Рішення № 108098704, 26.12.2022, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
26.12.2022
Номер справи
243/1763/22
Номер документу
108098704
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

243/1763/22

2/243/1202/2022

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2022 року Слов`янський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючого- судді Сидоренко І.О.,

за участю:

секретаря судового засідання Зубкова В.В.,

розглянувши цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «СФС Трейд» про стягнення заборгованості по заробітній платі,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 звернулася до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «СФС Трейд» про стягнення заборгованості по заробітній платі. Обґрунтувала свої вимоги тим, з у період часу з 28 серпня 2018 року по 01 грудня 2021 року вона працювала у ТОВ «СФС Трейд» , виконувала свої трудові обов`язки. Однак, відповідач не виплачував заробітну плату, внаслідок чого утворилася заборгованість у сумі 101785,10 грн. У зв`язку з чим просить суд стягнути з ТОВ «СФС Трейд» на її користь зазначену заборгованість по заробітній платі у сумі 101785,10 грн.

У судове засідання позивач та представник позивача не з`явилися, надали суду заяви, в яких просили розглядати справу без їх участі, на задоволенні позовних вимог наполягають.

Відповідач Товариство з обмеженою відповідальністю «СФС Трейд» свого представника для участі у судовому засіданні не направило, причини його неявки суду не повідомило, у зв`язку з чим суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням ст. 280 ЦПК України.

Ухвалою суду від 24 листопада 2022 року зобов`язано Слов`янське об`єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області надати інформацію стосовно позивача ОСОБА_1 з Державного реєстру загальнообов`язкового страхування за формою ОК-5.

Суд, розглянувши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення справи по суті, приходить до висновку, що позовні вимоги ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «СФС Трейд» про стягнення заборгованості із заробітної плати підлягають задоволенню з наступних підстав.

Конституція України закріплює основні засади правового статусу людини і громадянина в Україні, тобто ті провідні ідеї, що покладені в основу змісту й умов реалізації прав та обов`язків людини і громадянина в нашій державі. Передусім це стосується частин 1, 2ст. 24 Конституції України, відповідно до яких: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Також, у відповідності до положень статей 55,124 Конституції України та статті ст. 4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Стаття 12 ЦПК України передбачає, що цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Суд на підставі ст. ст.12,13,81 ЦПК України розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_1 працювала на підприємстві відповідача з 28.08.2018 року по 01.12.2021 року, що підтверджується копією її трудової книжки НОМЕР_1 (записи № 46-48).

01 грудня 2021 року ОСОБА_1 звільнена з роботи на підставі п.1статті 36 КЗпП України, що підтверджено наявною у матеріалах справи копією трудової книжки на наказом (розпорядженням) № 28 від 01 грудня 2021 року про припинення трудового договору (контракту).

Згідно з довідкою ТОВ «СФС Трейд» № 1004/1 від 12.01.2022 року ОСОБА_1 станом на 12.01.2022 року належить до виплати суми заробітної плати за період з грудня 2018 року по березень 2020 року включно в загальному розмірі 101785,10 грн.

Відповідно до ч. 1ст. 94 КЗпП України заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу».

Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю; кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом; право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

У відповідності до ч.1ст. 94 КЗпП України: «Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу».

Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю; кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом; право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Частиною першої ст. 47 КЗпП України визначено, що власник або уповноважений ним орган зобов`язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені уст.116 КЗпП України.

Зі змісту ч.7ст.43 Конституції України, ч.1ст.115КЗпП України, відповідач мав виплачувати працівнику заробітну плату регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженому у встановленому порядку, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Відповідно до частини першої статті 94 Кодексу законів про працю України заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу.

У частині першій статті 1 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року, який є спеціальним нормативно - правовим актом, що регулює правовідносини у сфері оплати праці, міститься аналогічне визначення поняття «заробітна плата».

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про оплату праці» основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов`язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок ( окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. Додаткова заробітна платаце винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов`язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Відповідно до ст. 115 КЗпП України, статті 24 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлено колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництва трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представникам обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Відповідно до ст. 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, які належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред`явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. При нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Отже відсутність заборгованості перед позивачем із заробітної плати має довести роботодавець.

Згідно індивідуальних відомостей про застраховану особу, з нарахованої ОСОБА_1 за період з грудня 2018 року по вересень 2019 року заробітної плати ТОВ «СФС Трейд» (код ЄДРПОУ підприємства платника страхових внесків повністю співпадає з кодом ЄДРПОУ відповідача) були здійснені страхові внески до ПФУ. При цьому, суми заробітної плати, зазначені у довідці Пенсійного фонду України за формою ОК-5 та з яких були сплачені страхові внески, перевищують суми заробітної плати, вказані за відповідні місяці у довідці про розмір заборгованості по заробітній платі, виданої ТОВ «СФС Трейд». З наведеного суд доходить до висновку, що довідка № 1004/1 від 12.01.2022 року видана відповідачем ТОВ «СФС Трейд» із зазначенням сум, що підлягають виплаті позивачу після утримання встановлених законодавством податків та зборів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, що позивачу нарахована, але не виплачена в повному обсязі заробітна плата за період з грудня 2018 року по березень 2019 року включно у сумі 101785,10 грн., яка підлягає виплаті позивачу без урахування податків та зборів.

Відповідно до частини 1ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Позивач звільнений від сплати судового збору, на підставі ст. 141 ЦПК України у зв`язку із задоволенням позову з відповідача в дохід держави підлягає стягненню судовий збір в розмірі 1017,85 грн., що становить 1 відсоток ціни позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1ст. 430 ЦПК України суд допускає негайне виконання рішень у справах про присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 12, 13, 76, 78, 81, 89, 141, 229, 235, 259, 263, 264, 265, 268, 353, 355, 356 ЦПК України, Конституцією України, ст.ст. 116,117 КЗпП України, Законом України Про оплату праці, Постановою Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 р. № 13 Про практику застосування судами законодавства про оплату праці, суд,-

В И Р І Ш И В :

Позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «СФС Трейд» про стягнення заборгованості по заробітній платі - задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. № 35-в, код ЄДРПОУ 39548253) на користь ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстрованої та проживаючої за адресою:

АДРЕСА_1 заборгованість по заробітній платі 01.03.2017 року по 31.03.2020 року у розмірі 101785 (сто одна тисяча сімсот вісімдесят п`ять) грн.10 коп. без урахування податків та зборів.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. № 35-в, код ЄДРПОУ 39548253) на користь держави судовий збір у розмірі 1017 (одна тисяча сімнадцять) грн. 85 копійок на р/р: UA908999980313111256000026001, отримувач коштів ГУК у м.Києві/м.Київ/22030106, код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), р/р UA908999980313111256000026001, код класифікації доходів бюджету 22030106.

Допустити негайне виконання рішення в частині стягнення заробітної плати у межах суми платежу за один місяць.

Повний текст рішення виготовлено 27 грудня 2022 року.

Заочне рішення суду може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача про перегляд заочного рішення, яка може бути подана до суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

На рішення суду може бути подано апеляційну скаргу до Дніпровського апеляційного суду через Слов`янський міськрайонний суд Донецької області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручене у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду. Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 358 ЦПК України.

Суддя Слов`янськогоміськрайонного суду І.О. Сидоренко

Часті запитання

Який тип судового документу № 108098704 ?

Документ № 108098704 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 108098704 ?

Дата ухвалення - 26.12.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 108098704 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 108098704 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 108098704, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Судове рішення № 108098704, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області було прийнято 26.12.2022. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 108098704 відноситься до справи № 243/1763/22

Це рішення відноситься до справи № 243/1763/22. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 108098696
Наступний документ : 108098705