Ухвала суду № 101524676, 01.12.2021, Одеський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
01.12.2021
Номер справи
420/5691/20
Номер документу
101524676
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 420/5691/20

УХВАЛА

29 листопада 2021 року м.Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі:

Головуючого судді: Білостоцького О.В.

При секретарі: Грачук В.С.

За участю сторін:

Представника позивача: Легенченко О.А.

Представника відповідачів: Коліогло П.П.

Представника 3-ї особи: не з`явився

розглянувши у підготовчому судовому засіданні адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Одеське обласне об`єднання автобусних станцій» до Головного управління ДПС в Одеській області, Головного управління ДПС в Одеській області, як відокремленого підрозділу Державної податкової служби, Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет позову на стороні відповідача – Управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області, про визнання протиправною бездіяльності та зобов`язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

Одеським окружним адміністративним судом розглядається я адміністративна справа за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Одеське обласне об`єднання автобусних станцій» до Головного управління ДПС в Одеській області, Головного управління ДПС в Одеській області, як відокремленого підрозділу Державної податкової служби, Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет позову на стороні відповідача товариства з обмеженою відповідальністю «Одеське обласне об`єднання автобусних станцій», в якому позивач просить суд:

- визнати протиправним та скасувати рішення ГУ ДПС в Одеській області про відмову у поверненні Товариству з обмеженою відповідальністю «Одеське обласне об`єднання автобусних станцій» надмірно сплачених коштів, викладене у листі від 06 травня 2020 року №8542/10/15-32-50-04-07;

- зобов`язати ГУ ДПС в Одеській області в установленому законодавством порядку підготувати та передати до належного органу Державної казначейської служби України висновок про повернення Товариству з обмеженою відповідальністю «Одеське обласне об`єднання автобусних станцій» з Державного бюджету України надмірно сплачених в якості податку за землю грошових коштів в розмірі 1137476,28 грн.

Позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю «Одеське обласне об`єднання автобусних станцій» обґрунтовуються тим, що позивач, за його твердженням, помилково сплачував тривалий час податок на землю за земельну ділянку площею 1,8709 гектарів, розташовану за адресою: м. Одеса, вулиця Колонтаївська, 58.

З матеріалів справи вбачається, що державний акт серії І-ОД №000189 від 02.11.1998 року на право постійного користування земельною ділянкою площею 1,8709 гектарів, розташованою за адресою: м. Одеса, вулиця Колонтаївська, 58, був виданий Виконкомом Одеської міської ради Одеському обласному державному підприємству автобусних станцій 15199 (код підприємства за ЄДРПОУ 03114980).

При цьому, як стверджувала представник позивача в підготовчому судовому засіданні товариство з обмеженою відповідальністю «Одеське обласне об`єднання автобусних станцій» має код ЄДРПОУ 32067472 та не є правонаступником Одеського обласного державного підприємства автобусних станцій 15199 (код ЄДРПОУ 03114980), а тому позивач не повинен був сплачувати замість зазначеної юридичної особи податок за землю.

При цьому з матеріалів адміністративної справи вбачається, що у 2002 році відбулось скасування державної реєстрації юридичної особи Одеське обласне державне підприємство автобусних станцій 15199 (код ЄДРПОУ 03114980), та в цьому ж році було зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Одеське обласне об`єднання автобусних станцій» (код ЄДРПОУ 32067472).

Відповідач, в свою чергу, заперечував в підготовчому судовому засіданні проти задоволення позовних вимог позивача. Головне управління ДПС в Одеській області в обґрунтування заперечень посилалось на зміни до статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Одеське обласне об`єднання автобусних станцій» від 29.10.2002 року, де у п. 1.2 було зазначено, що позивач є правонаступником філії «Одеське обласне об`єднання автобусних станцій» відкритого акціонерного товариства «Одесавтотранс» (на даний час публічне акціонерне товариство «Одесавтотранс»).

Відповідачем в судовому засіданні було зазначено, що філія «Одеське обласне об`єднання автобусних станцій» відкритого акціонерного товариства «Одесавтотранс» (ПАТ «Одесавтотранс») є правонаступником Одеського обласного державного підприємства автобусних станцій 15199 (код ЄДРПОУ 03114980). В свою чергу товариство з обмеженою відповідальністю «Одеське обласне об`єднання автобусних станцій» (код ЄДРПОУ 32067472) є правонаступником філії «Одеське обласне об`єднання автобусних станцій» відкритого акціонерного товариства «Одесавтотранс» (ПАТ «Одесавтотранс»).

Приписами ч. 4 ст. 9 КАСУ визначений обов`язок суду вжити визначених законом заходів, необхідних для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Згідно частини 1 ст.72 Кодексу адміністративного судочинства України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Ці дані встановлюються, зокрема, письмовими, речовими і електронними доказами.

Згідно ч.3 ст.77 КАС України докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ч. 3 цієї ж статті КАС України про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

Згідно положень ч.ч. 6-9 ст. 80 КАС України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом.

З огляду на зазначене у підготовчому судовому засіданні 29.11.2021 року було поставлено на обговорення питання щодо витребування з Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради належним чином завіреної копії реєстраційної справи щодо юридичної особи – публічного акціонерного товариства «Одесавтотранс» (колишнє відкрите акціонерне товариство «Одесавтотранс»), код ЄДРПОУ 22479374, та його філії - «Одеське обласне об`єднання автобусних станцій» на підтвердження інформації щодо реєстрації юридичної особи та її філії «Одеське обласне об`єднання автобусних станцій», державної реєстрації реорганізації або припинення зазначеної філії.

Сторони проти витребування зазначених додаткових письмових доказів у справі не заперечували.

Представники Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, Управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області до суду не з`явились, про дату, час та місце проведення судового засідання були повідомлені судом належним чином.

З огляду на вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи по суті, суд вважає за необхідне витребувати вищезазначені докази.

При цьому суд зазначає, що підготовка та надсилання витребуваних судом документів може зайняти певний час. Сторонам при надісланні цих доказів також повинна бути забезпечена можливість для ознайомлення із доказами, які стосуються спірних правовідносин.

Разом з тим, суд зазначає, що зупинення провадження в адміністративній справі - це тимчасове припинення вчинення у справі будь-яких процесуальних дій у зв`язку з обставинами, що перешкоджають розгляду справи, до моменту, коли ці обставини перестануть існувати або будуть вчинені необхідні дії.

Статтею 236 КАС України визначено, що суд зупиняє провадження у справі в разі направлення судового доручення щодо збирання доказів - до надходження ухвали суду, який виконував доручення, про виконання доручення або неможливість виконання доручення. Положення цієї норми передбачає обов`язок суду зупинити провадження у разі об`єктивної неможливості розгляду справи до отримання необхідних суду доказів. При цьому зазначена норма також передбачає умову - коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Суд зазначає, що відповідно до ч.6 ст. 7 КАС України, у разі відсутності закону, що регулює відповідні правовідносини, суд застосовує закон, що регулює подібні правовідносини (аналогія закону), а за відсутності такого закону суд виходить із конституційних принципів і загальних засад права (аналогія права). Аналогія закону та аналогія права не застосовується для визначення підстав, меж повноважень та способу дій органів державної влади та місцевого самоврядування.

Аналогія закону - це засіб заповнення прогалин у законодавстві, який полягає в застосуванні до спірних правовідносин норми закону, яка регламентує подібні відносини.

На другій стадії процесу правозастосування, а саме при виборі та аналізі норми права, яка має бути застосована до конкретного випадку, іноді виявляється відсутність такої норми. Тобто, виникає ситуація, в якій конкретне рішення спірного питання повністю або в якійсь частині законом не передбачено, що є прогалиною в законодавстві.

Способи ж подолання прогалин - це ті правові інструменти, які дозволяють в процесі правозастосування миттєво вирішити ситуацію, що перебуває у сфері правового регулювання, якщо нормами права його безпосередньо не передбачено. Правозастосування в такому разі долає прогалину. Тому суду надається право вирішувати такого роду справи за допомогою аналогії закону.

На підставі вищевикладеного, враховуючи наявну необхідність у збиранні додаткових доказів по справі №420/5691/20, суд, застосовуючи аналогію закону з метою дотримання конвенційних принципів щодо забезпечення справедливого балансу і рівності сторін, вважає за необхідне зупинити провадження по справі №420/5691/20 на підставі п. 6 ч.2 ст. 236 КАС України до отримання витребуваних судом доказів.

Частиною 2 ст. 241 КАС України визначено, що всі процедурні питання, пов`язані з рухом справи в суді першої інстанції, а також клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

На підставі викладеного, керуючись приписами ст.ст. 4, 5-11, 77, 80, 90, 236, 241, 243, 248, 256, 287, 293-295 КАС України, суд, -

УХВАЛИВ:

Витребувати з Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради належним чином завірену копію реєстраційної справи щодо юридичної особи – публічного акціонерного товариства «Одесавтотранс» (колишнє відкрите акціонерне товариство «Одесавтотранс»), код ЄДРПОУ 22479374, та його філії - «Одеське обласне об`єднання автобусних станцій» на підтвердження інформації щодо реєстрації юридичної особи та її філії «Одеське обласне об`єднання автобусних станцій», державної реєстрації реорганізації або припинення зазначеної філії.

Зобов`язати Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради надати до Одеського окружного адміністративного суду (65062, м.Одеса, вул.Фонтанська дорога, 14) витребувані судом письмові докази та інформацію протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали суду.

Провадження в адміністративній справі №420/5691/20 зупинити на підставі п. 6 ч. 2 ст.236 КАС України до виконання доручення суду.

Призначити наступне підготовче судове засідання у справі №420/5691/20 на 11 січня 2022 року на 11 годин 00 хвилин в приміщенні Одеського окружного адміністративного суду зала судових засідань №1.

Ухвала суду може бути оскаржена до П`ятого апеляційного адміністративного суду в порядку та строки, встановлені статтями 293, 295 та пп. 15.5 п.15 ч.1 розділу VII «Перехідні положення» КАС України виключно з підстав зупинення провадження у справі.

В іншій частині ухвала суду оскарженню не підлягає.

Ухвала суду набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 256 КАС України.

Повний текст узвали виготовлено та підписано суддею 01 грудня 2021 року.

Суддя Білостоцький О.В

Часті запитання

Який тип судового документу № 101524676 ?

Документ № 101524676 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 101524676 ?

Дата ухвалення - 01.12.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 101524676 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 101524676 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 101524676, Одеський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 101524676, Одеський окружний адміністративний суд було прийнято 01.12.2021. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 101524676 відноситься до справи № 420/5691/20

Це рішення відноситься до справи № 420/5691/20. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 101524675
Наступний документ : 101524678