЕЛІТ ГРУПИ»; 68. Акт №36 від 19.07.2016 на підставі Договору №16-05-1 від 16.05.2016 та Додаткової угоди до нього №2 між ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» та ТОВ «ЕЛІТ ГРУПИ»; 69. Акт №1/10716 від 28.07.2016 на підставі Договору №10716 від 01.07.2016 та Додаткової угоди до нього №1 між TOB «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 70. Акт № 2/10716 від 29.07.2016 на підставі Договору №10716 від 01.07.2016 та Додаткової угоди до нього № 2 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 71. Акт№ 3/10716 від 16.08.2016 на підставі Договору №10716 від 01.07.2016 та Додаткової угоди до нього № 3 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 72. Акт №4/10716 від 25.08.2016 на підставі Договору №10716 від 01.07.2016 та Додаткової угоди до нього № 4 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 73. Акт№ 5/10716 від 29.07.2016 на підставі Договору №10716 від 01.07.2016 та Додаткової угоди до нього № 5 між ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» та ТОВ «МАГНІТ-ГРУП»; 74. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2015 рік (звітній період - 2015 рік); 75. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за І квартал 2016 року; 76. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за II квартал 2016 року; 77. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за III квартал 2016 року; 78. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2016 рік (звітній період - 2016 рік); 79. Податкова декларація з податку на додану вартість за жовтень 2015 року; 80. Додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за жовтень 2015 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»; 81. Податкова декларація з податку на додану вартість за листопад 2015 року; 82. Додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за листопад 2015 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»; 83. Податкова декларація з податку на додану вартість за грудень 2015 року; 84. Додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за грудень 2015 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»; 85. Податкова декларація з податку на додану вартість за лютий 2016 року; 86. Додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за лютий 2016 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»; 87. Податкова декларація з податку на додану вартість за березень 2016 року; 88. Додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за березень 2016 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»; 89. Податкова декларація з податку на додану вартість за квітень 2016 року; 90. Додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за квітень 2016 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»; 91. Податкова декларація з податку на додану вартість за травень 2016 року; 92. Додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за травень 2016 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»; 93. Податкова декларація з податку на додану вартість за червень 2016 року; 94. Додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за червень 2016 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»; 95. Податкова декларація з податку на додану вартість за липень 2016 року; 96. Додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за липень 2016 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»; 97. Податкова декларація з податку на додану вартість за серпень 2016 року; 98. Додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за серпень 2016 року «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»; Таким чином, директор ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» фактично не отримувало робіт/послуг/товару з виготовлення та розповсюдження рекламно- інформаційних печатних матеріалів, друк та виготовлення поліграфічної продукції, виготовлення рекламних матеріалів та розповсюдження матеріалів, наліпки 50x40 см, оракул+ламінація від ТОВ «ІСТВУД ГРУП», ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП», ТОВ «Магніт-Груп», а лише документально відображало нібито факт придбання таких послуг, вніс до офіційних документів - документів по взаємовідносинах ТОВ «ВКК «САММІТ- КНИГА» з ТОВ «ІСТВУД ГРУП», ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «ЕЛІТ ГРУПП», ТОВ «Магніт-Груп» та складеної за результатами вищевказаних взаємовідносин податкової звітності ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА», неправдиві відомості та видав такі документи, ухиляючись в такий спосіб від сплати податків.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми діями, які виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі таких документів, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1, 2 ст.285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. При цьому особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачено можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення.

Ч. 4 ст. 286 КПК України передбачено: якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

За правилами ч.3 ст.288 КПК суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до положень статті 5 КК України, яка визначає зворотну дію закону про кримінальну відповідальність у часі: 1. Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість. 2. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі. 3. Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи. 4. Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.366 КК України, які були вчиненні в період 2015-2016, лютий 2017 року, тобто більше 5-х років тому.

Будь-яких даних про зупинення перебігу давності суду не надано. ОСОБА_4 роз`яснено суть обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності, при цьому, незважаючи на невизнання вини у вчиненні кримінального правопорушення, будь-яких заперечень щодо закриття кримінального провадження останній не заявив.

За правилами ст.44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України - особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло, зокрема: п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.366 КК України, не визнавав. В той же час, відповідно до положень ст.63 Конституції України та ст.18 КПК України жодну особу не може бути примушено визнати свою вину у вчиненні кримінального правопорушення або примушено давати пояснення чи показання, які можуть стати підставою для її підозри або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення.

Виходячи з цих положень Закону, визнання винуватості є правом, а не обов`язком обвинуваченого, а отже невизнання останнім своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення, за наявності його згоди на звільнення від кримінальної відповідальності, не може бути перешкодою в реалізації ним свого права на таке звільнення та правовою підставою для відмови судом у задоволенні заявленого клопотання (Вказане узгоджується з позицією, викладеною колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду в постанові від 29 липня 2021 року у справі № 552/5595/18).

Крім того суд приймає до уваги, що право на звільнення від кримінальної відповідальності є безумовним при дотриманні встановлених обставин, до яких ні КК України, ні КПК України не віднесено визнання вини.

При цьому обвинувачений, якому судом детально роз`яснено підставу звільнення від відповідальності, а також його право на розгляд справи незалежним та безстороннім судом, наполягав на задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження за нереабілітуючою обставиною - у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Потерпілі у кримінальному провадженні відсутні.

За таких обставин, суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання захисника ОСОБА_5 та звільнення обвинуваченого ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.212, ч.1 ст.366 КК України, на підставі ст.49 КК України.

Стягненню зі ОСОБА_4 підлягають процесуальні витрати за проведення експертизи.

Цивільний позов прокурора в інтересах держави необхідно залишити без розгляду.

Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до положень ст.100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284-288, 369, 372 КПК України, ст.ст. 12, 44, 49, 212, 366 КК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання захисника - адвоката ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.366 КК України, - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.366 КК України, на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.366 КК України, відомості щодо якого внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32019100000000131 від 14 лютого 2019 року, - закрити у зв`язку зі звільненням ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати за проведення експертизи в сумі: 8008,00 грн., 9152,00 грн.

Речові докази, а саме:

-Лист від 09.04.2019 вих. №08 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 04.04.2019 вих. №24 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 03.04.2019 вих. №01 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 08.04.2019 вих. №25 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 08.04.2019 вих. №84 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист - відповідь на запит від 22.03.2019 вих. №53202/10/26-15-23-1015 - до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 04.04.2019 вих. №17 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 01.04.2019 вих. №7 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 09.04.2019 вих. №08 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 02.04.2019 вих. №40 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 04.04.2019 вих. №16 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 04.04.2019 вих. №3 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 15.04.2019 вих. №223 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 15.04.2019 вих. №222 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 15.04.2019 вих. №221 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 15.04.2019 вих. №219 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 08.04.2019 вих. №88 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 12.04.2019 вих. №12-37до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві;

-документи тимчасового доступу згідно протоколу тимчасово доступу до речей та документів від 04.01.2019 та опису вилучених документів від 04.01.2019 (складених на підставі Ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 13.12.2018 Справа №757/61387/18-к) та документи тимчасового доступу згідно протоколу тимчасово доступу до речей та документів від 04.04.2019 та опису вилучених документів від 04.04.2019 (складених на підставі Ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 13.12.2018 Справа №757/10657/19-к);

-лист до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві вихідний №33 від 28.07.2017 з додатками;

-лист до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з додатками, вихідний №436 від 31.07.2017, лист до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з додатками, вихідний №1/31 від 31.07.2017, лист до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з додатками, вихідний №2707/17-1 від 27.07.2017, лист до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з додатками, вхідний №22/40 від 11.08.2017, згідно протоколу огляду від 10.04.2019;

-лист до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з додатками вхідний №31-07/17 від 31.07.2017 з додатками згідно опису, згідно протоколу огляду від 10.04.2019;

-лист о СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з додатками вхідний №172 від 02.08.2017 та лист до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з додатками вхідний №б/н від 03.08.2017, згідно протоколу огляду від 10.04.2019;

-Лист до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з додатками, вихідний №293 від 28.07.2017;

-лист від 31.08.2017 вих. №96-юр до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з додатками згідно опису, лист до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з додатками вхідний №21773/10 від 08.08.2017 та лист від 02.08.2017 вих. №04 до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з додатками згідно опису, згідно протоколу огляду від 10.04.2019;

-матеріали тимчасового доступу та реєстраційні документи ТОВ "ФОЛК ДІСТРІБЮШЕН" (40304624), ТОВ "УКРБУД ОБ`ЄКТ" (40139145), ТОВ "УКР ПРОМ ІНВЕСТ" (40099642), ТОВ "СЕНСЕЙШЕН ТЕХНОЛОДЖІ ГРУПП" (39267726), ТОВ "САГАТ СОЮЗ" (39776944), ТОВ "ПЕЧЕРСЬКСТРОЙ" (39989742), ТОВ "ОФІШН-М" (40261874), ТОВ "ОРІОН МОТОРС" (40412553), ТОВ "МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД" (40041644), ТОВ "ГЛОБАЛ ТОРГ ФІНАНС" (40439161), ТОВ "КАУНТ ТОРГ ЮКРЕЙН" (39866477), ТОВ "КВАЗАР-УЗ" (40034475), ТОВ "КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР "ЕКСІТО" (35370791), ТОВ "АРСОТ СОЮЗ" (39786360), ТОВ "АСТІ-МАРКЕТИНГ ГРУП" (39846141), ТОВ "АРТ КАПІТАЛ" (40093840), на підставі яких вилучено та які 23.02.2017 вилучені під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні відділу з питань державної реєстрації ЮО та ФОП Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, згідно протоколу огляду від 09.04.2019;

-матеріали тимчасового доступу згідно протоколу тимчасово доступу до речей та документів від 17.08.2017 та опису вилучених документів від 17.08.2017 (складених на підставі Ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.07.2017 Справа №757/41036/17-к) - документи відкриття та використання банківських рахунків ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК», на підставі яких та які 17.08.2017 вилучено у ПАТ «СБЕРБАНК», відповідно до протоколу огляду від 09.04.2019;

-службову записку від 10.03.2017 вих. №3637/26-55-12-01 з додатками - до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, згідно протоколу огляду від 10.04.2019;

-супровідний лист ТОВ «ВИДАВНИЧО-КНИГОТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САММІТ-КНИГА» (ЄДР 38716769) вих. №2/150317 від 15.03.2017 з додатками - документами ТОВ «ВИДАВНИЧО-КНИГОТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САММІТ-КНИГА» (ЄДР 38716769) фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «ЕЛІТ ГРУП» (код ЄДР 40304624) згідно опису;

-матеріали тимчасового доступу згідно протоколу тимчасово доступу до речей та документів від 23.02.2017 та опису вилучених документів від 23.02.2017 (складених на підставі Ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 25.01.2017 Справа №757/4012/17-к) - документів ТОВ «ВИДАВНИЧО-КНИГОТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САММІТ-КНИГА» (ЄДР 38716769), в тому числі фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДР 40041644), ТОВ «ІСТВУД ГРУП» (код ЄДР 39857923), ТОВ «МАГНІТ-ГРУП» (код ЄДР 40298396), які 23.02.2017 вилучено у директора ТОВ «ВИДАВНИЧО-КНИГОТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САММІТ-КНИГА» (ЄДР 38716769), згідно протоколу огляду від 09.04.2019;

-лист до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві від 15.08.2017 вих. №8786/8/26-15-10-04-32 із документами про стан судово-претензійної роботи та лист до 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві від 20.12.2018 вих. №11098/8/26-15-17-02-36 із інформацією про заборгованість ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА», згідно протоколу огляду від 09.04.2019;

-копії акту від 29.05.2017 №78/26-15-14-07-02-10/38716769 Про результати проведення документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «ВКК «Самміт-Книга» (код 38716769) з питань дотримання вимог податкового законодавства по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Моноліт Інвест ЛТД» (код 40041644), ТОВ «Іствуд Груп» (код 39857923), ТОВ «Фолк Дістрібюшен» (код 40304624), ТОВ «Магніт-Груп» (код 40298396) за період з 01.01.2015 по 12.04.2017, податкових повідомлень-рішень №1492615147, №1482615147 від 16.06.2017 та розрахунків фінансових санкцій по податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств ТОВ «ВКК «Самміт-Книга» (код 38716769) до акту від 29.05.2017 №78/26-15-14-07-02-10/38716769, згідно протоколу огляду від 08.04.2019 - залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Цивільний позов прокурора ОСОБА_10 в інтересах держави - залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 108188982 ?

Документ № 108188982 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 108188982 ?

Дата ухвалення - 07.07.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 108188982 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 108188982 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 108188982, Шевченківський районний суд міста Києва

Судове рішення № 108188982, Шевченківський районний суд міста Києва було прийнято 07.07.2022. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 108188982 відноситься до справи № 761/19364/19

Це рішення відноситься до справи № 761/19364/19. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 108188981
Наступний документ : 108196101